2 Летописи 4:1-22

4  И той направи меден олтар+ с дължина двайсет лакътя, ширина двайсет лакътя и височина десет лакътя.+  След това направи леяно море,+ чийто отвор от единия ръб до другия беше десет лакътя. То беше кръгло, високо пет лакътя, а за да се измери цялата му окръжност, беше нужно въже от трийсет лакътя.+  Наоколо под ръба имаше украшения във вид на кратуни,+ които бяха по окръжността на морето, по десет украшения на един лакът.+ Имаше два реда украшения във вид на кратуни, отлети заедно с морето.  И то стоеше на дванайсет бика,+ като три от тях гледаха към север, три към запад, три към юг и три към изток. Морето беше отгоре върху тях, а всички те бяха обърнати със задните си части навътре.+  И дебелината му беше една длан*, а ръбът му беше изработен като ръб на чаша, като цвят на крем.+ Морето можеше да събере три хиляди бата*.+  И той направи десет големи съда, като постави пет от тях от дясната страна и пет от лявата,+ за да служат за миене.+ С водата от тях се миеше всичко, което беше необходимо за приносите за изгаряне.+ А морето беше предназначено за свещениците, за да се мият с водата от него.+  След това той направи десет еднакви+ светилника+ от злато и ги постави в храма, пет от дясната страна и пет от лявата.+  После направи десет маси и ги постави в храма, пет от дясната страна и пет от лявата.+ Направи и сто златни купи.  Направи също и двора+ за свещениците+ и големия двор,+ и врати в големия двор, като покри вратите с мед. 10  Морето постави от дясната страна, към югоизток.+ 11  Накрая Хирам направи кофите,+ лопатите+ и легените.+ Така Хирам приключи с работата, която вършеше за цар Соломон по дома на истинския Бог. 12  Направи два стълба,+ кръгли капители,+ които бяха отгоре на двата стълба, две мрежи,+ покриващи двата кръгли капитела, които бяха отгоре на стълбовете, 13  четиристотин нара+ за двете мрежи, по два реда нарове за всяка мрежа, за да бъдат покрити двата кръгли капитела, които бяха отгоре на стълбовете,+ 14  десет колички+ и десет големи съда+ върху количките, 15  едно море+ и дванайсет бика под него,+ 16  кофи, лопати,+ вилици+ и всички други принадлежности.+ Всичко това Хирам–авив+ направи от лъскава мед за цар Соломон за дома на Йехова. 17  Царят ги отливаше в глинестата земя в Йорданската долина*, между Сокхот+ и Сарида.+ 18  И Соломон направи всички тези принадлежности в огромно количество, така че теглото на медта не беше установено.+ 19  Соломон направи и всички други принадлежности+ за дома на истинския Бог: златния олтар,+ масите,+ върху които слагаха представените хлябове, 20  светилниците+ и техните съдинки+ от чисто злато, за да бъдат запалвани пред най–вътрешното помещение*,+ както беше определено, 21  цветчетата, съдинките на светилниците и щипците+ — всичко от злато, и то от най–чисто злато, 22  гасителите, купите, чашите, пепелниците — всичко от чисто злато.+ Също и вратите на дома,+ вътрешната врата на Най–святото отделение и вратата+ на дома на храма*, бяха от злато.

Бележки под линия

Една длан е равна на 7,4 см.
Около 66 000 л. Става дума за максималната вместимост на „морето“, когато било напълнено догоре. Сравни 3Ца 7:26, бел. под линия, и Приложение № 16.
Виж Би 13:10, бел. под линия.
Явно става дума за Най–святото отделение.
Тук „храмът“ явно се отнася за Святото отделение.