1 Летописи 4:1-43

4  Синовете на Юда бяха Фарес,+ Есрон,+ Хармий,+ Ор+ и Совал.+  На Реаия,+ синът на Совал, му се роди Яат, а на Яат му се родиха Ахумай и Лаад. От тях произлязоха родовете на цоратяните.+  Ето синовете на бащата на Етам:+ Йезраел,+ Есма, Едвас (тяхната сестра се казваше Аселелфония),  Фануил, бащата на Гедор,+ и Езер, бащата на Хуса. Тези бяха синовете на Ор,+ първородният на Ефрата и бащата на Витлеем.+  Асхор,+ бащата на Текое,+ имаше две жени — Хела и Наара.  И Наара му роди Ахузам, Хефер, Теманий и Ахастарий. Тези бяха синовете на Наара.  А синовете на Хела бяха Серет, Исаар и Етнан.  На Кос му се родиха Анув и Совива и от него произлязоха родовете на Ахарил, синът на Арум.  Явиц+ беше почитан+ повече, отколкото братята му. Майка му го нарече Явиц, като каза: „С болки го родих.“+ 10  И Явиц призова Бога+ на Израил с думите: „Ако ме благословиш+ и разшириш пределите ми,+ ако ръката ти+ бъде с мене и ако ме пазиш от бедствие,+ за да не пострадам...“+ И Бог изпълни онова, за което той го помоли.+ 11  На Хелув, братът на Шуха, му се роди Мехир, който беше баща на Естон. 12  А на Естон му се родиха Вет–рафа, Фасей и Техина, бащата на Ир–наас. Това бяха мъжете от Риха. 13  Синовете на Кенез+ бяха Готониил+ и Сараия, а синът* на Готониил беше Атат. 14  На Меонотай му се роди Офра. А на Сараия му се роди Йоав, бащата на Ге–харашим*. Те бяха занаятчии.+ 15  Синовете на Халев,+ синът на Йефоний,+ бяха Иру, Ила и Наам. И синът* на Ила беше Кенез. 16  Синовете на Ялелеил бяха Зиф, Зифа, Тирия и Асареил. 17  Синовете на Езра бяха Йетер, Меред, Ефер и Ялон. Жена му роди Мариам, Самай и Есва, бащата на Естемоа.+ 18  Жена му, юдейката, роди Йеред, бащата на Гедор, Хевер, бащата на Сохо, и Екутиил, бащата на Заноа. ... Те бяха синовете на Вития, дъщерята на фараона, която Меред взе. 19  Синовете на жената на Одия, сестрата на Нахам, бяха бащата на гармийска* Кеила+ и маахатецът Естемоа. 20  Синовете на Симон бяха Амнон, Рина, Вен–анан и Тилон. Синовете на Есий бяха Зохет и Вен–зохет. 21  Синовете на Шела,+ синът на Юда, бяха Ир, бащата на Лиха, и Лаада, бащата на Мариса, както и семействата от дома на онези, които изработваха фини тъкани,+ от дома на Асвея, 22  а също и Йоким, мъжете от Хозева, Йоас, Сараф, които си взеха за жени моавки*,+ и Ясуви–лехем. Тези сведения са от древни времена.+ 23  Те бяха грънчари+ и живееха в Нетаим и в Гедера. Там живееха и работеха за царя.+ 24  Синовете на Симеон бяха Намуил,+ Ямин,+ Ярив, Зара, Шаул,+ 25  негов син Салум, негов син Мавсам, негов син Масма. 26  А синовете на Масма бяха неговият син Амуил, негов син Закхур, негов син Семей. 27  Семей имаше шестнайсет синове и шест дъщери. А братята му нямаха много синове и нито един от техните родове нямаше толкова синове, колкото бяха синовете на Юда.+ 28  И те живееха във Вирсавее,+ Молада,+ Асар–суал,+ 29  във Вала,+ Асем,+ Толад,+ 30  във Ватуил,+ Хорма,+ Сиклаг,+ 31  във Вет–маркавот, Асар–сусим,+ Вет–вирей и Саараим.+ Това бяха техните градове до царуването на Давид. 32  И техните селища бяха Етам, Аин, Римон, Тохен и Асан+ — пет града. 33  И всичките им селища около тези градове се простираха чак до Ваал.+ Това са местата, където те живееха, както и техните родословия. 34  Другите потомци на Симеон бяха Месовав, Ямлих, Йоса, синът на Амасия, 35  Йоил, Йеху, синът на Йосивия, син на Сараия, син на Асиил, 36  Елиоенай, Якова, Йесохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия 37  и Зиса, синът на Сифий, син на Алон, син на Йедаия, син на Симрий, син на Семаия. 38  Всички споменати по име бяха предводители на своите родове+ и потомците от дома на прадедите им станаха многобройни. 39  И те стигнаха до Гедор, до източната страна на долината, за да търсят пасища за своите стада. 40  И намериха тучни, хубави пасища,+ а земята беше просторна, мирна и спокойна.+ А преди там живееха потомците на Хам.+ 41  Онези, които са записани по име, дойдоха в дните на Езекия,+ царят на Юда, и нападнаха+ шатрите на хамитите и меунимците, които се намираха там, и ги обрекоха на унищожение,+ както това се вижда и днес. И се заселиха на тяхното място, понеже там имаше паша+ за стадата им. 42  И някои от синовете на Симеон отидоха в планината Сиир+ — петстотин души, водени от Фелатия, Неария, Рефаия и Озиил, синовете на Есий. 43  Те погубиха остатъка от оцелелите амаликитци+ и живеят там и до днес.

Бележки под линия

Буквално: „синовете“.
Името Ге–харашим означава „долината на занаятчиите“.
Буквално: „синовете“.
Или: „гармиеца“.
Буквално: „които станаха собственици (господари) на моавки“.