1 Царе 7:1-17

7  Тогава жителите на Кириат–иарим+ дойдоха, взеха ковчега на Йехова, занесоха го в къщата на Авинадав,+ която беше на хълма, и осветиха сина му Елеазар, за да пази ковчега на Йехова.  А от деня, когато ковчегът беше поставен в Кириат–иарим, мина много време — общо двайсет години, и целият дом на Израил започна да търси Йехова с ридания.+  И Самуил каза на целия дом на Израил: „Ако се връщате към Йехова с цялото си сърце,+ махнете чуждите богове+ и изображенията на Астарта,+ които са сред вас, насочете непоколебимо сърцата си към Йехова, служете само на него+ и той ще ви избави от ръцете на филистимците!“+  И синовете на Израил махнаха своите Вааловци+ и изображенията на Астарта+ и започнаха да служат само на Йехова.  Тогава Самуил каза: „Съберете целия Израил+ в Масфа,+ за да се помоля+ на Йехова за вас!“  И когато се събраха в Масфа, започнаха да вадят вода и да я изливат пред Йехова, и в същия ден постиха.+ После казаха: „Извършихме грях против Йехова.“+ И в Масфа Самуил започна да съди+ синовете на Израил.  А филистимците чуха, че синовете на Израил са се събрали в Масфа, и съюзените филистимски владетели+ тръгнаха да воюват срещу Израил. Когато чуха за това, синовете на Израил започнаха да се страхуват от филистимците.+  Затова синовете на Израил казаха на Самуил: „Не преставай да призоваваш на помощ Йехова, нашият Бог,+ за да ни спаси от ръцете на филистимците!“  Тогава Самуил взе едно агне сукалче и го принесе на Йехова като принос за изгаряне, цялото го изгори.+ И Самуил започна да призовава Йехова да помогне на Израил+ и Йехова му отговори.+ 10  И докато Самуил принасяше приноса за изгаряне, филистимците се приближиха, за да воюват против израилтяните. Но в този ден Йехова загърмя+ срещу филистимците със силни гръмотевици и ги хвърли в смут.+ Така израилтяните ги победиха.+ 11  Тогава израилтяните излязоха от Масфа, започнаха да преследват филистимците и ги избиваха чак до областта на юг от Вет–кар. 12  А Самуил взе един камък,+ постави го между Масфа и Есана и го нарече Евен–езер*, като каза: „Досега Йехова ни помагаше.“+ 13  Така филистимците бяха покорени и не идваха вече в пределите на Израил.+ И през всичките дни на Самуил ръката на Йехова беше насочена срещу филистимците.+ 14  И градовете, които филистимците бяха отнели от Израил, отново бяха върнати на Израил — от Акарон до Гет — и израилтяните освободиха цялата тази област от ръцете на филистимците. И между израилтяните и аморейците+ настана мир. 15  И Самуил продължи да съди Израил през всичките дни на своя живот.+ 16  Всяка година той пътуваше и обикаляше Ветил,+ Галгал+ и Масфа,+ за да съди израилтяните+ във всички тези места. 17  Но накрая се връщаше в Рама,+ защото там беше неговата къща и там съдеше Израил. Там също построи олтар за Йехова.+

Бележки под линия

Името Евен–езер означава „камък на помощта“. Не бива да се бърка с едноименното място в 1Ца 4:1 и 5:1.