2 Царе 20:1-26

20  И там имаше един човек, един негодник*,+ който се казваше Савей,+ син на Вихри от племето на Вениамин. Той наду рога+ и извика: „Ние нямаме дял в Давид и нямаме наследство в сина на Йесей!+ Върни се при боговете+ си, о, Израиле!“  Тогава всички израилтяни оставиха Давид и тръгнаха след Савей, синът на Вихри.+ Юдеите обаче останаха при своя цар и го придружиха от Йордан до Йерусалим.+  Когато дойде в двореца си в Йерусалим,+ цар Давид взе десетте жени,+ наложниците*, които беше оставил да се грижат за двореца, и ги заведе в отделна къща под стража. Той продължаваше да се грижи за тяхната прехрана, но нямаше сексуални отношения с тях.+ Те останаха да живеят под стража до деня на своята смърт, като вдовици на жив мъж.  И царят каза на Амаса:+ „За три дни свикай при мене всички юдеи и ти също бъди тук!“  И Амаса отиде, за да свика юдеите, но се задържа по–дълго от времето, което му беше определил царят.  Тогава Давид каза на Ависей:+ „Сега Савей,+ синът на Вихри, ще ни причини по–голямо зло от Авесалом.+ Ти вземи служителите+ на своя господар и тръгни да го преследваш, за да не намери някакъв укрепен град и да не избяга пред очите ни.“  И с него тръгнаха хората на Йоав,+ херетците,+ фелетците+ и всички силни мъже. Те излязоха от Йерусалим, за да преследват Савей, синът на Вихри.  Като бяха близо до големия камък, който е в Гаваон,+ насреща им дойде Амаса.+ И Йоав носеше военна дреха и пояс, а на хълбока си беше препасал меч в ножница. И когато той тръгна напред, мечът му падна.  И Йоав каза на Амаса: „Добре ли си, брате мой?“+ После Йоав хвана с дясната си ръка Амаса за брадата, за да го целуне.+ 10  Но Амаса не обърна внимание на меча, който Йоав държеше в ръката си, така че Йоав го прободе+ с меча си в корема и вътрешностите му се изляха на земята. И не трябваше да повтаря удара, понеже Амаса вече умираше. След това Йоав и брат му Ависей продължиха да преследват Савей, синът на Вихри. 11  И един младеж от хората на Йоав стоеше до Амаса и казваше: „Който е за Йоав и който е на страната на Давид,+ нека тръгне след Йоав!“ 12  А Амаса лежеше в кръв+ насред пътя. И младежът видя, че всички хора се спират, затова премести Амаса от пътя в полето. После го покри с една дреха, защото видя, че всеки, който минаваше покрай него, се спираше.+ 13  Щом го премести от пътя, всички тръгнаха след Йоав, за да преследват Савей,+ синът на Вихри. 14  И Савей мина през всички племена на Израил до Авел–вет–мааха.+ Тогава всички вихриевци се събраха заедно и също отидоха в града след него. 15  Йоав и хората му дойдоха и обсадиха Савей в Авел–вет–мааха. И издигнаха обсаден насип около града,+ понеже градът беше укрепен със стена. И всички хора, които бяха с Йоав, подкопаха стената, за да я съборят. 16  Тогава една мъдра жена+ извика от стената на града: „Чуйте! Чуйте! Кажете на Йоав: ‘Приближи се тук, искам да говоря с тебе.’“ 17  Когато той се приближи, жената го попита: „Ти ли си Йоав?“ А той отговори: „Аз съм.“ Тогава тя му каза: „Слушай думите на своята робиня.“+ И той каза: „Слушам.“ 18  И тя продължи: „В миналото се говореше: ‘Нека да потърсим съвет в Авел и въпросът ще се реши.’ 19  Аз говоря от името на миролюбивите+ и верните+ хора в Израил. Ти искаш да унищожиш града,+ който е майка в Израил. Защо искаш да погубиш+ наследството+ на Йехова?“ 20  А Йоав каза в отговор: „В никакъв случай не искам да погубвам и да унищожавам. 21  Не става въпрос за това. Но един мъж от планинската област на Ефрем,+ който се казва Савей,+ синът на Вихри, вдигна ръка срещу цар Давид.+ Предайте ми само него+ и аз ще се оттегля от града.“+ И жената каза на Йоав: „Ето, ще ти хвърлим главата+ му през стената!“ 22  И тази мъдра+ жена веднага отиде и говори на целия народ и те отсякоха главата на Савей, синът на Вихри, и я хвърлиха на Йоав. Тогава Йоав наду рога+ и воините се оттеглиха от града. Всеки отиде в своя дом, а Йоав се върна при царя в Йерусалим. 23  И Йоав беше военачалник на цялата войска+ на Израил, а Ванаия,+ синът на Йодай,+ беше поставен над херетците+ и над фелетците.+ 24  Адорам+ беше надзорник на призованите за принудителен труд и Йосафат,+ синът на Ахилуд, беше летописец. 25  Сева+ беше секретар,+ а Садок+ и Авиатар+ бяха свещеници. 26  И яирецът Ира стана управител*+ на Давид.

Бележки под линия

Буквално: „човек на велиал (безполезността)“.
Виж Би 22:24, бел. под линия.
Буквално: „свещеник“.