1 Царе 28:1-25

28  По това време филистимците събраха войската си, за да воюват против Израил.+ И Анхус каза на Давид: „Несъмнено знаеш, че ще тръгнеш с мене на война, ти и твоите хора!“+  А Давид каза на Анхус: „Добре знаеш какво ще направи твоят служител.“ И Анхус отговори на Давид: „Затова ще те поставя да бъдеш мой телохранител завинаги.“+  По това време Самуил вече беше умрял и целият Израил го беше оплакал и го беше погребал в неговия град Рама.+ А Саул беше премахнал от земята онези, които викат духове*, и онези, чийто занаят е да предсказват бъдещето.+  И филистимците се събраха и дойдоха в Сунам,+ където се разположиха на стан. Така и Саул събра целия Израил и се разположи на стан на Гелвуе.+  Когато видя стана на филистимците, Саул се изплаши и сърцето му силно се разтрепери.+  И Саул търсеше съвет от Йехова,+ но въпреки това Йехова не му отговаряше+ — нито чрез сънища,+ нито чрез урим*,+ нито чрез пророците.+  Накрая Саул каза на служителите си: „Потърсете ми жена, която знае да вика духове,+ за да отида при нея и да ѝ поискам съвет.“ А служителите му казаха: „Ето, в Ен–дор+ има една жена, която знае да вика духове.“  Тогава Саул промени външния си вид,+ облече други дрехи и тръгна с двама от своите хора. И когато дойдоха при жената през нощта,+ той ѝ каза: „Моля те, гадай+ ми с помощта на дух и повикай онзи, за когото ти кажа.“  Но жената му каза: „Ти добре знаеш какво направи Саул, как погуби в тази земя онези, които викат духове, и онези, чийто занаят е да предсказват бъдещето.+ Защо тогава поставяш примка на душата ми, за да ме убиеш?“+ 10  А Саул се закле пред нея в Йехова с думите: „Както е сигурно, че е жив Йехова, така е сигурно,+ че няма да имаш вина за това!“ 11  Тогава жената попита: „Кого искаш да повикам?“ А той отговори: „Повикай ми Самуил.“+ 12  Когато видя „Самуил“,+ жената започна да вика с всичка сила. И каза на Саул: „Защо ме измами? Та ти си Саул!“ 13  Царят ѝ каза: „Не се плаши! Кажи ми какво видя?“ А жената каза на Саул: „Видях как един бог+ излиза от земята.“ 14  Саул я попита: „Как изглежда той?“ А тя отговори: „Излиза един старец, облечен с горна дреха.“+ Тогава Саул разбра, че това е „Самуил“,+ и се поклони, като падна по очи. 15  И „Самуил“ попита Саул: „Защо ме безпокоиш, като ме викаш да изляза?“+ Тогава Саул каза: „Намирам се в голямо затруднение,+ защото филистимците воюват против мене, а Бог се оттегли+ от мене и не ми отговаря вече, нито чрез пророци, нито чрез сънища.+ Затова те повиках, за да ми кажеш какво да правя.“+ 16  А „Самуил“ му каза: „Защо търсиш съвет от мене, щом като Йехова се е оттеглил от тебе+ и е станал твой враг?+ 17  Йехова ще направи точно както каза чрез мене. Йехова ще изтръгне от ръката ти царството+ и ще го даде на твоя ближен Давид.+ 18  Понеже ти не послуша гласа на Йехова+ и не направи така, че амаликитците да изпитат неговия пламтящ гняв,+ затова Йехова ще постъпи така с тебе днес. 19  И Йехова ще предаде Израил заедно с тебе в ръцете на филистимците,+ а утре ти+ и твоите синове+ ще бъдете с мене. И Йехова ще предаде стана на израилтяните в ръцете на филистимците.“+ 20  Тогава Саул изведнъж падна с цялото си тяло на земята, защото се изплаши много от думите на „Самуил“. И в него нямаше сила, тъй като не беше ял нищо цял ден и цяла нощ. 21  А жената пристъпи към Саул и видя, че той беше обзет от ужас. И тя му каза: „Ето, твоята робиня послуша гласа ти. Изложих живота си на опасност*+ и послушах думите, които ми каза. 22  А сега, моля те, ти послушай думите на робинята си. Позволи ми да сложа пред тебе малко хляб и яж, за да имаш сила и да можеш да отидеш по пътя си.“ 23  Но той не искаше и каза: „Няма да ям.“ Но служителите му и жената настояваха, така че накрая той ги послуша, стана от земята и седна на леглото. 24  А жената имаше в дома си угоено теле.+ Тя бързо го закла*,+ взе брашно, замеси тесто и изпече безквасни питки. 25  После сложи това пред Саул и служителите му и те ядоха. След това станаха и си тръгнаха още същата нощ.+

Бележки под линия

Виж Ле 19:31, бел. под линия.
Виж Из 28:30, бел. под линия.
Буквално: „Сложих душата си на дланта си“.
Буквално: „принесе в жертва“.