2 Летописи 10:1-19

10  Ровоам+ отиде в Сихем,+ защото всички израилтяни се събраха там, за да го направят цар.  И когато Йеровоам,+ синът на Нават, чу за това, докато беше в Египет+ (защото беше избягал там заради цар Соломон), веднага се върна от Египет.+  Тогава изпратиха хора да го повикат, така че Йеровоам и целият Израил дойдоха при Ровоам и му казаха:+  „Твоят баща направи ярема ни тежък,+ но ти сега облекчи тежката работа и тежкия ярем,+ които той наложи върху нас, и ние ще ти служим!“+  А той им отговори: „Нека минат три дни и тогава се върнете при мене.“ И хората си отидоха.  Тогава цар Ровоам се посъветва+ със старейшините, които служеха на баща му Соломон, докато беше още жив, и ги попита: „Какво ще ме посъветвате да отговоря на този народ?“+  А те му казаха: „Ако бъдеш добър към тези хора, ако бъдеш благосклонен и им кажеш добри думи,+ тогава те ще бъдат твои служители завинаги.“+  Той обаче отхвърли съвета,+ който му дадоха старейшините, и започна да се съветва с младите мъже, които бяха израснали с него+ и му служеха.+  И ги попита: „А вие какво ще ме посъветвате?+ Какво да отговоря на тези хора, които ми казаха ‘Облекчи тежкия ярем, който баща ти сложи върху нас’?“+ 10  А младите мъже, които бяха израснали с него, му казаха: „На хората, които дойдоха при тебе с думите ‘Твоят баща направи ярема ни тежък, но ти сега го направи по–лек’, кажи в отговор това:+ ‘Кутрето ми ще бъде по–дебело от кръста на баща ми.+ 11  Ето, баща ми сложи върху вас тежък ярем, а аз ще направя ярема ви още по–тежък.+ Баща ми ви наказваше с камшици, а аз ще ви наказвам с бичове с шипове.’“+ 12  И на третия ден Йеровоам и целият народ дойдоха при Ровоам, точно както беше казал царят: „Върнете се при мене на третия ден.“+ 13  Тогава царят им отговори остро.+ Така цар Ровоам пренебрегна съвета+ на старейшините+ 14  и отговори според съвета на младите мъже,+ като каза: „Ще направя ярема ви по–тежък и ще добавя още към него. Баща ми ви наказваше с камшици, а аз ще ви наказвам с бичове с шипове.“+ 15  И царят не послуша хората, защото това стана от истинския Бог,+ така че Йехова да изпълни думите,+ които беше казал на Йеровоам, синът на Нават,+ чрез Ахия+ от Сило.+ 16  И понеже царят не послуша народа, целият Израил му каза: „Какъв дял имаме в Давид?+ Ние нямаме наследство в сина на Йесей!+ Всеки да се върне при боговете си,+ о, Израиле! А ти, Давиде, грижи се за своя дом!“+ И всички израилтяни се разотидоха по шатрите си. 17  А що се отнася до синовете на Израил, които живееха в градовете на Юда, Ровоам продължи да царува над тях.+ 18  След това цар Ровоам изпрати със задача Адорам*,+ който беше надзорник на призованите за принудителен труд, но синовете на Израил хвърляха камъни+ по него и той умря. А цар Ровоам успя да се качи в колесницата си и избяга в Йерусалим.+ 19  Така израилтяните въстанаха+ против дома на Давид и са отделени от него и до днес.

Бележки под линия

В 3Ца 4:6 е Адонирам.