1 Царе 9:1-27

9  А в племето на Вениамин+ имаше един много богат+ мъж, който се казваше Кис+ и беше син на Авиил, синът на Серор, син на Вехорат, син на Афия.  Той имаше млад и красив син, който се казваше Саул.+ Сред синовете на Израил нямаше по–красив мъж от него. Той беше с една глава по–висок от всички хора.+  И един ден магариците+ на Кис, бащата на Саул, се загубиха. Затова Кис каза на сина си Саул: „Вземи със себе си един от слугите и отиди да потърсиш магариците!“  И те минаха през планинската област на Ефрем+ и през земята Салиса,+ но не ги намериха. След това минаха през земята Саалим, но те не бяха и там. Минаха и през земята на Вениамин, но не ги намериха.  А когато дойдоха в земята Суф, Саул каза на слугата, който беше с него: „Хайде да се връщаме, защото баща ми вече няма да се безпокои за магариците, а за нас!“+  А той му каза: „Ето, в този град има един служител на Бога,+ когото всички уважават много. Всичко, което казва, се сбъдва.+ Нека да отидем там! Може би той ще ни каже по кой път да тръгнем.“  А Саул каза на слугата си: „Ако отидем, какво ще занесем на този човек?+ Защото не остана хляб в торбите ни и нямаме какво да занесем като дар+ на Божия човек. Какво можем да му дадем?“  Тогава слугата отговори на Саул с думите: „Ето, имам четвърт сикъл+ сребро. Ще го дам на Божия човек и той ще ни каже накъде да тръгнем.“  (А преди в Израил, когато някой отиваше да поиска съвет от Бога, казваше „Нека да отидем при прорицателя!“,+ защото този, който днес се нарича пророк, преди се наричаше прорицател.) 10  И ето, Саул каза на своя слуга: „Думите ти са разумни.+ Хайде да отидем!“ И отидоха в града, в който беше Божият човек. 11  И когато се изкачваха по възвишението към града, срещнаха момичета, които излизаха, за да си налеят вода,+ и ги попитаха: „Тук ли е прорицателят?“+ 12  А те им отговориха: „Да, ето го там, пред вас е. Побързайте, защото днес той е в града! Днес на свещената височина+ се принася жертва+ за народа. 13  Ще го намерите веднага щом влезете в града, още преди да се е изкачил на свещената височина, за да яде от жертвата. Защото хората не бива да ядат, преди да дойде той, тъй като той трябва да благослови жертвата.+ Чак след това онези, които са поканени, могат да ядат. Затова тръгнете веднага и ще го намерите!“ 14  И те отидоха в града. И когато влязоха в града, ето, Самуил вървеше насреща им, защото беше тръгнал към свещената височина. 15  А в деня преди да дойде Саул, Йехова разкри+ на Самуил следното: 16  „Утре по това време ще изпратя при тебе един мъж от земята на Вениамин+ и ти го помажи+ за водач на моя народ Израил. Той ще спаси народа ми от ръцете на филистимците,+ защото видях страданията на хората от своя народ и стенанията им стигнаха до мене.“+ 17  И когато Самуил видя Саул, Йехова му каза: „Ето мъжа, за когото ти казах ‘Той ще упражнява власт над моя народ’.“+ 18  Тогава Саул се приближи до Самуил при градската порта и каза: „Моля те, кажи ми къде е къщата на прорицателя!“ 19  А Самуил отговори на Саул: „Аз съм прорицателят. Върви пред мене до свещената височина. Днес ще ядете с мене,+ а утре сутринта ще те изпратя да си вървиш и ще ти кажа всичко, което е в сърцето ти.+ 20  Що се отнася до магариците, които ти загуби преди три дни,+ не се тревожи+ за тях, защото са намерени. Освен това на кого принадлежат всички скъпоценни неща в Израил?+ Нима не на тебе и на целия дом на баща ти?“ 21  А Саул отговори: „Нима аз не съм от племето на Вениамин, най–малкото+ от всички племена на Израил,+ и нима моето семейство не е най–незначителното от всички семейства в племето на Вениамин?+ Тогава защо ми казваш всичко това?“+ 22  После Самуил заведе Саул и неговия слуга в трапезарията и ги сложи да седнат на най–видните места+ сред поканените, които бяха около трийсет души. 23  След това Самуил каза на готвача: „Донеси дела, който ти дадох и за който ти казах ‘Отдели го при себе си’!“ 24  Тогава готвачът взе бута с онова, което беше на него, и го сложи пред Саул. А Самуил каза: „Ето, това е пазено за тебе. Сложи го пред себе си и яж, защото това беше пазено за тебе точно за този случай, за да можеш да ядеш с поканените.“ Така в този ден Саул яде със Самуил. 25  После слязоха от свещената височина+ и отидоха в града. И той продължи да говори със Саул на покрива на къщата.+ 26  И на сутринта те станаха рано. Щом се зазори, Самуил повика Саул, който беше на покрива на къщата, и му каза: „Стани, за да те изпратя!“ И Саул стана, и двамата — той и Самуил — излязоха навън. 27  Когато слизаха от покрайнините на града, Самуил каза на Саул: „Кажи на слугата си+ да върви напред — и слугата тръгна напред, — а ти спри сега, за да ти предам словото на Бога!“

Бележки под линия