2 Летописи 28:1-27

28  Ахаз+ беше на двайсет години, когато стана цар, и царува в Йерусалим шестнайсет години.+ Той не вършеше онова, което е правилно в очите на Йехова, както Давид, неговият прародител.+  И ходеше по пътищата на царете на Израил+ и дори направи излети+ идоли на Вааловци.+  И принасяше жертвен дим+ в долината на Еномовия син+ и изгаряше синовете си+ в огън, според отвратителния+ обичай на народите, които Йехова беше изгонил пред синовете на Израил.+  И принасяше жертви,+ както и жертвен дим по свещените височини,+ по хълмовете+ и под всяко клонесто дърво.+  Затова Йехова, неговият Бог, го предаде в ръцете+ на сирийския цар.+ И като го поразиха, сирийците взеха много пленници и ги отведоха в Дамаск.+ Той беше предаден и в ръцете на израилския цар,+ който му нанесе голямо поражение.  Така за един ден Факей,+ синът на Ремалия,+ уби в Юда сто и двайсет хиляди храбри мъже, защото те бяха изоставили Йехова,+ Богът на техните прадеди.  А Зихрий, силен воин от Ефрем,+ уби Маасия, царският син, Азрикам, управителят на двореца, и Елкана, вторият след царя.  Освен това Израилевите синове взеха в плен от своите братя двеста хиляди от техните жени, синове и дъщери. И взеха от тях голяма плячка, която отнесоха в Самария.+  А там имаше един пророк на Йехова, който се казваше Одид. Той излезе пред войската, която идваше в Самария, и каза: „Слушайте! Йехова, Богът на прадедите ви, предаде юдеите във вашите ръце, защото се разгневи+ против тях, и вие ги убихте с ярост,+ която стигна до небесата.+ 10  И сега искате да направите синовете на Юда и на Йерусалим свои слуги+ и слугини. Но нямате ли и вие вина пред Йехова, вашият Бог? 11  Затова ме послушайте и върнете пленниците, които сте взели от своите братя,+ понеже пламтящият гняв на Йехова е против вас.“+ 12  Тогава някои от главните мъже+ от Ефремовите синове+ — Азария, синът на Йоанан, Варахия, синът на Месилемот, Йезекия, синът на Салум, и Амаса, синът на Адлай, застанаха срещу онези, които се връщаха от военния поход, 13  и им казаха: „Недейте да водите пленниците тук, иначе ще ни навлечете вина пред Йехова! Нима искате да прибавите още към греховете ни и към вината ни? Понеже вината ни и без това е голяма+ и гневът е пламнал+ против Израил.“ 14  Тогава воините+ оставиха пленниците+ и плячката пред князете+ и пред целия сбор. 15  И мъжете, които бяха определени по име,+ взеха пленниците и облякоха с дрехи от плячката всички онези, които бяха голи. Те ги облякоха,+ обуха ги със сандали, дадоха им да ядат+ и да пият+ и ги намазаха с маслиново масло. Освен това качиха на магарета всички изнемощели+ и ги заведоха при техните братя в Йерихон,+ градът на палмите.+ И после се върнаха в Самария.+ 16  По това време цар Ахаз+ потърси помощ от царете на Асирия.+ 17  При това едомците+ дойдоха отново, нападнаха Юда и взеха пленници. 18  А филистимците+ нападнаха градовете в Шефела*+ и Негев*+ в областта на Юда и превзеха Вет–семес,+ Айалон,+ Гедерот,+ Сохо+ и зависимите от него градове, Тамна+ и зависимите от нея градове и Гимзо и зависимите от него градове. И се заселиха там. 19  Защото Йехова смири+ Юда заради Ахаз, царят на Израил*, който допусна навсякъде в Юда да има разюзданост+ и който прояви отявлена невярност спрямо Йехова. 20  И асирийският цар Теглат–фелнасар*+ дойде против него и вместо да го подкрепи, започна да го притеснява.+ 21  Ахаз изпразни дома на Йехова,+ царския дворец+ и къщите на князете,+ за да даде дар на асирийския цар,+ но това с нищо не му помогна. 22  И като беше в беда, цар Ахаз още повече проявяваше невярност спрямо Йехова.+ 23  И започна да принася жертви на боговете+ на Дамаск,+ които го бяха поразили, понеже си каза: „Щом боговете на сирийските царе им помагат,+ ще принасям жертви на тях, за да помагат+ и на мене.“ И те станаха причина за неговото падение, както и за падението на целия Израил.+ 24  Ахаз събра принадлежностите+ от дома на истинския Бог и строши на парчета принадлежностите от дома на истинския Бог.+ И затвори вратите+ на дома на Йехова и издигна свои жертвеници на всеки ъгъл в Йерусалим.+ 25  И по всички градове, във всеки юдейски град, направи свещени височини,+ така че хората да принасят жертвен дим на други богове,+ и с това оскърби+ Йехова, Богът на неговите прадеди. 26  А останалите му дела+ и всичките му постъпки, както първите, така и последните, са записани в Книгата+ на юдейските и израилските царе. 27  Накрая Ахаз заспа в смъртта при своите прадеди и беше погребан в града, в Йерусалим, но не в гробницата на царете на Израил.+ И вместо него започна да царува неговият син Езекия.

Бележки под линия

Или: „в низината“.
Или: „на юг“. Виж Би 12:9, бел. под линия.
Или: „Юда“. Виж 2Ле 21:2, бел. под линия.
Или: „Тиглатпаласар“.