1 Летописи 24:1-31

24  Синовете на Аарон бяха разделени на отряди. Синовете на Аарон бяха Надав,+ Авиуд,+ Елеазар+ и Итамар.+  Но Надав и Авиуд+ умряха преди баща си,+ без да имат синове, а Елеазар+ и Итамар продължиха да служат като свещеници.  И Давид заедно със Садок,+ от синовете на Елеазар, както и Ахимелех,+ от синовете на Итамар, ги разделиха на отряди според техните задължения в службата.+  Но сред синовете на Елеазар имаше повече глави на родове, отколкото сред синовете на Итамар. Затова ги разделиха така, че синовете на Елеазар имаха шестнайсет глави на родове, а синовете на Итамар — осем глави на родове.  После чрез жребий+ разпределиха и едните, и другите, защото главните управители на святото място+ и главните управители на истинския Бог трябваше да бъдат както от синовете на Елеазар, така и от синовете на Итамар.  И Семаия, синът на Натанаил, секретарят+ на левитите, ги записа пред царя, пред князете, пред свещеника Садок,+ пред Ахимелех,+ синът на Авиатар,+ и пред главите на свещеническите и левитските+ родове. При това избираха един род от синовете на Елеазар+ и един род от синовете на Итамар.+  И първият жребий се падна на Йоярив,+ вторият — на Йедаия,  третият — на Харим, четвъртият — на Сеорим,  петият — на Малхия, шестият — на Миямин, 10  седмият — на Акос, осмият — на Авия,+ 11  деветият — на Исус, десетият — на Сехания, 12  единайсетият — на Елиасив, дванайсетият — на Яким, 13  тринайсетият — на Уфа, четиринайсетият — на Есевав, 14  петнайсетият — на Вилга, шестнайсетият — на Имер, 15  седемнайсетият — на Изир, осемнайсетият — на Афисис, 16  деветнайсетият — на Петаия, двайсетият — на Йезекиил, 17  двайсет и първият — на Яхин, двайсет и вторият — на Гамул, 18  двайсет и третият — на Делаия, двайсет и четвъртият — на Маазия. 19  Така беше определен редът+ на тяхната служба,+ за да идват в дома на Йехова според правото,+ което им даде Аарон, техният прародител, както му беше заповядал Йехова, Богът на Израил. 20  Ето останалите синове на Леви. От синовете на Амрам+ — Шуваил,+ от синовете на Шуваил — Ядаия, 21  от Равия,+ от синовете на Равия — Есия, главният, 22  от исааровците+ — Селомот,+ от синовете на Селомот — Яат. 23  Синовете на Хеврон+ — Йерия,+ главният, Амария, вторият, Яазаил, третият, и Екамеам, четвъртият. 24  От синовете на Озиил — Михей, от синовете на Михей+ — Самир. 25  Брат на Михей беше Есия, от синовете на Есия — Захария. 26  Синовете на Мерарий+ бяха Маалий+ и Мусий,+ от синовете на Яазия — Вено. 27  Синовете на Мерарий: от Яазия — Вено, Соам, Закхур и Иврий. 28  От Маалий — Елеазар, който нямаше синове.+ 29  От Кис, от синовете на Кис — Йерамеил. 30  А синовете на Мусий бяха Маалий,+ Едер и Йеримот.+ Това бяха Левиевите синове според своите родове.+ 31  И те като своите братя, синовете на Аарон, хвърлиха жребий+ пред цар Давид, пред Садок, пред Ахимелех и пред главите на свещеническите и левитските родове. И по–главните родове+ бяха наравно с по–малките си братя.

Бележки под линия