1 Летописи 8:1-40

8  На Вениамин+ му се родиха първородният му син Вела,+ вторият — Асвил,+ третият — Аара,+  четвъртият — Ноха,+ петият — Рафа.  Синовете на Вела бяха Адар, Гера,+ Авиуд,  Ависуй, Нееман, Ахоа,  Гера, Сефуфан+ и Урам.+  Ето синовете на Аод. Ето главите на родовете, които живееха в Гава+ и които бяха отведени в изгнание в Манахат.  Това бяха Нееман, Ахия и Гера, който ги отведе в изгнание. На него му се родиха Уза и Ахиуд.  На Шехараим му се родиха деца в моавската земя,+ след като изгони моавците. И неговите жени бяха Усим и Ваара.  Жена му Одеса му роди Йовав, Савия, Меша, Малхам, 10  Йеуц, Сахия и Мирма. Тези бяха неговите синове, глави на родове. 11  А Усим му роди Авитув и Елфаал. 12  Синовете на Елфаал бяха Евер, Мисаам, Самер (който изгради Оно+ и Лод+ и зависимите от него градове), 13  както и Верия и Сема. Те бяха глави на родове и живееха в Айалон.+ И те изгониха жителите на Гет. 14  Ахио, Сасак, Иремот, 15  Зевадия, Арад, Едер, 16  Михаил, Еспа и Йоха бяха синове на Верия.+ 17  Зевадия, Месулам, Езеки, Хевер, 18  Есмерай, Езлия и Йовав бяха синове на Елфаал. 19  Яким, Зихрий, Завдий, 20  Елиенай, Силатай, Елиил, 21  Адаия, Вераия и Симрат бяха синове на Семей.+ 22  Есфан, Евер, Елиил, 23  Авдон, Зихрий, Ханан, 24  Ханания, Елам, Антотия, 25  Ефадия и Фануил бяха синове на Сасак. 26  Шамшерай, Сехария, Готолия, 27  Яресия, Илия и Зихрий бяха синове на Йероам. 28  Те бяха глави на родове, записани според произхода си. Тези предводители живееха в Йерусалим.+ 29  В Гаваон+ живееше Еиил, бащата на Гаваон, а жена му се казваше Мааха.+ 30  Неговият първороден син беше Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Надав,+ 31  Гедор, Ахио и Захер.+ 32  На Миклот му се роди Самаия.+ Те живееха заедно със своите братя в Йерусалим, близо до другите си братя. 33  На Нир+ му се роди Кис,+ а на Кис му се роди Саул.+ На Саул му се родиха Йонатан,+ Мелхисуа,+ Авинадав+ и Есваал.+ 34  Синът на Йонатан беше Мерив–ваал.+ На Мерив–ваал му се роди Михей.+ 35  Синовете на Михей бяха Фитон, Мелех, Тарея+ и Ахаз. 36  На Ахаз му се роди Йоада. На Йоада му се родиха Алемет, Азмавет и Зимрий. На Зимрий му се роди Моса. 37  На Моса му се роди Винея, негов син беше Рефая,+ негов син Елеаса, негов син Асел. 38  И Асел имаше шестима синове, чиито имена бяха Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Ханан. Всички тези бяха синове на Асел. 39  Синовете на Исек, неговият брат, бяха първородният Улам, вторият — Йеус, третият — Елифалет. 40  Синовете на Улам бяха храбри+ и силни мъже, които обтягаха лък.+ Те имаха много синове+ и внуци — общо сто и петдесет. Всички тези бяха синове на Вениамин.

Бележки под линия