1 Летописи 27:1-34

27  Ето броя на синовете на Израил — главите на родовете,+ предводителите+ на хиляда души и на сто души,+ както и управителите, които служеха+ на царя, като надзираваха всички дела, свързани с отрядите, които идваха и си отиваха месец след месец, през цялата година. Във всеки отряд имаше по двайсет и четири хиляди души.  Начело на първия отряд, за първия месец, беше Ясовеам,+ синът на Завдиил, и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души.  В първия месец служеха някои от синовете на Фарес,+ глави над предводителите на групите за служба.  Начело на отряда за втория месец беше ахохиецът+ Додай,+ а Миклот беше водач в неговия отряд. И в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души.  Предводител на третата група за служба, за третия месец, беше Ванаия,+ синът на главния свещеник Йодай,+ и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души.  Този Ванаия+ беше силен мъж сред трийсетте+ и беше над тези трийсет мъже. И начело на неговия отряд беше синът му Амизавад.  Четвъртият предводител, за четвъртия месец, беше Асаил,+ братът на Йоав,+ а след него беше синът му Зевадия. И в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души.  Петият предводител, за петия месец, беше езраецът Шамхут,+ и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души.  Шестият, за шестия месец, беше Ира,+ синът на Екис+ от Текое,+ и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 10  Седмият, за седмия месец, беше фелонецът+ Хелис,+ от синовете на Ефрем, и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 11  Осмият, за осмия месец, беше хусатецът Сивехай,+ от заровците,+ и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 12  Деветият, за деветия месец, беше Авиезер+ от Анатот,+ от вениаминците, и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 13  Десетият, за десетия месец, беше нетофатецът Махарай,+ от заровците,+ и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 14  Единайсетият, за единайсетия месец, беше пиратонецът Ванаия,+ от синовете на Ефрем,+ и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 15  Дванайсетият, за дванайсетия месец, беше нетофатецът Хелдай,+ от синовете на Готониил, и в неговия отряд имаше двайсет и четири хиляди души. 16  Ето водачите на племената на Израил.+ Водач на рувимците беше Елиезер, синът на Зихрий, на симеонците — Сефатия, синът на Мааха, 17  на Левиевото племе — Асавия, синът на Камуил, на синовете на Аарон — Садок,+ 18  на Юдовото племе — Елиу,+ един от братята на Давид,+ на Исахаровото племе — Амри, синът на Михаил, 19  на Завулоновото племе — Исмаия, синът на Авдия, на Нефталимовото племе — Йеримот, синът на Азриил, 20  на синовете на Ефрем — Осия, синът на Азазия, на половината от племето на Манасия — Йоил, синът на Федаия, 21  на половината от племето на Манасия в Галаад — Идо, синът на Захария, на Вениаминовото племе — Ясиил, синът на Авенир,+ 22  на Дановото племе — Азареил, синът на Йероам. Това бяха князете+ на Израилевите племена. 23  Давид не преброи онези, които бяха на двайсет години и по–малко, понеже Йехова беше обещал да направи Израил многоброен като звездите на небето.+ 24  Йоав,+ синът на Саруя, започна да преброява народа, но не довърши това.+ И Божият гняв пламна+ срещу Израил. Затова броят не е записан в летописите на цар Давид. 25  Над царските съкровищници+ беше поставен Азмавет, синът на Адиил. Над хранилищата в полето,+ в градовете,+ в селата и в кулите беше поставен Йонатан, синът на Озия. 26  Над земеделските работници,+ които обработваха земята, беше поставен Езрий, синът на Хелув. 27  Над лозята+ беше поставен Семей от Рама, а над запасите от вино в лозята — сифматецът Завдий. 28  Над маслиновите градини и сикоморовите+ дървета, които се намираха в Шефела*,+ беше поставен гедерецът Ваал–анан, а над запасите от маслиново масло+ — Йоас. 29  Над стадата говеда, които пасяха в Сарон,+ беше поставен саронецът Ситрай, а над стадата говеда в долините — Сафат, синът на Адлай. 30  Над камилите+ беше поставен исмаилтянинът+ Овил, а над магариците — меронотецът Ядаия. 31  Над стадата овце и кози беше поставен агарянинът Язиз. Всички те бяха управители на притежанията на цар Давид. 32  Йонатан,+ племенникът на Давид, беше разумен+ човек и беше съветник и секретар. Ехиил, синът на Ахмоний,+ беше с царските синове.+ 33  Ахитофел+ беше съветник+ на царя, а архиецът+ Хусай+ беше приятелят+ на царя. 34  След Ахитофел съветници бяха Йодай, синът на Ванаия,+ и Авиатар,+ а Йоав+ беше военачалник на царската войска.

Бележки под линия

Или: „в низината“.