1 Тимотей 5:1-25

5  Не укорявай остро никой по–възрастен мъж.+ Напротив, съветвай го като свой баща, по–младите мъже — като свои братя,  по–възрастните жени+ — като свои майки, по–младите жени — като свои сестри,+ в пълно целомъдрие.  Почитай вдовиците, които наистина са вдовици*.+  Но ако някоя вдовица има деца или внуци, нека те да се научат първо да проявяват преданост към Бога в дома си+ и да отдават дължимата отплата на родителите си,+ а също и на техните родители, тъй като това е угодно на Бога.+  А жената, която наистина е вдовица и е останала сама,+ възлага надеждата си на Бога+ и постоянства в молби* и молитви денем и нощем.+  Но онази, която се отдава на чувствени удоволствия,+ е мъртва,+ макар че живее.  Така че продължавай да заповядваш това,+ за да бъдат те безукорни.+  Наистина, ако някой не осигурява нужното за онези, за които трябва да се грижи,+ и особено за онези, които са членове на семейството му,+ той се е отрекъл+ от вярата+ и е по–лош от човек без вяра.  Нека бъде записвана вдовица, която е не по–малко от шейсетгодишна, която е била вярна на мъжа си*,+ 10  получила хубави отзиви за своите добри дела,+ ако е отгледала деца,+ ако е била гостоприемна,+ ако е мила краката на светите личности,+ ако е помагала на хора в беда,+ ако усърдно е вършила всякакво добро дело.+ 11  От друга страна, не записвай по–младите вдовици, защото когато техните сексуални желания застанат между тях и Христос,+ те искат да се омъжат 12  и се подлагат на осъждане, понеже пренебрегват своята първоначална изява на вярата.+ 13  В същото време се учат на безделие, обикаляйки безпричинно по къщите, и не само безделничат, но и клюкарстват, и се бъркат в чуждите работи,+ като говорят за неща, за които не бива да говорят. 14  Затова желая по–младите вдовици да се женят,+ да раждат деца,+ да се грижат за дома си, да не дават повод на противниците да злословят.+ 15  Всъщност някои от тях вече са се отвърнали и следват Сатана. 16  Ако някоя вярваща жена има вдовици в семейството си, нека им помага+ и нека сборът не бъде обременяван. Тогава сборът ще може да помага на онези, които наистина са вдовици.+ 17  Нека старейшините, които ръководят+ добре, бъдат смятани за достойни за двойна почит,+ особено онези, които се трудят усърдно в говоренето и поучаването.+ 18  Защото в Писанието се казва „Не завързвай устата на бика*, когато вършее“,+ и също „Работникът заслужава заплатата си“.+ 19  Не приемай обвинение срещу старейшина освен въз основа на доказателства от двама или трима свидетели.+ 20  Онези, които вършат грях,+ порицавай+ пред всички, така че и останалите да изпитват страх.+ 21  Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели с цялата сериозност ти заповядвам+ да се придържаш към тези неща без предубеденост, като не вършиш нищо от пристрастие.+ 22  Не бързай да полагаш ръце+ върху никого,+ нито участвай в греховете на другите,+ пази се чист.+ 23  Не пий вече вода, но заради стомаха си и заради честите си боледувания използвай малко вино.+ 24  Греховете на някои хора са явни пред всички+ и водят направо към осъждане, а греховете на други стават явни след време.+ 25  По същия начин и добрите дела са явни пред другите,+ а и онези, които не са явни, не могат да останат скрити.+

Бележки под линия

Или: „които наистина се нуждаят от помощ“.
Или: „усърдни молитви“.
Буквално: „жена на един мъж“.
Виж Из 23:12, бел. под линия.