1 Царе 27:1-12

27  Тогава Давид каза в сърцето си: „Все пак един ден ще загина от ръката на Саул. Най–добре е да избягам+ във филистимската земя.+ Тогава Саул ще престане да ме търси по всички области на Израил+ и аз ще се избавя от ръцете му.“  И той стана и заедно с мъжете, които бяха с него, шестстотин души,+ отиде при царя на Гет, Анхус,+ синът на Маох.  И Давид живееше при Анхус в Гет, той и хората му, всеки със своето семейство.+ Давид беше с двете си жени — Ахиноам+ от Йезраел и Авигея,+ жената на Навал, която беше от Кармил.  След време известиха на Саул, че Давид избягал в Гет, затова той престана да го търси.+  А Давид каза на Анхус: „Ако съм придобил благоволение в твоите очи, нека сега ми бъде даден един от градовете в тази земя, за да се заселя там. Защо служителят ти да живее при тебе в царския град?“  И в този ден Анхус му даде Сиклаг.+ Затова Сиклаг принадлежи на царете на Юда и до днес.  Давид остана в земята на филистимците една година и четири месеца.+  И отиваше с хората си на военни походи срещу гесурците,+ гезерците и амаликитците,+ понеже те населяваха земята, която се простира от Телам+ до Сур,+ и чак до Египет.  И Давид опустошаваше земята и не оставяше жив нито мъж, нито жена.+ И вземаше едрия и дребния рогат добитък, магаретата, камилите, а също и дрехите. После се връщаше оттам и идваше при Анхус. 10  И Анхус го питаше: „Къде ходихте на поход днес?“ А Давид му отговаряше:+ „На юг от Юда,+ на юг от йерамеилците+ и на юг от кенейците.“+ 11  Давид не оставяше жив нито мъж, нито жена, за да не може да ги доведе в Гет, защото си мислеше: „Да не би да съобщят за нас, като кажат: ‘Ето, Давид направи това.’“+ И той постъпваше така през цялото време, докато живееше в земята на филистимците. 12  А Анхус вярваше+ на Давид и си казваше: „Несъмнено той е станал омразен сред своя народ Израил.+ Затова ще ми служи до безпределни времена.“

Бележки под линия