1 Летописи 9:1-44

9  Всички израилтяни бяха записани в родословията.+ Те бяха записани в Книгата на израилските царе. А поради своята невярност народът на Юда беше отведен в изгнание+ във Вавилон.  Първите жители, които се върнаха по своите места в градовете си, бяха израилтяните+ заедно със свещениците,+ левитите+ и нетинимите*.+  В Йерусалим+ се заселиха някои от синовете на Юда,+ някои от синовете на Вениамин+ и някои от синовете на Ефрем и на Манасия:  Утай, синът на Амиуд, син на Амри, син на Имрий, син на Ваний, син на Фарес,+ син на Юда.+  От синовете на Шела+ — първородният Асаия и неговите синове.  И от синовете на Зара+ — Йеуил и шестстотин и деветдесет техни братя.  От синовете на Вениамин там бяха Салу, синът на Месулам, син на Одавия, син на Асенуй,  Евния, синът на Йероам, Ила, синът на Озий, син на Михри, и Месулам, синът на Сефатия, син на Рагуил, син на Ивния.  Техните братя, записани според произхода си, бяха деветстотин петдесет и шест души. Всички тези бяха глави на родове според родовете на своите прадеди. 10  От свещениците бяха Йедаия, Йоярив, Яхин,+ 11  Азария,+ синът на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мераиот, син на Ахитув, управител на дома на истинския Бог, 12  Адаия, синът на Йероам, син на Пасхор, син на Малхия, Маасай, синът на Адиил, син на Язира, син на Месулам, син на Месилемит,+ син на Имер, 13  и техните братя, глави на родове, хиляда седемстотин и шейсет силни мъже, способни+ да изпълняват служба в дома на истинския Бог. 14  От левитите бяха Семаия, синът на Асув, син на Азрикам, син на Асавия,+ от синовете на Мерарий, 15  Ваквакар, Ерес, Галал, Матания,+ синът на Миха,+ син на Зихрий,+ син на Асаф,+ 16  Авдия, синът на Семаия,+ син на Галал, син на Йедутун,+ и Варахия, синът на Аса, син на Елкана, който живееше в селищата на нетофатците.+ 17  А вратарите+ бяха Салум,+ Акув, Талмон и Ахиман. Главният беше Салум, техният брат, 18  който преди служеше при царската порта+ на изток. Тези бяха вратари в стана на синовете на Леви.+ 19  Салум, синът на Коре, син на Авиасаф,+ син+ на Корей,+ и неговите братя от дома на баща му, кореевците,+ надзираваха работата. Те пазеха входа+ на шатъра, както техните бащи пазеха входа на стана на Йехова. 20  Техен водач преди беше Финеес,+ синът на Елеазар.+ И Йехова беше с него.+ 21  Захария,+ синът на Меселемия, беше вратар при входа на шатъра на събранието. 22  Всички, които бяха избрани за вратари при праговете, бяха двеста и дванайсет души. Те живееха в селищата+ си според записаното в родословието.+ На тях Давид+ и прорицателят+ Самуил повериха отговорна служба.+ 23  Те и техните синове стояха на стража при портите на дома на Йехова, портите на шатъра*.+ 24  Вратарите стояха от четирите страни — на изток,+ на запад,+ на север+ и на юг.+ 25  И от време на време техните братя идваха от своите селища, за да бъдат с тях по седем+ дни. 26  Отговорната служба беше поверявана на четирима главни вратари, левити. Те отговаряха за трапезариите+ и за съкровищниците+ на дома на истинския Бог. 27  Прекарваха нощта около дома на истинския Бог, защото им беше възложено да стоят на стража,+ и освен това им беше поверен ключът, за да отварят вратите всяка сутрин.+ 28  Някои от тях отговаряха за принадлежностите,+ които се използваха в службата. Те ги брояха, когато ги внасяха и когато ги изнасяха. 29  Някои от тях се грижеха за другите принадлежности, за всички свети+ принадлежности, за фино смляното брашно,+ за виното,+ за маслиновото масло,+ за ливана*+ и за балсамовото масло.+ 30  Някои от синовете на свещениците правеха благоуханна+ смес с балсамово масло. 31  А Мататия, един от левитите, първородният на Салум,+ от кореевците, отговаряше за онова, което беше приготвяно в тави.+ 32  И някои от синовете на каатовците, техните братя, отговаряха за наредените хлябове,+ които трябваше да приготвят всяка събота*.+ 33  Тези бяха певците,+ главите на левитските родове. Те бяха в трапезариите+ и бяха освободени от други задължения,+ понеже трябваше да са заети с работата си денем и нощем.+ 34  Тези бяха главите на левитските родове, записани според произхода си, предводители, които живееха в Йерусалим.+ 35  В Гаваон+ живееше Еиил, бащата на Гаваон. А жена му се казваше Мааха. 36  Неговият първороден син беше Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав, 37  Гедор, Ахио, Захария+ и Миклот. 38  На Миклот му се роди Симеам. Те живееха заедно със своите братя в Йерусалим, близо до другите си братя. 39  На Нир+ му се роди Кис,+ а на Кис му се роди Саул.+ На Саул му се родиха Йонатан,+ Мелхисуа,+ Авинадав+ и Есваал.+ 40  Синът на Йонатан беше Мерив–ваал.+ На Мерив–ваал му се роди Михей.+ 41  Синовете на Михей бяха Фитон, Мелех, Тарей и Ахаз.+ 42  На Ахаз му се роди Яра. На Яра му се родиха Алемет, Азмавет и Зимрий. На Зимрий му се роди Моса. 43  На Моса му се роди Винея, негов син беше Рефаия,+ негов син Елеаса, негов син Асел. 44  И Асел имаше шестима синове, чиито имена бяха Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Ханан. Тези бяха синовете на Асел.+

Бележки под линия

Става дума за робите в храма. Буквално: „онези, които са дадени“. Сравни Чи 3:9, бел. под линия.
Буквално: „дома на шатъра“.
Виж Из 30:34, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.