2 Царе 23:1-39

23  И това са последните думи на Давид:+„Думи на Давид, синът на Йесей,+думи на мъжа, който беше издигнат нависоко,+помазаникът+ на Бога на Яков,обичаният с песните+ си и възпяван в Израил.   Духът на Йехова говореше чрез мене+и словото му беше на езика ми.+   Богът на Израил говореше,Скалата на Израил ми каза:+‘Когато онзи, който владее над хората, е праведен+и владее със страх от Бога,+   това е като утринната светлина, когато грее слънцето,+като утро без облаци.От светлината и от дъжда трева пониква от земята.’+   Нима не е такъв моят дом пред Бога?+Защото той сключи траен договор+ с мене,добре уреден във всичко и сигурен,+в който е цялото мое спасение+ и цялата ми радост.Няма ли тогава Бог да му даде растеж?+   Но всички негодници+ са като изхвърлени+ тръни,+които никой не хваща с ръка.   Който иска да ги докосне,трябва да вземе желязно оръдие и дръжка на копие.Те ще бъдат изгорени в огън.“+  Ето имената на силните мъже,+ които принадлежаха на Давид: тахмонецът Йосев–васевет,+ главен между тримата. Веднъж той размахваше копието си срещу осемстотин души и ги уби.  След него беше Елеазар,+ синът на Додо,+ синът на Ахохи. Той беше един от тримата силни мъже с Давид, които се надсмиваха над филистимците. Филистимците се бяха събрали за битка, а израилтяните отстъпиха.+ 10  Но той стана и убиваше филистимците, докато не се умори ръката му и не остана като залепена за меча.+ Така в този ден Йехова извърши голямо спасение.+ А хората се върнаха, следвайки Елеазар, само за да съберат плячка от убитите.+ 11  След него беше Сама, синът на арареца+ Аги. Веднъж когато филистимците се бяха събрали в Лехи, където имаше нива, пълна с леща,+ народът побягна пред филистимците. 12  Но той застана посред нивата и я отбраняваше, като поразяваше филистимците. Така Йехова извърши голямо спасение.+ 13  По време на жетвата тези трима от трийсетте предводители+ дойдоха при Давид в пещерата край Одолам.+ А филистимците бяха разпънали шатрите си на стан в долината Рефаим.+ 14  Тогава Давид се намираше в недостъпно място,+ а един стражеви отряд+ на филистимците беше във Витлеем. 15  И Давид изпита жажда и каза: „Само да можех да пия вода от витлеемския кладенец*, който е до градската порта!“+ 16  Тогава тримата силни мъже проникнаха в стана на филистимците и извадиха вода от витлеемския кладенец, който е до градската порта, и я донесоха на Давид.+ Той обаче не искаше да пие, но я изля+ пред Йехова. 17  И каза: „О, Йехова, никога не бих направил това!+ Нима ще пия кръвта+ на тези мъже, които отидоха да извадят вода и изложиха на опасност душите си?“ И той не искаше да пие. Това извършиха тримата силни мъже. 18  Ависей,+ братът на Йоав, синът на Саруя,+ беше предводител на трийсетте мъже. Веднъж той размахваше копието си срещу триста души и ги уби. И Ависей се прослави както тримата мъже.+ 19  Но макар че беше по–виден от трийсетте и беше техен предводител, той не достигна първите трима.+ 20  Ванаия,+ синът на Йодай,+ синът на един храбър мъж, който извърши големи дела в Кавсеил,+ уби двамата синове на моавеца Ариил. И един ден, когато валеше сняг,+ той се спусна в ямата за вода и уби лъв.+ 21  Уби и египтянина, който беше с огромен ръст.+ Макар че египтянинът държеше копие в ръката си, той излезе срещу него само с тояга, изтръгна копието от ръката му и уби египтянина със собственото му копие.+ 22  Това извърши Ванаия,+ синът на Йодай, и се прослави като тримата силни мъже.+ 23  Но макар че беше по–виден от трийсетте, той не достигна онези трима. Давид обаче го назначи за свой телохранител.+ 24  Асаил,+ братът на Йоав, беше един от трийсетте, също Елханан,+ синът на Додо от Витлеем, 25  хародецът Сама,+ хародецът Елика, 26  фалтянинът Хелис,+ Ира,+ синът на Екис+ от Текое, 27  Авиезер+ от Анатот,+ хусатецът+ Мевунай, 28  ахохиецът+ Салмон, нетофатецът Махарай,+ 29  Хелев,+ синът на нетофатеца Ваана, Итай,+ синът на Ривай от Гавая, принадлежаща на синовете на Вениамин, 30  пиратонецът Ванаия,+ Идай от речните долини на Гаас,+ 31  Ави–алвон от Вет–арава, варумецът Азмавет,+ 32  саалвимецът Елиава, синовете на Ясин, Йонатан,+ 33  арарецът Сама, Ахиам,+ синът на арареца Сарар, 34  Елифалет, синът на Ахасбай, синът на един маахатец, Елиам, синът на гилонеца Ахитофел,+ 35  Хецрай+ от Кармил, Фаарай от Арав, 36  Игал, синът на Натан+ от Сова, гадецът Ваний, 37  амонецът Силек+ и виротецът Нахарай, които бяха оръженосци на Йоав, синът на Саруя, 38  итритецът Ира, итритецът+ Гарив,+ 39  хетът Урия+ — общо трийсет и седем души.

Бележки под линия

Или: „витлеемската цистерна“.