1 Летописи 25:1-31

25  След това Давид и предводителите+ на групите+ отделиха за служба някои от синовете на Асаф, на Еман+ и на Йедутун,+ които пророкуваха под съпровода на арфи,+ лири+ и чинели.+ Ето мъжете, които бяха назначени да изпълняват тази служба.  От синовете на Асаф: Закхур, Йосиф,+ Натания и Асарила+ — синове на Асаф, под ръководството на Асаф,+ който пророкуваше под надзора на царя.  От Йедутун:+ синовете на Йедутун — Годолия,+ Цери,+ Йешаия,+ Семей, Асавия и Мататия,+ шестима. Те бяха под ръководството на баща си Йедутун, който пророкуваше под съпровода на арфа, като благодареше на Йехова и го възхваляваше.+  От Еман:+ синовете на Еман — Вукия,+ Матания,+ Озиил,+ Шевуил*, Йеримот, Ханания,+ Ханани, Елиата,+ Гидалтий,+ Ромамти–езер,+ Йосвекаса,+ Малотий,+ Отир+ и Махазиот.  Всички те бяха синове на Еман, царският предсказател,+ който известяваше думите на истинския Бог и издигаше своя рог*, за да възвеличава Бога. И истинският Бог даде на Еман четиринайсет синове и три дъщери.+  Всички те, под ръководството на баща си, пееха в дома на Йехова под съпровода на чинели,+ лири+ и арфи,+ служейки в дома на истинския Бог. Асаф, Йедутун и Еман+ получаваха напътствия от царя.  Те и техните братя бяха обучени да пеят песни за Йехова+ и правеха това умело.+ Всички те бяха общо двеста осемдесет и осем души.  И хвърлиха жребий,+ за да определят своите задължения, най–малкият наравно с най–големия,+ опитният+ наравно с ученика.  Първият жребий се падна на Асафовия син Йосиф,+ вторият — на Годолия,+ на неговите братя и на неговите синове, общо дванайсет, 10  третият — на Закхур,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 11  четвъртият — на Ицри,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 12  петият — на Натания,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 13  шестият — на Вукия, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 14  седмият — на Йесарела,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 15  осмият — на Йешаия, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 16  деветият — на Матания, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 17  десетият — на Семей, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 18  единайсетият — на Азареил,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 19  дванайсетият — на Асавия, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 20  тринайсетият — на Шуваил,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 21  четиринайсетият — на Мататия, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 22  петнайсетият — на Иремот, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 23  шестнайсетият — на Ханания, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 24  седемнайсетият — на Йосвекаса, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 25  осемнайсетият — на Ханани, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 26  деветнайсетият — на Малотий, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 27  двайсетият — на Елиата, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 28  двайсет и първият — на Отир, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 29  двайсет и вторият — на Гидалтий, на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 30  двайсет и третият — на Махазиот,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет, 31  двайсет и четвъртият — на Ромамти–езер,+ на неговите синове и на неговите братя, общо дванайсет.

Бележки под линия

В 1Ле 24:20 и 25:20 е Шуваил.
Виж 1Ца 2:1, бел. под линия.