1 Летописи 23:1-32

23  Когато остаря+ и се насити с дните на живота си, Давид постави своя син Соломон+ за цар над Израил.  И събра всички князе+ на Израил, свещениците+ и левитите.+  И левитите от трийсет години нагоре+ бяха преброени — всички мъже, един по един — и броят им беше трийсет и осем хиляди.  Сред тях имаше двайсет и четири хиляди надзорници на работата в дома на Йехова, както и шест хиляди управители+ и съдии,+  четири хиляди вратари+ и четири хиляди от онези, които възхваляваха+ Йехова с инструменти,+ за които Давид каза, че ги е направил за възхваляването на Бога.  После Давид ги раздели на отряди+ според синовете на Леви+ — Гирсон, Каат и Мерарий.  От гирсоновците бяха Ладан и Семей.  Синовете на Ладан бяха Ехиил,+ глава на рода, Зетам и Йоил,+ трима.  Синовете на Семей бяха Селомот, Хазиил и Аран, трима. Те бяха глави на Ладановите родове. 10  А синовете на Семей бяха Яат, Зина*, Йеус и Верия. Четиримата бяха синове на Семей. 11  И Яат беше главният, а Зиза вторият. Йеус и Верия нямаха много синове и затова се смятаха като един род*+ с еднакви задължения. 12  Синовете на Каат+ бяха Амрам, Исаар,+ Хеврон+ и Озиил,+ четирима. 13  Синовете на Амрам бяха Аарон+ и Моисей.+ Но Аарон беше отделен,+ за да освещава Най–святото+ — той и синовете му до безпределни времена, така че да принасят жертвен дим+ пред Йехова, да му служат+ и да благославят+ в негово име до безпределни времена. 14  И синовете на Моисей, Божият човек,+ се причисляваха към племето на левитите.+ 15  Синовете на Моисей бяха Гирсом+ и Елиезер.+ 16  От синовете на Гирсом главният беше Шевуил*.+ 17  От синовете на Елиезер главният беше Равия.+ Елиезер нямаше други синове, но синовете на Равия бяха изключително много. 18  От синовете на Исаар+ главният беше Селомит.+ 19  Синовете на Хеврон бяха Йерия, главният, вторият — Амария, третият — Яазаил и четвъртият — Екамеам.+ 20  Синовете на Озиил+ бяха Михей, главният, и Есия, вторият. 21  Синовете на Мерарий+ бяха Маалий и Мусий.+ Синовете на Маалий бяха Елеазар+ и Кис. 22  Но Елеазар умря, без да има синове, а само дъщери. Затова синовете на Кис, техните братя, ги взеха за жени.+ 23  Синовете на Мусий бяха Маалий, Едер и Иремот,+ трима. 24  Това бяха синовете на Леви според техните бащини родове+ и според главите на родовете, на които им бяха поверени различни отговорности, записани по име, един по един, изпълняващи службата+ в дома на Йехова, от двайсетгодишна възраст нагоре.+ 25  Понеже Давид каза: „Йехова, Богът на Израил, даде спокойствие на своя народ+ и ще обитава Йерусалим до безпределни времена.+ 26  И вече няма да е нужно левитите да носят светия шатър, нито принадлежностите за службата в него.“+ 27  И съгласно последните думи+ на Давид тези бяха преброените синове на Леви от двайсетгодишна възраст нагоре. 28  Тяхно задължение беше да помагат на синовете на Аарон+ в службата в дома на Йехова, да се грижат за дворовете+ и за трапезариите,+ да очистват всички свети принадлежности,+ да извършват служба в дома на истинския Бог, 29  да се грижат за наредените хлябове,+ за фино смляното брашно+ за зърнения принос, за безквасните, тънко разточени питки,+ за онова, което се пече на плоча,+ за замесеното с масло тесто+ и за всички мерки за вместимост и дължина.+ 30  Всяка сутрин+ трябваше да застават на мястото си,+ за да благодарят+ на Йехова и да го възхваляват,+ а също и вечер. 31  И те помагаха, когато се принасяха приносите за изгаряне пред Йехова в събота*,+ на новолуние+ и на празниците,+ според своя брой, както беше определено, служейки постоянно пред Йехова. 32  Освен това те се грижеха за шатъра на събранието и го пазеха,+ пазеха и святото място+ и синовете на Аарон, своите братя, изпълнявайки служба в дома на Йехова.+

Бележки под линия

В 11 стих е Зиза.
Буквално: „бащин дом“.
В 1Ле 24:20 е Шуваил.
Виж Из 16:23, бел. под линия.