1 Летописи 2:1-55

2  Ето синовете на Израил:+ Рувим,+ Симеон,+ Леви,+ Юда,+ Исахар,+ Завулон,+  Дан,+ Йосиф,+ Вениамин,+ Нефталим,+ Гад+ и Асир.+  Синовете на Юда бяха Ир,+ Онан+ и Шела.+ Тези трима му роди дъщерята на Шуа, ханаанката. Ир, първородният син на Юда, беше лош човек в очите на Йехова и той го погуби.+  И Тамар,+ неговата снаха, му роди Фарес+ и Зара. Всичките синове на Юда бяха петима.  Синовете на Фарес бяха Есрон и Амул.+  Синовете на Зара+ бяха Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара+ — общо петима.  Синът* на Хармий+ беше Ахар*, който навлече беда* върху Израил+ и прояви невярност относно онова, което беше обречено на унищожение.+  Синът* на Етан+ беше Азария.  Синовете, които се родиха на Есрон,+ бяха Йерамеил,+ Рам+ и Хелувай*. 10  На Рам му се роди Аминадав.+ На Аминадав му се роди Наасон,+ предводителят на синовете на Юда. 11  На Наасон му се роди Салма.+ На Салма му се роди Вооз.+ 12  На Вооз му се роди Овид.+ На Овид му се роди Йесей.+  13  На Йесей му се родиха неговият първороден син Елиав,+ вторият — Авинадав,+ третият — Самая,+ 14  четвъртият — Натанаил, петият — Радай, 15  шестият — Осем и седмият — Давид.+ 16  А техни сестри бяха Саруя и Авигея.+ Синовете на Саруя бяха Ависей,+ Йоав+ и Асаил,+ трима. 17  Авигея роди Амаса,+ а бащата на Амаса беше исмаилтянинът Йетер.+ 18  На Халев, синът на Есрон,+ му се родиха синове от жена му Азува и от Ериота. Нейните синове бяха Йесер, Совав и Ардон. 19  И като умря Азува, Халев си взе за жена Ефрата,+ която му роди Ор.+ 20  А на Ор му се роди Урий.+ На Урий му се роди Веселеил.+ 21  След това Есрон имаше сексуални отношения с дъщерята на Махир,+ бащата на Галаад.+ Той я взе, когато беше на шейсет години, и тя му роди Сегув. 22  А на Сегув му се роди Яир,+ който имаше двайсет и три града+ в галаадската земя. 23  (По–късно Гесур+ и Сирия+ взеха от тях Хавот–яир,+ както и Кенат+ със зависимите от него градове — общо шейсет града.) Всички тези бяха синове на Махир, бащата на Галаад. 24  И когато Есрон+ умря в Халев–ефрата, Авия, жената на Есрон, му роди Асхор, бащата на Текое.+ 25  Синовете на Йерамеил,+ първородният син на Есрон, бяха първородният Рам,+ след него Вуна, Орен, Осем и Ахия. 26  Йерамеил имаше и друга жена, която се казваше Атара. Тя беше майка на Онам. 27  Синовете на Рам,+ първородният син на Йерамеил, бяха Маас, Ямин и Екер. 28  А синовете на Онам+ бяха Самай и Яда. Синовете на Самай бяха Надав и Ависур. 29  И жената на Ависур се казваше Авихаил и тя му роди Аван и Молид. 30  Синовете на Надав+ бяха Селед и Апаим, но Селед умря, без да има деца. 31  Синът* на Апаим беше Есий. Синът на Есий беше Сисан.+ Синът на Сисан беше Алай. 32  А синовете на Яда, братът на Самай, бяха Йетер и Йонатан, но Йетер умря, без да има деца. 33  Синовете на Йонатан бяха Фалет и Заза. Тези бяха синовете на Йерамеил. 34  Сисан+ нямаше синове, а само дъщери. И Сисан имаше един слуга египтянин,+ който се казваше Ярха. 35  И Сисан даде дъщеря си за жена на своя слуга Ярха и тя му роди Атай. 36  На Атай му се роди Натан. На Натан му се роди Завад.+ 37  На Завад му се роди Ефлал. На Ефлал му се роди Овид. 38  На Овид му се роди Йеху. На Йеху му се роди Азария. 39  На Азария му се роди Хелис. На Хелис му се роди Елеаса. 40  На Елеаса му се роди Сисамай. На Сисамай му се роди Салум. 41  На Салум му се роди Екамия. На Екамия му се роди Елисама. 42  А синовете на Халев,+ братът на Йерамеил, бяха първородният Меша, бащата на Зиф, и синовете на Мариса, бащата на Хеврон. 43  Синовете на Хеврон бяха Корей, Тапфуа, Рекем и Сема. 44  На Сема му се роди Раам, бащата на Йоркоам. На Рекем му се роди Самай. 45  Синът на Самай беше Маон, а Маон беше бащата на Вет–сур.+ 46  А Гефа, наложницата* на Халев, роди Харан, Моса и Газез. И на Харан му се роди Газез. 47  Синовете на Ядай бяха Регем, Йотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф. 48  А наложницата на Халев, Мааха, роди Север и Тирхана. 49  След това тя роди Сагаф, бащата на Мадмана,+ и Сева, бащата на Махвана и бащата на Гивея.+ Дъщерята на Халев+ беше Ахса.+ 50  Тези бяха синовете на Халев. Синовете на Ор,+ първородният на Ефрата,+ бяха Совал,+ бащата на Кириат–иарим,+ 51  Салма, бащата на Витлеем,+ и Ареф, бащата на Вет–гадер. 52  Синовете на Совал,+ бащата на Кириат–иарим, бяха Арое и половината от менухотците. 53  Ето родовете от Кириат–иарим: итритци,+ футци, суматци и мисрайци. От тях произлязоха цоратяните+ и естаолците.+ 54  Синовете на Салма бяха Витлеем,+ нетофатците,+ Атрот–вет–йоав, половината от манахатците, както и цорците. 55  Ето родовете на писарите, които живееха в Явиц:+ тиратци, симеатци и сухатци. Това бяха кенейците,+ които произлязоха от Амат, бащата на дома на Рихав.+

Бележки под линия

Буквално: „Синовете“.
Името Ахар означава „онзи, който носи остракизъм“, „онзи, който навлича беда“. В ИсН 7:1, 18 е Ахан.
Или: „остракизъм“, тоест отлъчване. На еврейски: „окѐр“. Игра на думи с името Ахар.
Буквално: „Синовете“.
В 18, 19 и 42 стих е Халев.
Буквално: „Синовете“.
Виж Би 22:24, бел. под линия.