1 Летописи 6:1-81

6  Синовете на Леви+ бяха Гирсон,+ Каат+ и Мерарий.+  Синовете на Каат бяха Амрам,+ Исаар,+ Хеврон+ и Озиил.+  Синовете на Амрам+ бяха Аарон+ и Моисей,+ а Мариам+ беше тяхна сестра. Синовете на Аарон бяха Надав,+ Авиуд,+ Елеазар+ и Итамар.+  На Елеазар+ му се роди Финеес.+ На Финеес му се роди Ависуй.+  На Ависуй му се роди Вукий. На Вукий му се роди Озий.+  На Озий му се роди Зераия. На Зераия му се роди Мераиот.+  На Мераиот му се роди Амария. На Амария му се роди Ахитув.+  На Ахитув му се роди Садок.+ На Садок му се роди Ахимаас.+  На Ахимаас му се роди Азария. На Азария му се роди Йоанан. 10  На Йоанан му се роди Азария.+ Той служеше като свещеник в дома, който Соломон построи в Йерусалим. 11  На Азария му се роди Амария.+ На Амария му се роди Ахитув.+ 12  На Ахитув му се роди Садок.+ На Садок му се роди Салум. 13  На Салум му се роди Хелкия. На Хелкия+ му се роди Азария. 14  На Азария му се роди Сараия.+ На Сараия му се роди Йоседек.+ 15  И Йоседек отиде в изгнание, когато Йехова чрез ръката на Навуходоносор отведе Юда и Йерусалим в изгнание. 16  Синовете на Леви+ бяха Гирсом*, Каат и Мерарий. 17  Синовете на Гирсом се казваха Ливний+ и Семей.+ 18  Синовете на Каат+ бяха Амрам,+ Исаар, Хеврон и Озиил.+ 19  Синовете на Мерарий бяха Маалий и Мусий.+ Ето родовете на левитите според имената на техните прадеди.+ 20  От Гирсом произлязоха неговият син Ливний,+ негов син Яат, негов син Зима, 21  негов син Йоах,+ негов син Идо, негов син Зара, негов син Йетрай. 22  Синовете на Каат бяха неговият син Аминадав, негов син Корей,+ негови синове Асир, 23  Елкана и Авиасаф,+ негов син Асир, 24  негов син Тахат, негов син Уриил, негов син Озия, негов син Шаул. 25  Синовете на Елкана+ бяха Амасай и Ахимот. 26  Синовете на Елкана бяха неговият син Суфай,+ негов син Нахат, 27  негов син Елиав,+ негов син Йероам, негов син Елкана.+ 28  Синовете на Самуил+ бяха първородният Йоил и вторият Авия.+ 29  Синовете на Мерарий бяха Маалий,+ негов син Ливний, негов син Семей, негов син Оза, 30  негов син Самая, негов син Агия, негов син Асаия. 31  Ето онези, които Давид+ определи да водят пеенето в дома на Йехова, след като ковчегът беше поставен там.+ 32  Те бяха отговорни+ за пеенето+ пред светия шатър на събранието, докато Соломон не построи дома на Йехова в Йерусалим.+ И те вършеха службата си според своите задължения.+ 33  Ето онези, които бяха поставени за служба, и техните синове. От синовете на каатовците — певецът Еман,+ синът на Йоил,+ син на Самуил,+ 34  син на Елкана,+ син на Йероам, син на Елиил,+ син на Тоах, 35  син на Суф,+ син на Елкана, син на Маат, син на Амасай, 36  син на Елкана, син на Йоил, син на Азария, син на Софония, 37  син на Тахат, син на Асир, син на Авиасаф,+ син на Корей,+ 38  син на Исаар,+ син на Каат, син на Леви, син на Израил. 39  Неговият брат Асаф+ служеше от дясната му страна. Асаф беше син на Варахия,+ син на Самая, 40  син на Михаил, син на Ваасия, син на Малхия, 41  син на Етний, син на Зара, син на Адаия, 42  син на Етан, син на Зима, син на Семей, 43  син на Яат,+ син на Гирсом,+ син на Леви. 44  Ето синовете на Мерарий,+ техните братя, които стояха от лявата страна. Етан,+ синът на Кисий,+ син на Авдий, син на Малух, 45  син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия, 46  син на Амсий, син на Ваний, син на Семер, 47  син на Маалий, син на Мусий,+ син на Мерарий,+ син на Леви. 48  А техните братя, левитите,+ бяха дадени за всякакъв вид служба+ в светия шатър, в дома на истинския Бог. 49  Аарон+ и неговите синове принасяха жертвен дим+ върху олтара за приноса за изгаряне+ и върху олтара за изгаряне на тамян,+ като изпълняваха всички свои свети задължения и извършваха обред за изкупление+ за Израил,+ според всичко онова, което беше заповядал Моисей, служителят на истинския Бог. 50  Ето синовете на Аарон:+ неговият син Елеазар,+ негов син Финеес,+ негов син Ависуй,+ 51  негов син Вукий, негов син Озий, негов син Зераия,+ 52  негов син Мераиот,+ негов син Амария, негов син Ахитув,+ 53  негов син Садок,+ негов син Ахимаас.