1 Летописи 19:1-19

19  След известно време Наас,+ царят на синовете на Амон, умря, а вместо него започна да царува неговият син.+  Тогава Давид каза: „Ще проявя милост*+ към Анун, синът на Наас, понеже неговият баща прояви милост към мене.“+ И Давид изпрати пратеници да утешат Анун за смъртта на баща му. И служителите на Давид дойдоха при Анун в земята на синовете на Амон,+ за да го утешат.  Но князете на синовете на Амон казаха на Анун: „Нима мислиш, че Давид е изпратил служителите си да те утешат, понеже иска да отдаде почит на баща ти? Нима служителите му не дойдоха при тебе, за да огледат+ земята и да я разучат, та после да я опустошат?“+  Тогава Анун хвана служителите на Давид+ и ги обръсна,+ и като сряза дрехите им наполовина, до задните им части,+ ги отпрати да си вървят.+  Като съобщиха на Давид какво се беше случило с мъжете, той изпрати свои служители да ги посрещнат, защото мъжете бяха много унизени. И царят им каза: „Останете в Йерихон,+ докато не ви пораснат брадите, и тогава се върнете.“  Когато синовете на Амон разбраха, че са станали омразни+ за Давид, тогава Анун+ и синовете на Амон изпратиха хиляда таланта сребро,+ за да наемат бойни колесници+ и конници от Месопотамия, от Арам–мааха+ и от Сова.+  Така те наеха трийсет и две хиляди колесници,+ както и царя на Мааха и хората му,+ които дойдоха и се разположиха на стан пред Медева.+ И синовете на Амон се събраха от градовете си и отидоха на война.  А като чу за това, Давид незабавно изпрати Йоав+ с цялата войска и със силните мъже.+  И синовете на Амон излязоха и се наредиха в бойни редици пред градската порта, а царете,+ които бяха дошли, се наредиха отделно в полето. 10  Като видя, че ще го нападнат и отпред, и отзад, Йоав избра най–добрите воини измежду израилтяните и ги нареди в бойни редици срещу сирийците.+ 11  А останалите мъже повери на брат си Ависей,+ за да се наредят в бойни редици срещу синовете на Амон.+ 12  И му каза: „Ако сирийците+ започнат да надделяват над мене, ти ми ела на помощ.+ А ако синовете на Амон започнат да надделяват над тебе, аз ще ти дойда на помощ.+ 13  Бъди силен!+ Нека се сражаваме смело за своя народ и за градовете на своя Бог!+ Йехова ще извърши онова, което е добро в неговите очи.“+ 14  Тогава Йоав заедно с хората, които бяха с него, излезе на бой срещу сирийците,+ а те побягнаха+ пред него. 15  Като видяха, че сирийците побягнаха, синовете на Амон също побягнаха+ пред Ависей, неговият брат, и се оттеглиха в града.+ А Йоав се върна в Йерусалим. 16  Като видяха, че бяха победени+ от Израил, сирийците изпратиха пратеници да свикат сирийците, които живееха край Реката*.+ И те дойдоха, водени от Совак, военачалникът на Ададезер. 17  Когато чу за това, Давид незабавно събра целия Израил, прекоси Йордан и дойде пред тях, като нареди воините си в бойни редици срещу тях.+ И когато Давид нареди воините си в бойни редици срещу сирийците, те започнаха да воюват против него. 18  Но сирийците побягнаха+ пред Израил и Давид уби от сирийците седем хиляди водачи на колесници и четирийсет хиляди пешаци. Той уби и Совак, военачалникът на войската.+ 19  Когато служителите на Ададезер видяха, че са победени от Израил,+ сключиха мир с Давид и станаха негови служители.+ И сирийците не искаха да помагат вече на синовете на Амон.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Става дума за река Ефрат.