2 Йоан 1:1-13

 От старейшината*+ до избраната госпожа+ и нейните деца, които наистина обичам,+ и не само аз, но и всички, които познават истината,+  заради истината, която остава в нас+ и ще бъде с нас завинаги.+  С нас ще бъдат незаслужената милост,+ милосърдието и мирът от Бога, Бащата,+ и от Исус Христос, Синът на Бащата, заедно с истината и любовта.+  Много се радвам, понеже научих, че някои от децата+ ти живеят според* истината,+ както получихме заповед от Бащата.+  Затова сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед,+ а същата, която имахме от началото+ — да се обичаме един другиго.+  А това е любовта+ — да живеем* според неговите заповеди.+ И както чухте още от началото, заповедта му е да живеете* в любов.+  Защото в света се появиха много измамници,+ които не признават, че Исус Христос дойде в плът.+ Това е измамникът+ и антихристът.+  Пазете се да не изгубите онова, за което усилно се трудихме, но да получите пълната награда.+  Всеки, който отива твърде далече+ и не остава+ в учението на Христос, не е в единство с Бога.+ Онзи, който остава в това учение, е в единство и с Бащата, и със Сина.+ 10  Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте в домовете си,+ нито го поздравявайте!+ 11  Защото който го поздравява, става съучастник на злите му дела.+ 12  Въпреки че имам много неща да ви казвам, не желая да правя това с хартия и мастило,+ но се надявам да дойда при вас и да разговаряме лице в лице,+ за да бъде пълна+ радостта ви.+ 13  Децата на твоята избрана сестра ти изпращат своите поздрави.+

Бележки под линия

Или: „стареца“.
Буквално: „ходят в“.
Буквално: „да ходим“.
Буквално: „да ходите“.