+ 54  Ето местата според оградените им станове,+ в които синовете на Аарон, принадлежащи към рода на каатовците,+ живееха в пределите си и които придобиха чрез жребий. 55  В земята на Юда им дадоха Хеврон+ заедно с пасищата около него. 56  А полето и селищата+ около града дадоха на Халев,+ синът на Йефоний.+ 57  На синовете на Аарон бяха дадени градът* за убежище+ Хеврон,+ Ливна+ заедно с пасищата около нея, Ятир,+ Естемоа+ заедно с пасищата около него, 58  Хилен+ заедно с пасищата около него, Девир+ заедно с пасищата около него, 59  Асан+ заедно с пасищата около него и Вет–семес+ заедно с пасищата около него. 60  От племето на Вениамин им дадоха Гава+ заедно с пасищата около нея, Алемет+ заедно с пасищата около него и Анатот+ заедно с пасищата около него. Общо тринайсет+ бяха градовете за техните родове. 61  А на останалите синове на Каат им бяха дадени чрез жребий десет+ града от родовете на друго племе и от половината от племето на Манасия. 62  На синовете на Гирсом+ според техните родове им бяха дадени тринайсет града от племето на Исахар,+ от племето на Асир,+ от племето на Нефталим+ и от племето на Манасия+ във Васан. 63  На синовете на Мерарий+ според техните родове им бяха дадени чрез жребий дванайсет града от племето на Рувим,+ от племето на Гад+ и от племето на Завулон.+ 64  Така синовете на Израил дадоха на левитите+ градове заедно с пасищата около тях.+ 65  От племето на синовете на Юда,+ от племето на синовете на Симеон+ и от племето на синовете на Вениамин+ чрез жребий им бяха дадени градовете, които са изброени по име. 66  А някои родове на синовете на Каат получиха в пределите си градове от племето на Ефрем.+ 67  Дадоха им града* за убежище Сихем+ заедно с пасищата около него, в планинската област на Ефрем, Гезер+ заедно с пасищата около него, 68  Йокмеам+ заедно с пасищата около него, Вет–орон+ заедно с пасищата около него, 69  Айалон+ заедно с пасищата около него и Гет–римон+ заедно с пасищата около него. 70  На останалите родове на синовете на Каат бяха дадени от половината от племето на Манасия Анер+ заедно с пасищата около него и Вилеам+ заедно с пасищата около него.+ 71  На синовете на Гирсом+ им дадоха от родовете на половината от племето на Манасия Голан+ във Васан заедно с пасищата около него и Астарот+ заедно с пасищата около него. 72  От племето на Исахар — Кедес+ заедно с пасищата около него, Даврат+ заедно с пасищата около него, 73  Рамот+ заедно с пасищата около него и Анем+ заедно с пасищата около него. 74  От племето на Асир — Масал заедно с пасищата около него, Авдон+ заедно с пасищата около него, 75  Хукок+ заедно с пасищата около него и Рехов+ заедно с пасищата около него. 76  От племето на Нефталим+ — Кедес+ в Галилея+ заедно с пасищата около него, Хамон заедно с пасищата около него и Кириатаим+ заедно с пасищата около него. 77  На останалите синове на Мерарий им дадоха от племето на Завулон+ Римоно+ заедно с пасищата около него и Тавор заедно с пасищата около него. 78  А в йорданската област край Йерихон, от източната страна на Йордан, от племето на Рувим+ им дадоха Восор+ в пустинята заедно с пасищата около него, Яса+ заедно с пасищата около нея, 79  Кедемот+ заедно с пасищата около него и Мефаат+ заедно с пасищата около него. 80  От племето на Гад+ — Рамот+ в Галаад заедно с пасищата около него, Маханаим+ заедно с пасищата около него, 81  Есевон+ заедно с пасищата около него и Язир+ заедно с пасищата около него.

Бележки под линия

В 1 стих е Гирсон.
Буквално: „градовете“.
Буквално: „градовете“.