2 Летописи 5:1-14

5  Накрая цялата работа, която Соломон трябваше да извърши за дома на Йехова, беше завършена.+ И Соломон донесе всичко, което беше осветил баща му Давид+ — среброто, златото и всички принадлежности. И ги сложи в съкровищницата на дома на истинския Бог.+  Тогава Соломон свика при себе си в Йерусалим старейшините на Израил,+ всички предводители на племената+ и предводители на родовете+ на синовете на Израил, за да донесе+ ковчега+ на договора на Йехова от Давидовия град,+ който е Сион.+  И всички израилтяни се събраха при царя на празника, който е през седмия месец.+  И когато всички старейшини на Израил дойдоха,+ левитите вдигнаха ковчега.+  И донесоха ковчега,+ шатъра на събранието+ и всички свети принадлежности,+ които бяха в шатъра. Всичко това донесоха свещениците левити*.+  А цар Соломон и цялото множество на израилтяните, които се бяха събрали при него пред ковчега, принесоха в жертва+ толкова много овце и говеда, че броят им не можеше да се пресметне, нито да се определи.  После свещениците внесоха ковчега на договора на Йехова на мястото му, в най–вътрешното+ помещение на дома, в Най–святото,+ под крилата на херувимите.+  Крилата на херувимите бяха разперени над мястото, където стоеше ковчегът, така че херувимите покриваха отгоре ковчега и неговите прътове.+  Прътовете обаче бяха толкова дълги, че краищата им се виждаха от Святото отделение пред най–вътрешното помещение, но не се виждаха отвън. И те са там и до днес.+ 10  В ковчега нямаше нищо друго освен двете плочи,+ които Моисей постави в него на Хорив,+ когато Йехова сключи договор+ със синовете на Израил при излизането им от Египет.+ 11  И свещениците излязоха от святото място. (А всички свещеници, които се намираха там, се осветиха+ без значение към кой отряд принадлежаха.)+ 12  И левитите,+ които бяха певци и които принадлежаха на Асаф,+ Еман,+ Йедутун+ и на техните синове и техните братя, бяха облечени с дрехи от фина тъкан и стояха с чинели,+ лири+ и арфи+ от източната страна на олтара, а с тях бяха сто и двайсет свещеници, които надуваха тръби.+ 13  И когато тръбачите и певците възхваляваха Йехова и му благодаряха заедно в един глас,+ когато под звука на тръби, чинели и други инструменти възхваляваха+ Йехова с песен,+ „защото е добър,+ защото милостта му* трае до безпределни времена“,+ тогава облак+ изпълни дома, домът на Йехова.+ 14  И заради облака свещениците не можеха да стоят там и да извършват службата си,+ защото славата+ на Йехова изпълни дома на истинския Бог.

Бележки под линия

Или: „свещениците и левитите“.
Или: „лоялната му любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.