2 Солунци 3:1-18

3  Накрая, братя, продължавайте да се молите за нас,+ така че словото на Йехова+ да напредва бързо+ и да бъде прославяно, както всъщност е сред вас,  и ние да бъдем избавени от злите, които причиняват вреда,+ понеже не всички хора притежават вяра.+  Но Господарят е верен, ще ви укрепи и ще ви пази от Злия.+  И като последователи на Господаря, ние сме уверени,+ че вие правите и ще продължавате да правите каквото ви нареждаме.+  Нека Господарят и занапред насочва сърцата ви в правилната посока, така че да обичате+ Бога и да проявявате издръжливост+ заради Христос.  Братя, в името на Господаря Исус Христос ви заповядваме+ да се отдръпнете+ от всеки брат, който живее непорядъчно+ и не според онова, което ви беше предадено от нас.+  Понеже вие знаете как трябва да ни подражавате,+ защото ние не се държахме непорядъчно между вас,+  нито ядохме даром хляба на някого от вас.+ Точно обратното — с труд и усилия+ ден и нощ работехме, за да не обременим с големи разходи никого от вас.+  Не защото нямаме право+ да получим нещо, а за да ви дадем себе си за пример, на който да подражавате.+ 10  И дори, още когато бяхме с вас, ви дадохме следната заповед:+ „Който не иска да работи, няма и да яде.“+ 11  Тъй като чуваме, че някои от вас живеят непорядъчно,+ като изобщо не работят, а се бъркат в неща, които не ги засягат.+ 12  На такива хора заповядваме и ги подканяме в името на Господаря Исус Христос да работят тихо и да ядат хляба, който са спечелили със своя труд.+ 13  А вие, братя, не се отказвайте да вършите онова, което е правилно.+ 14  Но ако някой не се подчинява на казаното от нас+ в това писмо, вие си набележете този човек+ и престанете да общувате с него,+ за да се засрами.+ 15  И все пак не го смятайте за враг, но продължавайте да го съветвате+ като брат. 16  Нека Господарят на мира постоянно ви дава мир във всяко отношение.+ Господарят да бъде с всички вас. 17  А това е моят поздрав, който аз, Павел, написах със собствената си ръка+ и който служи за знак във всяко писмо — така пиша аз. 18  Незаслужената милост+ на нашия Господар Исус Христос да бъде с всички вас!

Бележки под линия