1 Летописи 26:1-32

26  Ето отрядите на вратарите:+ от кореевците+ — Меселемия,+ синът на Коре, от синовете на Асаф.  Синовете на Меселемия: Захария, първородният, Едиил, вторият, Зевадия, третият, Ятниил, четвъртият,  Елам, петият, Йоанан, шестият, Елиоинай, седмият.  Синовете на Овид–едом:+ Семаия, първородният, Йозавад, вторият, Йоах, третият, Сахар, четвъртият, Натанаил, петият,  Амиил, шестият, Исахар, седмият, Феулатай, осмият. Така Бог беше благословил Овид–едом.+  На неговия син Семаия му се родиха синове, които упражняваха власт в дома на своя баща, понеже бяха способни и силни мъже.  Синовете на Семаия бяха Офний, Рафаил, Овид и Елзавад, чиито братя Елиу и Семахия бяха способни мъже.  Всички те бяха синове на Овид–едом. Те, както и техните синове и братя, бяха силни мъже, способни за службата — шейсет и двама души, принадлежащи на Овид–едом.  И Меселемия+ имаше синове и братя, способни мъже, осемнайсет души. 10  И Оса, от синовете на Мерарий, имаше синове. Симрий беше главният (макар че не беше първороден,+ баща му го постави като главен),+ 11  Хелкия — вторият, Тевалия — третият, Захария — четвъртият. Всички синове и братя на Оса бяха тринайсет. 12  В отрядите на вратарите главите на родовете изпълняваха същите задължения както братята си,+ които служеха в дома на Йехова. 13  И беше хвърлен жребий+ както за най–малкия, така и за най–големия, според родовете им,+ за различните порти. 14  И жребият за източната страна се падна на Селемия.+ После хвърлиха жребий за сина му Захария,+ който беше мъдър съветник,+ и на него му се падна северната страна.+ 15  На Овид–едом му се падна южната страна, а на синовете му+ — хранилищата.+ 16  На Суфим и на Оса+ им се падна западната страна близо до Салехетската порта, край пътя, който отива нагоре. Едната стража+ стоеше до другата стража.+ 17  На източната страна стояха шестима левити, на северната — четирима на ден, на южната — четирима на ден,+ при хранилищата+ — двама и други двама, 18  при колонадата на западната страна — четирима на пътя+ и двама при колонадата. 19  Това бяха отрядите на вратарите от Кореевите синове+ и от синовете на Мерарий.+ 20  От другите левити Ахия отговаряше за съкровищниците+ на дома на истинския Бог и за съкровищниците с осветените вещи.+ 21  От синовете на Ладан+ — синовете на гирсоновците и потомци на Ладан, — от главите на родовете на гирсоновеца Ладан беше Йехиел.+ 22  Синовете на Йехиел, Зетам и брат му Йоил,+ отговаряха за съкровищниците+ на дома на Йехова. 23  От амрамовците, исааровците, хевроновците и озииловците+ 24  надзорник над хранилищата беше Шевуил*,+ синът на Гирсом, син на Моисей. 25  Ето неговите братя, синове на Елиезер:+ неговият син Равия,+ негов син Йешаия, негов син Йорам, негов син Зихрий, негов син Селомот. 26  Този Селомот и неговите братя бяха поставени над всички съкровищници с осветените вещи,+ които бяха осветени от цар Давид,+ от главите на родовете,+ от предводителите на хиляда души и на сто души, и от военачалниците на войската. 27  Част от плячката,+ вземана във войните,+ те освещаваха за поддръжката на дома на Йехова. 28  Всичко, което бяха осветили прорицателят+ Самуил, Саул, синът на Кис, Авенир,+ синът на Нир, и Йоав,+ синът на Саруя,+ както и всичко друго, което беше осветено, беше под надзора на Селомит* и неговите братя. 29  От исааровците:+ Хенания и неговите синове се занимаваха с външните+ дела като управители и съдии+ в Израил. 30  От хевроновците:+ Асавия и неговите братя, хиляда и седемстотин способни мъже,+ ръководеха всички дела на Израил, свързани със службата за Йехова и службата на царя, в областта на запад от Йордан. 31  От хевроновците: Йерия+ беше глава на хевроновците, според тяхното родословие и според техните родове. В четирийсетата+ година от царуването на Давид сред тях бяха потърсени храбри и силни мъже и такива мъже бяха намерени в Язир,+ който е в Галаад.+ 32  Неговите братя, способни мъже+ и глави на родове, бяха две хиляди и седемстотин души.+ И цар Давид ги постави над рувимците, гадците и половината от племето на манасийците,+ за да се грижат за всяко дело на истинския Бог и за делата+ на царя.

Бележки под линия

Виж 1Ле 23:16, бел. под линия.
В 25 и 26 стих е Селомот.