1 Царе 11:1-15

11  А амонецът+ Наас дойде и се разположи на стан против Явис,+ който е в Галаад. Тогава всички жители на Явис казаха на Наас: „Сключи договор с нас, за да ти служим!“+  Тогава амонецът Наас им каза: „Ще сключа договор с вас при условие, че избода дясното око+ на всеки един от вас. Ще направя това, за да опозоря целия Израил.“+  А старейшините на Явис му казаха: „Дай ни седемдневен срок, за да изпратим пратеници във всички области на Израил, и ако няма кой да ни спаси,+ ще се предадем!“  След известно време пратениците дойдоха в Гавая,+ градът на Саул, и казаха тези думи на израилтяните. И всички хора заплакаха с глас.+  И ето, Саул се прибираше от полето, като вървеше след стадото. И попита: „Какво е станало, та хората плачат?“ И му разказаха всичко, което казаха жителите на Явис.  И когато Саул чу тези думи, Божият дух+ започна да действа върху него и той се разгневи силно.+  И взе два бика, наряза ги на парчета и ги изпрати по всички области на Израил+ чрез ръцете на пратеници, като каза: „Това ще стане с добитъка на онзи, който не излезе и не тръгне след Саул и Самуил!“+ И страх+ от Йехова+ обзе хората, така че всички тръгнаха заедно като един човек.+  После във Везек Саул ги преброи+ — синовете на Израил бяха триста хиляди, а мъжете на Юда бяха трийсет хиляди.  И те казаха на пратениците, които бяха дошли: „Това кажете на жителите на Явис, който е в Галаад: ‘Утре, щом напече слънцето, вашето спасение ще дойде!’“+ Тогава пратениците дойдоха и казаха това на жителите на Явис, които започнаха да се радват. 10  И жителите на Явис казаха на амонците: „Утре ще се предадем. Постъпете с нас, както сметнете за добре!“+ 11  На следващия ден Саул+ раздели хората на три отряда+ и по времето на сутрешната стража*+ те влязоха в стана на амонците+ и започнаха да ги избиват до настъпването на голямата горещина на деня. И онези, които оцеляха, се разпръснаха, така че сред тях нямаше дори двама, които да останат заедно.+ 12  И хората казаха на Самуил: „Кой казва: ‘Нима Саул ще бъде наш цар?’+ Доведете тези хора, за да ги накажем със смърт!“+ 13  Но Саул каза: „Никой да не бъде наказван със смърт през този ден,+ защото днес Йехова донесе спасение на Израил!“+ 14  По–късно Самуил каза на хората: „Хайде да отидем в Галгал+ и там да бъде потвърдено царството!“+ 15  Затова всички хора отидоха в Галгал. И там, в Галгал, пред Йехова, направиха Саул цар. После принесоха пред Йехова жертви на общението+ и Саул и всички израилтяни се радваха много.+

Бележки под линия

Виж Из 14:24, бел. под линия.