2 Царе 15:1-37

15  След тези събития Авесалом придоби колесница, коне, както и петдесет мъже, които да бягат пред него като негова стража.+  И Авесалом ставаше рано сутринта+ и заставаше край пътя, който води към градската порта.+ И когато някой идваше с делото си за съд при царя,+ Авесалом го викаше при себе си и го питаше: „От кой град си?“ А човекът му отговаряше: „Твоят служител е от едно от племената на Израил.“  Тогава Авесалом му казваше: „Виж, твоето дело е добро и справедливо, но при царя няма кой да те чуе.“+  После Авесалом добавяше: „О, да бяха поставили мене за съдия в тази земя,+ така че всеки човек, който има съдебно дело или спор, да идва при мене! Тогава щях да го съдя справедливо.“+  И когато някой се приближаваше до него, за да му се поклони, той протягаше ръка, хващаше го+ и го целуваше.  Авесалом постъпваше така с всички израилтяни, които идваха при царя за съд. Така Авесалом крадеше сърцата на израилтяните.+  И като изминаха четирийсет години*, Авесалом каза на царя: „Позволи ми да отида в Хеврон,+ за да изпълня обета, който дадох на Йехова.+  Понеже когато живееше в Гесур,+ в Сирия, твоят служител даде обет,+ като каза: ‘Ако Йехова ме върне обратно в Йерусалим, тогава ще принеса жертви на Йехова.’“+  А царят му отговори: „Върви с мир.“+ И той стана и отиде в Хеврон. 10  Тогава Авесалом изпрати съгледвачи+ по всички племена на Израил, за да казват: „Щом чуете звука на рога, извикайте: ‘Авесалом стана цар+ в Хеврон!’“+ 11  И бяха повикани двеста мъже, които тръгнаха с Авесалом от Йерусалим. И те отидоха, без да подозират нищо+ и без да знаят какво става. 12  И когато принесе жертвите, Авесалом изпрати хора при гилонеца+ Ахитофел,+ който беше съветник+ на Давид, за да дойде от своя град Гило.+ И заговорът+ ставаше все по–силен и все повече хора+ се присъединяваха към Авесалом. 13  След известно време при Давид дойде един пратеник, който му каза: „Сърцата+ на израилтяните са на страната на Авесалом.“ 14  Тогава Давид каза на всичките си служители, които бяха с него в Йерусалим: „Станете! Да бягаме,+ защото иначе няма да се избавим от Авесалом! Да побързаме, за да не побърза той и да ни настигне, та да ни причини зло и да порази града с острието на меча!“+ 15  И служителите на царя му казаха: „Твоите служители ще направят всичко, което е угодно на нашия господар, царят.“+ 16  И царят тръгна заедно с всички от своя дом,+ като остави десет жени, свои наложници*,+ да се грижат за двореца. 17  Царят тръгна заедно с всичките си хора и те се спряха във Вет–мерхат*. 18  И всичките му служители преминаваха пред него. Всички херетци, всички фелетци+ и всички гетци+ — шестстотин мъже, които го* бяха последвали от Гет+ — преминаваха пред царя. 19  Тогава царят каза на гетеца Итай:+ „Защо идваш и ти с нас? Върни се+ и остани при царя, защото си чужденец и освен това си прогонен от своята земя. 20  Ти дойде вчера, а да те карам ли днес да се скиташ+ с нас, та да ходиш навсякъде, където и аз отивам? Върни се и вземи със себе си братята си, и нека Йехова прояви към тебе милост*+ и вярност!“+ 21  Но Итай отговори на царя: „Както е сигурно, че Йехова е жив и че моят господар, царят, е жив, така е сигурно,+ че където и да бъде моят господар, царят, там ще бъде и служителят ти! Готов съм и да умра с тебе!“+ 22  Тогава Давид каза на Итай:+ „Добре, премини!“ И гетецът Итай премина пред него заедно с всички свои хора и с всички деца, които бяха с него. 23  И докато всички хора преминаваха, всичките жители на тази земя плакаха с глас.+ Царят стоеше край речната долина* Кедрон,+ а всички хора отиваха към пътя, който води към пустинята. 24  Там беше и Садок,+ а с него и всички левити,+ които носеха+ ковчега+ на договора на истинския Бог. И те оставиха ковчега на истинския Бог до Авиатар,+ докато всички хора не излязоха от града, преминавайки долината. 25  Царят обаче каза на Садок: „Върни ковчега+ на истинския Бог в града.+ Ако придобия благоволение в очите на Йехова, той ще ме върне обратно и ще ми позволи да видя ковчега и мястото, където се намира.+ 26  Но ако каже ‘Не си намерил моето благоволение’, ето, нека постъпи с мене, както е угодно в неговите очи.“+ 27  Царят каза още на свещеника Садок: „Нима не си прорицател?+ Върни се в града с мир заедно със сина си Ахимаас и с Йонатан,+ синът на Авиатар. Нека и двамата ви синове бъдат с вас. 28  Виж, аз ще се бавя при бродовете до пустинята, докато не получа известие от вас.“+ 29  И Садок и Авиатар върнаха ковчега на истинския Бог в Йерусалим и останаха там. 30  И Давид се изкачваше по Маслиновото+ възвишение. Вървеше и плачеше и беше с покрита глава+ и боси крака. И всички, които бяха с него, се изкачваха с покрити глави и плачеха.+ 31  И до Давид стигна известието: „Ахитофел е между онези, които заговорничат+ с Авесалом.“+ Тогава Давид каза:+ „О, Йехова,+ моля те, обърни в глупост+ съвета на Ахитофел!“ 32  Когато Давид стигна до върха на планината, където народът се покланяше на Бога, ето, срещна го архиецът+ Хусай,+ който беше с раздрана дреха и глава, посипана с пръст.+ 33  Давид му каза: „Ако дойдеш с мене, ще ми бъдеш в тежест.+ 34  Но ако се върнеш в града и кажеш на Авесалом ‘Царю, аз съм твой служител!+ Както служех преди на твоя баща, така ще служа сега на тебе’, тогава ще можеш да осуетиш+ съвета на Ахитофел заради мене. 35  Там ще бъдат с тебе и свещениците Садок и Авиатар.+ И всичко, което чуеш от дома на царя, предай на свещениците Садок и Авиатар.+ 36  С тях ще бъдат и двамата им синове — Ахимаас,+ синът на Садок, и Йонатан,+ синът на Авиатар. И чрез тях ми известявайте всичко, което чуете.“ 37  И Хусай, приятелят на Давид,+ се върна в града, когато и Авесалом+ влезе в Йерусалим.

Бележки под линия

Вероятно 40 години, откакто Давид бил помазан за цар. Виж 1Ца 16:13.
Виж Би 22:24, бел. под линия.
Името Вет–мерхат означава „отдалечен дом“.
Итай, споменат в 19 стих.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
На еврейски: „на̀хал“. Виж Приложение № 15.