1 Солунци 1:1-10

1  Павел, Силуан*+ и Тимотей+ до сбора* на солунците, който е в единство+ с Бога, Бащата, и с Господаря* Исус Христос: Незаслужената милост и мирът да бъдат с вас!+  Винаги когато споменаваме всички вас в молитвите си, благодарим на Бога,+  защото постоянно помним делата+ ви, подбуждани от вяра, усилията ви, подтикнати от любов, и издръжливостта ви, която произлиза от надеждата+ ви в нашия Господар Исус Христос, пред нашия Бог и Баща.  Знаем, че той ви избра,+ обичани от Бога наши братя,  защото добрата новина, която проповядваме, не дойде при вас само с думи, но и със сила,+ със свети дух и с пълна убеденост.+ И вие добре знаете как постъпвахме сред вас във ваша полза.+  И започнахте да подражавате+ на нас и на Господаря,+ защото и при големи премеждия+ приехте словото на Бога с радостта, идваща от светия дух,+  така че станахте за пример на всички вярващи в Македония* и Ахаия*.  Всъщност словото на Йехова+ беше чуто чрез вас не само в Македония и Ахаия, но вашата вяра+ в Бога се разпространи навсякъде,+ така че не е нужно да казваме каквото и да било.  Защото самите те постоянно разказват как дойдохме при вас и как от идолите+ си се обърнахте към Бога, за да робувате на живия+ и истински+ Бог 10  и да чакате+ да дойде от небесата неговият Син,+ когото той събуди от мъртвите+ — Исус, който ни избавя от идващия Божи гняв.+

Бележки под линия

Виж 2Ко 1:19, бел. под линия.
Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Виж Приложение № 6.
Виж Де 16:9, бел. под линия.
Виж Де 18:12, бел. под линия.