2 Летописи 11:1-23

11  Ровоам дойде в Йерусалим+ и веднага събра дома на Юда и Вениамин,+ сто и осемдесет хиляди избрани мъже, способни за война,+ за да воюват против Израил и да върнат царството на Ровоам.  Тогава на Божия човек Семаия+ беше разкрито словото на Йехова:  „Кажи на Ровоам, синът на Соломон, царят на Юда,+ и на всички израилтяни в Юда и във Вениамин:  ‘Това казва Йехова: „Не отивайте да воювате против братята си!+ Върнете се по домовете си, защото всичко това стана от мене.“’“+ И те послушаха думите на Йехова и се отказаха от похода против Йеровоам.+  Ровоам живееше в Йерусалим и започна да строи укрепени градове в Юда.  И той възстанови Витлеем,+ Етам,+ Текое,+  Вет–сур,+ Сохо,+ Одолам,+  Гет,+ Мариса,+ Зиф,+  Адораим, Лахис,+ Азика,+ 10  Цора,+ Айалон+ и Хеврон,+ укрепени градове, които бяха в земята на Юда и Вениамин. 11  Когато укрепи градовете,+ той постави в тях водачи+ и осигури запаси от храна, маслиново масло и вино. 12  И във всички градове остави големи щитове+ и копия+ и ги укрепи здраво. И Юда и Вениамин останаха под негова власт. 13  А свещениците и левитите, които живееха по целия Израил, застанаха на негова страна и дойдоха при него от всички краища. 14  Левитите оставиха своите пасища+ и притежания+ и дойдоха в Юда и Йерусалим,+ понеже Йеровоам+ и синовете му ги бяха отстранили+ от службата им като свещеници на Йехова.  15  Йеровоам постави свои свещеници по свещените височини,+ за да служат на подобните на козли демони*+ и на телетата, които беше направил.+ 16  А след левитите в Йерусалим дойдоха хора от всички племена на Израил,+ които с цяло сърце търсеха Йехова, Богът на Израил, за да принасят жертви+ на Йехова, Богът на техните прадеди. 17  И три години те укрепваха царството на Юда+ и поддържаха Ровоам, синът на Соломон, тъй като три години ходеха по пътя на Давид и Соломон.+ 18  След това Ровоам си взе за жена Маелет, дъщерята на Йеримот, синът на Давид, и на Авихаил, дъщерята на Елиав,+ синът на Йесей. 19  И тя му роди синове — Йеус, Семария и Заам. 20  След нея той си взе за жена Мааха,+ внучката на Авесалом.+ Тя му роди Авия,+ Атай, Зиса и Селомит. 21  Ровоам обичаше Мааха, внучката на Авесалом, повече от другите си жени+ и наложници*. И той имаше осемнайсет жени и шейсет наложници, така че му се родиха двайсет и осем синове и шейсет дъщери. 22  И Ровоам постави Авия, синът на Мааха, да бъде глава и водач сред своите братя, защото искаше да го направи цар. 23  Освен това постъпи разумно,+ като изпрати някои от синовете си по всички краища на Юда и Вениамин,+ по всички укрепени градове,+ и им даде храна в изобилие+ и намери за тях много жени.+

Бележки под линия

Виж Ле 17:7, бел. под линия.
Виж Би 22:24, бел. под линия.