2 Царе 24:1-25

24  И гневът на Йехова отново+ пламна срещу израилтяните, когато някой* подбуди Давид* против тях, като каза: „Отиди да преброиш+ Израил и Юда.“  И царят каза на Йоав,+ военачалникът на войската, който беше с него: „Обиколи всичките племена на Израил, от Дан до Вирсавее,+ и запишете хората+ от народа, за да знам колко са на брой.“+  Но Йоав каза на царя: „Нека Йехова, твоят Бог, добави към народа още сто пъти повече хора, отколкото са сега, и нека моят господар, царят, види това с очите си. Защо обаче моят господар, царят, иска да направи това?“+  Накрая думата на царя надделя+ над Йоав и другите военачалници, така че Йоав и военачалниците излязоха от присъствието на царя, за да запишат+ израилския народ.  И прекосиха Йордан и се разположиха на стан при Ароир,+ отдясно на града, който е в средата на речната долина, и оттам тръгнаха към земята на гадците+ и към Язир.+  След това дойдоха в Галаад+ и в земята Тахтим–одси и продължиха до Дан–яан, а после завиха към Сидон.+  После дойдоха в крепостта Тир+ и във всички градове на евейците+ и на ханаанците, и накрая стигнаха близо до Вирсавее+ в Негев,+ който е в земята на Юда.  Така обиколиха цялата земя и след девет месеца и двайсет дни дойдоха в Йерусалим.  И Йоав предаде на царя броя на записаните+ хора: в Израил имаше осемстотин хиляди храбри мъже, въоръжени с меч, а в Юда — петстотин хиляди мъже.+ 10  И сърцето на Давид започна да го осъжда,+ след като той преброи народа. Затова Давид каза на Йехова: „Извърших голям грях,+ като направих това. Моля те, Йехова, прости+ този грях на служителя си, понеже постъпих много глупаво.“+ 11  Когато Давид стана сутринта, словото на Йехова беше разкрито на пророк Гад,+ Давидовият предсказател:+ 12  „Отиди и кажи на Давид: ‘Това казва Йехова: „Три наказания ти предлагам,+ а ти си избери едно от тях, което да ти наложа!“’“+ 13  И Гад дойде при Давид и му предаде всичко, като каза:+ „Искаш ли за седем години да настъпи глад в твоята земя+ или три месеца да бягаш от своите противници,+ които ще те преследват, или три дни да има смъртоносна зараза в твоята земя?+ Сега добре помисли какво да отговоря на Онзи, който ме изпраща.“ 14  А Давид каза на Гад: „Колко ми е тежко! Нека паднем в ръцете на Йехова,+ защото неговата милост е голяма,+ само да не падаме в ръцете на човека!“+ 15  Тогава Йехова порази Израил със смъртоносна зараза,+ която продължи от сутринта до края на определеното време. И умряха седемдесет хиляди души+ от народа, от Дан до Вирсавее.+ 16  И ангелът+ държеше ръката си протегната към Йерусалим, за да го опустоши, но Йехова съжали+ за бедствието, затова каза на ангела, който погубваше народа: „Достатъчно! Свали сега ръката си.“ А ангелът на Йехова беше при хармана на йевусееца+ Орна.+ 17  Като видя ангела, който погубваше народа, Давид каза на Йехова: „Ето, аз извърших грях и аз извърших зло. Но какво са направили тези овце?+ Моля те, нека ръката ти дойде върху мене+ и върху дома на моя баща.“ 18  По–късно още на същия ден Гад дойде при Давид и му каза: „Отиди и издигни олтар за Йехова на хармана на йевусееца Орна.“+ 19  И Давид отиде съгласно думите на Гад, съгласно това, което заповяда Йехова.+ 20  Когато погледна и видя царя и служителите му да идват при него, Орна веднага излезе и се поклони+ пред царя с лице до земята.+ 21  И Орна попита: „Защо моят господар, царят, е дошъл при своя служител?“ А Давид отговори: „Искам да купя+ от тебе хармана и да издигна олтар на Йехова, за да спре бедствието+ върху народа.“ 22  Но Орна каза на Давид: „Нека моят господар, царят, го вземе+ и нека принесе в жертва каквото е угодно в неговите очи. Ето говеда за принос за изгаряне, а за дърва вземи диканята и яремите на говедата.+ 23  Всичко това, царю, Орна дава на царя.“ И Орна каза още на царя: „Нека Йехова, твоят Бог, прояви благоволение към тебе!“+ 24  Царят обаче каза на Орна: „Не, непременно ще го купя от тебе за определена цена!+ Няма да принеса на Йехова, моят Бог, приноси за изгаряне, за които не съм платил!“+ И Давид купи+ хармана и говедата за петдесет сикъла сребро. 25  И там Давид издигна олтар+ на Йехова и принесе приноси за изгаряне и жертви на общението. И Йехова послуша молитвите+ за тази земя и бедствието в Израил престана.

Бележки под линия

Или: „той“. Виж 1Ле 21:1.
Или: „когато Давид беше подбуден“.