2 Царе 2:1-32

2  После Давид потърси съвет от Йехова+ с думите: „Дали да отида в някой от градовете на Юда?“ А Йехова му отговори: „Отиди!“ Давид каза още: „Къде да отида?“ А той му каза: „В Хеврон.“+  Тогава Давид отиде там, а с него и двете му жени — Ахиноам+ от Йезраел и Авигея,+ жената на Навал, от Кармил.  Давид поведе и мъжете,+ които бяха с него, заедно с техните семейства. И те се заселиха в градовете около Хеврон.  Тогава мъжете от Юда+ дойдоха и там помазаха+ Давид за цар над дома на Юда.+ И известиха на Давид: „Хората от Явис–галаад погребаха Саул.“  Тогава Давид изпрати пратеници да кажат на хората от Явис–галаад:+ „Нека Йехова ви благослови,+ защото проявихте милост*+ към своя господар, към Саул, като го погребахте.+  Йехова нека прояви към вас милост*+ и вярност, и аз ще проявя доброта към вас, понеже направихте това нещо.+  Сега бъдете смели и бъдете храбри!+ Защото макар господарят ви Саул да е мъртъв, домът на Юда помаза мене за свой цар.“+  Но Авенир,+ синът на Нир, военачалникът на войската на Саул, взе Исвостей,+ синът на Саул, и преминавайки през реката, го заведе в Маханаим+  и го постави за цар над Галаад,+ над асурците, над Йезраел,+ над Ефрем,+ над Вениамин+ и над целия Израил. 10  Исвостей, синът на Саул, беше на четирийсет години, когато стана цар над Израил, и управляваше две години. Само домът на Юда+ следваше Давид. 11  И Давид царува в Хеврон над дома на Юда седем години и шест месеца.+ 12  И Авенир, синът на Нир, отиде заедно със служителите на Исвостей, синът на Саул, от Маханаим+ в Гаваон.+ 13  А Йоав,+ синът на Саруя,+ излезе заедно със служителите на Давид и те се срещнаха с тях край гаваонския водоем. Едните застанаха от едната страна на водоема, а другите от другата страна. 14  Тогава Авенир каза на Йоав: „Нека станат младежите сега и нека се борят пред нас.“ А Йоав отговори: „Нека станат!“ 15  Така че те станаха и определиха колко души ще участват в борбата: дванайсет от Вениаминовото племе за Исвостей,+ синът на Саул, и дванайсет от служителите на Давид. 16  И всеки хвана противника си за главата и заби меча си в хълбока на другия, така че всички паднаха заедно. Затова мястото беше наречено Хелкат–асурим* и то се намира в Гаваон.+ 17  В този ден битката стана много жестока и служителите на Давид нанесоха поражение на Авенир+ и на израилтяните. 18  Там бяха и тримата синове на Саруя+ — Йоав,+ Ависей+ и Асаил.+ И Асаил беше бързоног като газела+ в полето. 19  И Асаил започна да гони Авенир и не се отклоняваше нито надясно, нито наляво, като преследваше Авенир. 20  И Авенир погледна назад и каза: „Ти ли си, Асаиле?“ А той отговори: „Аз съм.“ 21  Тогава Авенир му каза: „Отклони се надясно или наляво и хвани един от младежите, и си вземи каквото свалиш+ от него.“ Но Асаил не искаше да спре да го гони. 22  И Авенир отново каза на Асаил: „Престани да ме гониш! Защо да те поваля на земята?+ Как тогава ще погледна в очите твоя брат Йоав?“ 23  Но той не искаше да се отклони настрани. Затова Авенир го удари в корема+ със задния край на копието, така че копието излезе от другата страна. И той падна там и умря на място. И всички, които идваха на мястото, където Асаил падна и умря, се спираха там.+ 24  А Йоав и Ависей тръгнаха да преследват Авенир. И когато слънцето залязваше, стигнаха до хълма Амма, който е срещу Гия, на пътя към гаваонската пустиня.+ 25  А синовете на Вениамин се събраха при Авенир, като образуваха един отряд, и стояха на върха на един хълм. 26  Тогава Авенир извика на Йоав: „Дали мечът ще поглъща+ вечно? Нима не знаеш, че накрая ще остане само горчивина?+ Кога най–после ще кажеш на хората си да престанат да гонят своите братя?“+ 27  А Йоав отговори: „Както е сигурно, че е жив истинският Бог, така е сигурно,+ че ако ти не беше проговорил,+ хората чак на сутринта щяха да спрат да гонят своите братя.“ 28  Тогава Йоав наду рога+ и всички хора спряха. И престанаха да преследват Израил и не започваха битка отново. 29  След това Авенир и хората му вървяха през Арава+ цялата онази нощ, прекосиха Йордан,+ минаха през цялата клисура и накрая стигнаха до Маханаим.+ 30  И Йоав престана да гони Авенир и събра всичките си хора заедно. И от служителите на Давид липсваха деветнайсет мъже, както и Асаил. 31  А служителите на Давид бяха убили триста и шейсет мъже от Вениамин и от останалите хора на Авенир.+ 32  И взеха Асаил+ и го погребаха в погребалното място на баща му+ във Витлеем.+ След това Йоав и хората му вървяха цяла нощ и на разсъмване стигнаха в Хеврон.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“.
Името Хелкат–асурим означава „поле на кремъчните ножове“ или „поле на хълбоците“.