2 Царе 22:1-51

22  И Давид се обърна към Йехова с думите на тази песен+ в деня, когато Йехова го избави от ръцете на всичките му врагове+ и от ръката на Саул.+  Той каза:„Йехова е моята канара,+ моята крепост+ и моят Избавител.+   Моят Бог е моята скала,+ при него ще намеря убежище.Той е моят щит,+ рогът*+ на спасението ми, моето убежище на високо място.+Той е моят заслон,+ моят Спасител.+ От насилие ти ме избавяш.+   Ще призова Йехова, който е достоен за възхвала,+и ще бъда избавен от враговете си.+   Побеснелите вълни на смъртта ме обкръжиха,+негодници като буйни води всяваха ужас в мене.+   Въжетата на гроба* ме омотаха,+примките на смъртта се изпречиха пред мене.+   В бедата си призовавах Йехова+и виках към своя Бог.+От храма си той чу гласа ми+и моят вик за помощ стигна до ушите му.+   Земята се разтресе и разлюля,+основите на небесата се разклатиха,+разтресоха се, защото той се разгневи.+   Дим излезе от ноздрите му и от устата му — огън, който поглъща,+горящи въглени се сипеха от него.+ 10  Той наклони небесата и слезе.+Под краката му имаше тъмни облаци.+ 11  Той пристигна на херувим,+ долетя,и се появи на крилата на един дух*.+ 12  Като шатър около себе си той издигна тъмнината,+черните дъждовни облаци.+ 13  От блясъка на светкавиците пред него се разпалиха горящи въглени.+ 14  Йехова загърмя от небесата+и Всевишният издигна своя глас.+ 15  Изпращаше стрели, за да ги разпръсне,+и мълнии, за да ги хвърли в смут.+ 16  Морското дъно се показа,+основите на земята+ се открихаот порицанието на Йехова, от силното дихание на неговите ноздри.+ 17  От високо той протегна ръка, хвана ме+и ме извади от дълбоките води.+ 18  Избави ме от силния ми враг,+от онези, които ме мразят, защото бяха по–силни от мене.+ 19  Надигнаха се срещу мене в деня на моето бедствие,+но Йехова беше моята опора.+ 20  Той ме изведе на просторно място,+избави ме, понеже имах неговото благоволение.+ 21  Йехова ме възнаграждава според моята праведност,+отплаща ми според чистотата на моите ръце,+ 22  защото се придържах към пътищата на Йехова+и не извърших зло, отстъпвайки от своя Бог.+ 23  Всичките му съдебни решения+ са пред менеи от неговите постановления няма да се отклоня.+ 24  Ще бъда безгрешен*+ пред негои ще се пазя да не извърша прегрешение.+ 25  И нека Йехова ми отплати според моята праведност,+според моята чистота пред неговите очи.+ 26  С онзи, който е лоялен, ти ще постъпваш лоялно,+с онзи, който е силен и безгрешен — безгрешно.+ 27  Към онзи, който се пази чист, ти ще бъдеш чист,+а с онзи, който е нечестен, ще постъпваш като някой неразумен.+ 28  Смирените хора ти ще спасиш,+но очите ти с неодобрение гледат високомерните, за да ги унижиш.+ 29  Ти, Йехова, си моят светилник,+Йехова осветява тъмнината ми.+ 30  С твоя помощ мога да се изправя срещу разбойническа дружина,+с помощта на своя Бог мога и стена да изкача.+ 31  Пътят на истинския Бог е съвършен,+словото на Йехова е чисто.+Той е щит за всички, които намират убежище при него.+ 32  Защото кой е Бог освен Йехова?+И кой е скала освен нашия Бог?+ 33  Истинският Бог е моя здрава крепост+и той ще направи пътя ми съвършен,+ 34  защото ми дава крака като на кошута+и ми помага да стоя на високи за мене места.+ 35  Той учи ръцете ми да воюват,+ръцете ми обтягат меден лък.+ 36  Ти ми даваш своя щит на спасение,+твоето смирение ме възвеличава.+ 37  Ти разширяваш пътя за стъпките ми+и краката ми няма да се колебаят.+ 38  Ще преследвам враговете си, за да ги погубя,и няма да се върна, докато не бъдат унищожени.+ 39  Ще ги унищожа и ще ги разбия напълно,+ и те вече няма да станат,+ще паднат под краката ми.+ 40  Ти ще ме препашеш със сила, за да водя битка,+и ще събориш под мене онези, които се надигат срещу мене.+ 41  Ще накараш враговете ми да побягнат пред мене*+и аз ще унищожа* онези, които силно ме мразят.+ 42  Те викат за помощ, но спасител няма,+викат към Йехова, но той не им отговаря.+ 43  Ще ги стрия на прах като пръстта на земята,ще ги размажа като улична кал+и ще ги стъпча. 44  И ти ще ме избавиш от упреците на моя народ,+ще ме пазиш, за да бъда глава на народите.+Народ, който не познавах, ще ми служи.+ 45  Чужденци ще идват при мене, пълзейки,+и покорно ще ме слушат.+ 46  Чужденците ще вехнати треперейки, ще излизат от укрепленията си.+ 47  Жив е Йехова!+ Нека бъде благословена моята Скала+и нека бъде възвеличен Бог, скалата на моето спасение!+ 48  Истинският Бог отмъщава заради мене,+той покорява народите пред мене+ 49  и ме избавя от моите врагове.+Ти ще ме извисиш над онези, които се надигат против мене,+ще ме избавиш от човека, който върши насилие.+ 50  Затова, Йехова, ще ти благодаря сред народите+и ще прославям името ти с песен,+ 51  о, ти, който извършваш велики дела на спасение за своя цар+и проявяваш милост* към своя помазаник,+към Давид и към неговото потомство до безпределни времена.“+

Бележки под линия

Виж 1Ца 2:1, бел. под линия.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Или: „на крилата на вятъра“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Или: „Ще ми дадеш врата на враговете ми“.
Буквално: „ще накарам да замлъкнат“.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.