2 Солунци 1:1-12

1  Павел, Силуан* и Тимотей+ до сбора* на солунците, който е в единство с Бога, нашият Баща, и с Господаря Исус Христос:  Незаслужената милост и мирът от Бога, Бащата, и от Господаря* Исус Христос да бъдат с вас!+  Братя, ние сме задължени винаги да благодарим на Бога за вас,+ както е и уместно, защото вашата вяра расте+ извънредно много, расте и любовта на всеки един от вас към другия.+  В резултат на това ние се гордеем+ с вас сред сборовете на Бога заради вашата издръжливост и вяра във всички преследвания и трудности, които понасяте.+  Това е доказателство, че Бог съди праведно,+ и вследствие на него сте сметнати за достойни за Божието царство,+ за което всъщност и страдате.+  Така че е проява на праведност Бог да заплати с трудности на онези, които ви причиняват трудности,+  а на вас, които понасяте трудности, да даде облекчение, както и на нас, когато Господарят Исус се яви*+ от небето със своите могъщи ангели+  в пламтящ огън и когато донесе възмездие+ върху онези, които не познават Бога+ и които не се подчиняват+ на добрата новина за нашия Господар Исус.+  Същите тези ще понесат присъдата и наказанието+ на вечното унищожение,+ като бъдат изгонени от присъствието на Господаря и от неговата славна мощ+ 10  във времето, когато той ще дойде, за да бъде прославен заедно със светите личности, които му принадлежат,+ и в този ден да бъде гледан с възхита от всички, които повярваха, защото вие приехте с вяра свидетелството, което дадохме. 11  Именно заради това ние винаги се молим за вас нашият Бог да ви сметне за достойни за призоваване+ и със своята сила да извърши докрай доброто, което му е угодно, и да даде успех на делата ви, подтикнати от вяра, 12  за да може името на нашия Господар Исус да бъде прославено чрез вас,+ а също и вие в единство+ с него, в съгласие с незаслужената милост+ на нашия Бог и на Господаря Исус Христос.

Бележки под линия

Виж 2Ко 1:19, бел. под линия.
Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Виж Приложение № 6.
Или: „се разкрие“.