2 Солунци 2:1-17

2  Но относно присъствието*+ на нашия Господар Исус Христос и това, че ще бъдем събрани при него,+ ви молим, братя,  да не се обърквате лесно в мисленето си и да не се вълнувате от някое вдъхновено изказване,+ устно съобщение+ или писмо,+ уж дошло от нас, в които се твърди, че денят+ на Йехова вече е настъпил.  Нека никой не ви заблуждава по никакъв начин, защото този ден няма да дойде, преди да дойде отстъпничеството*+ и преди да стане явен+ човекът на беззаконието,+ синът на унищожението.+  Той е противник+ и издига себе си над всекиго, който е наричан бог или получава поклонение, и седи в Божия храм, представяйки се за бог.+  Не помните ли, че още докато бях с вас, ви говорех+ за тези неща?  И сега знаете какво действа като възпрепятстваща сила,+ докато той не стане явен в определеното си време.+  Вярно, тайната на това беззаконие вече действа,+ но тя ще остане тайна само докато онзи, който сега действа като възпрепятстваща сила, не бъде отстранен от пътя.+  Тогава наистина ще стане явен беззаконникът, когото Господарят Исус ще премахне с дъха на устата си+ и ще унищожи, когато стане явно+ неговото присъствие.+  Но присъствието на беззаконника е в съгласие с действието+ на Сатана чрез могъщи дела, лъжливи знамения, чудеса+ 10  и чрез всяка неправедност и измама.+ Всичко това е насочено като възмездие спрямо онези, които вървят към унищожение,+ понеже не приеха любовта+ към истината, за да бъдат спасени.+ 11  Именно затова Бог позволява да им въздейства заблудата, за да повярват те на лъжата,+ 12  така че всички да бъдат съдени, защото не повярваха на истината,+ но им хареса неправедността.+ 13  Но ние сме задължени винаги да благодарим на Бога за вас, обичани от Йехова мои братя, защото още от началото Бог ви избра+ за спасение, като ви освети+ чрез духа+ и чрез вашата вяра в истината.+ 14  За тази цел той ви призова чрез добрата новина, която известяваме,+ за да придобиете славата на нашия Господар Исус Христос.+ 15  Тогава, братя, устоявайте непоколебимо+ и се дръжте здраво за онова, което ви е предадено+ и на което сте учени, било чрез устно съобщение, или чрез писмо от нас. 16  И нека нашият Господар Исус Христос и нашият Баща, Бог, който прояви любовта+ си към нас и ни даде вечна утеха и добра надежда+ чрез незаслужената си милост, 17  да утешат сърцата ви и да ви укрепят във всяко добро дело и слово.+

Бележки под линия

На гръцки: „парусѝа“. Виж Приложение № 12.
Гръцката дума носи смисъла на напускане, изоставяне или бунт.