2 Летописи 23:1-21

23  А в седмата година Йодай+ прояви смелост и сключи договор с предводителите на сто души+ — Азария, синът на Йероам, Исмаил, синът на Йоанан, Азария, синът на Овид, Маасия, синът на Адаия, и Елисафат, синът на Зихрий.  После те обиколиха Юда и събраха левитите+ от всички юдейски градове и главите+ на родовете+ в Израил. И те дойдоха в Йерусалим.  Тогава целият сбор сключи договор+ с царя в дома+ на истинския Бог. И Йодай им каза: „Ето, царският син+ ще владее,+ както е обещал Йехова за синовете на Давид.+  И ето какво ще направите: една трета от вас, от свещениците+ и левитите,+ които ще дойдат в събота*,+ ще служат като вратари,+  една трета ще бъдат в царския дворец+ и една трета — при Портата на основата,+ а целият народ ще стои в дворовете+ на дома на Йехова.  Не пускайте в дома на Йехова никого+ освен свещениците и левитите, които са на служба.+ Само те може да влязат, защото са свети.+ А целият народ нека изпълни задължението си спрямо Йехова.  Левитите нека заобиколят царя от всички страни,+ всеки с оръжие в ръка, и всеки, който се опита да влезе в дома, нека бъде убит. Бъдете при царя и когато влиза, и когато излиза.“  И левитите и целият юдейски народ направиха всичко, което им заповяда+ свещеникът Йодай.+ Всеки от тях взе своите хора, които идваха в събота, както и онези, които си отиваха в събота,+ понеже свещеникът Йодай не беше освободил отрядите+ от служба.  Освен това свещеникът Йодай даде на предводителите на сто души+ копията, щитовете и кръглите щитове+ на цар Давид,+ които бяха в дома на истинския Бог.+ 10  И той разположи всички хора,+ всеки с оръжие за мятане в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при олтара и при дома, така че те заобиколиха царя. 11  Тогава изведоха царския син+ и като положиха на него короната*+ и свитъка на закона*,+ го направиха цар. И Йодай и синовете му го помазаха+ и казаха: „Да живее царят!“+ 12  Като чу виковете на хората, които тичаха и славеха царя,+ Готолия веднага отиде при хората в дома на Йехова. 13  И там видя царя, който стоеше до стълба+ си при входа, и до царя бяха князете+ и тръбачите,+ а всички хора от народа* се веселяха+ и надуваха+ тръби. Там бяха и певците+ с музикални инструменти и тези, които ръководеха изпълнението на хвалебни песни. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: „Заговор! Заговор!“+ 14  Но свещеникът Йодай изпрати предводителите на сто души, назначените над войската, и им каза: „Изведете я от своите редици+ и всеки, който я последва, нека бъде убит с меч!“ А свещеникът беше наредил: „Не я погубвайте в дома на Йехова.“ 15  И те я хванаха, отведоха я до входа за конете при царския дворец и там я убиха.+ 16  След това Йодай сключи договор с целия народ и царя, че ще бъдат народ+ на Йехова. 17  После всички отидоха в храма на Ваал и го разрушиха.+ И потрошиха неговите жертвеници+ и изображения,+ а Матан,+ жрецът на Ваал, убиха+ пред жертвениците. 18  Тогава Йодай повери службата в дома на Йехова на свещениците и на левитите, които Давид+ беше разпределил на отряди за службата в дома на Йехова, за да принасят на Йехова приноси за изгаряне, както е записано в закона на Моисей,+ с ликуване и песен, според напътствията на Давид. 19  И при портите+ на дома на Йехова той постави вратари,+ за да не може да влезе никой, който е нечист поради каквато и да било причина. 20  После взе със себе си предводителите на сто души,+ високопоставените мъже, управниците на народа, както и всички хора от народа, и доведе царя от дома на Йехова.+ И те влязоха през горната порта в царския дворец и поставиха царя да седне на царския престол.+ 21  И всички хора от народа се радваха+ и в града настъпи спокойствие, а Готолия беше убита с меч.+

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Или: „диадемата“.
Буквално: „и свидетелството“.
Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“. Също и в 20 и 21 стих.