2 Царе 17:1-29

17  И Ахитофел каза на Авесалом: „Моля те, позволи ми да избера дванайсет хиляди мъже и да тръгна още тази нощ да преследвам Давид.+  Ще го нападна, когато е уморен и с отслабнали ръце,+ и ще го накарам да трепери от страх. И като се разбягат всички хора, които са с него, ще убия царя.+  Позволи ми да доведа обратно при тебе целия народ. Връщането на всички хора зависи от онова, което ще се случи с човека, когото търсиш. Тогава целият народ ще бъде в мир.“  И тези думи се харесаха на Авесалом+ и на всички старейшини на Израил.  Но Авесалом каза: „Повикайте и архиеца Хусай,+ за да чуем какво ще ни каже той!“  Когато Хусай дойде при Авесалом, Авесалом му каза: „Ето такъв съвет даде Ахитофел. Да постъпим ли според думите му? Ако не, тогава какво ще кажеш ти?“  Тогава Хусай каза на Авесалом: „Този път съветът, който е дал Ахитофел, не е добър.“+  И Хусай каза още: „Ти добре познаваш баща си и мъжете с него. Те са силни+ и разярени+ като мечка, която е загубила малките си в полето.+ Баща ти е воин+ и няма да нощува с хората.  Ето, сега той се крие+ в някоя дупка или на някое друго място. Ако пръв нападне твоите хора, всеки, който чуе за това, ще каже: ‘Хората, които последваха Авесалом, са победени!’ 10  Тогава и най–храбрият воин, който има лъвско сърце,+ ще изгуби смелост,+ защото целият Израил знае, че баща ти е силен мъж,+ каквито са и храбрите мъже, които са с него.+ 11  Затова моят съвет е: нека се събере при тебе целият Израил, всички от Дан до Вирсавее,+ многобройни като песъчинките на морския пясък,+ и ти самият отиди в битка.+ 12  Където се намира той,+ там ще го нападнем, да, ще го нападнем, както росата+ пада върху земята. И никой няма да остане жив, нито той, нито хората, които са с него. 13  А ако той отстъпи в някой град, целият Израил ще донесе там въжета и ние ще изтеглим града в речната долина, така че и камъче няма да остане от него.“+ 14  Тогава Авесалом и всички израилтяни казаха: „Съветът на архиеца Хусай е по–добър+ от съвета на Ахитофел!“ Защото Йехова беше наредил+ да бъде осуетен+ добрият съвет на Ахитофел,+ за да дойде върху Авесалом бедствие+ от Йехова. 15  След това Хусай каза на свещениците Садок+ и Авиатар: „Така и така Ахитофел посъветва Авесалом и старейшините на Израил, а така и така посъветвах аз. 16  Затова сега незабавно предайте на Давид:+ ‘Не оставай тази нощ в пустинните равнини, но непременно премини на другата страна,+ за да не загинат царят и всички хора, които са с него!’“+ 17  А Йонатан+ и Ахимаас+ бяха край Ен–рогил.+ И една прислужница дойде при тях и им каза всичко. Тогава те отидоха да известят това на цар Давид, като не смееха да влизат в града, за да не ги види някой. 18  Но един младеж ги видя и съобщи за тях на Авесалом. Затова двамата тръгнаха бързо и дойдоха в къщата на един човек във Ваурим,+ който в двора си имаше кладенец, и те се спуснаха в него. 19  След това жената на този човек взе покривало, разстла го върху отвора на кладенеца и посипа отгоре счукано зърно,+ така че нищо не можеше да се забележи. 20  И служителите на Авесалом дойдоха в къщата на тази жена и я попитаха: „Къде са Ахимаас и Йонатан?“ А жената им отговори: „Тръгнаха оттук към реката.“+ И те продължиха да ги търсят, но не ги намериха,+ затова се върнаха в Йерусалим. 21  Когато те си тръгнаха, Ахимаас и Йонатан излязоха от кладенеца и отидоха при цар Давид, за да му предадат известието: „Станете и бързо преминете през реката, защото такъв и такъв съвет даде Ахитофел+ против вас.“ 22  И Давид веднага тръгна заедно с всички хора, които бяха с него, и преминаха Йордан.+ И до разсъмване не остана нито един, който не беше преминал Йордан. 23  А когато Ахитофел видя, че не постъпиха според съвета му,+ оседла магарето и отиде в къщата си в своя град.+ После даде нареждания за дома си+ и се обеси.+ Така той умря+ и беше погребан+ в гроба на своите прадеди. 24  И Давид дойде в Маханаим,+ а Авесалом премина Йордан заедно с всички израилтяни, които бяха с него. 25  И вместо Йоав,+ Авесалом постави начело на войската Амаса.+ Амаса беше син на един израилтянин с името Итра,+ който имаше сексуални отношения с Авигея,+ дъщерята на Наас и сестрата на Саруя, която е майка на Йоав. 26  И Израил и Авесалом се разположиха на стан в галаадската земя.+ 27  Когато Давид дойде в Маханаим, Совей, синът на Наас от Рава,+ принадлежаща на синовете на Амон,+ и Махир,+ синът на Амиил+ от Ло–давар, както и Верзелай,+ галаадецът от Рогелим,+ 28  донесоха постели, купи, глинени съдове, жито, ечемик, брашно,+ печено зърно,+ бакла,+ леща,+ печени семена, 29  а също и мед,+ масло,+ овце и краве сирене. Всичко това донесоха за храна на Давид и на хората, които бяха с него,+ понеже си казаха: „Хората в пустинята са гладни, уморени и жадни.“+

Бележки под линия