1 Летописи 17:1-27

17  Когато вече живееше в своя дворец,+ Давид каза на пророк Натан:+ „Виж! Аз живея в дворец от кедрово дърво,+ а ковчегът+ на договора на Йехова се намира в шатър.“+  Тогава Натан каза на Давид: „Направи всичко, каквото ти е по сърце,+ защото истинският Бог е с тебе.“+  Но през същата нощ словото+ на Бога беше разкрито на Натан:  „Отиди и кажи на моя служител Давид: ‘Това казва Йехова: „Няма ти да построиш дом за мене, в който да живея.+  Аз не съм живял в дом от деня, когато изведох Израил от Египет, до днес,+ но постоянно ходех от шатър в шатър и от едно място в друго.+  Докато ходех+ така с целия Израил, дали на някого от съдиите на Израил, на които заповядах да бъдат пастири на моя народ, съм казал: ‘Защо не ми построихте дом от кедрово дърво?’“’+  Затова ето какво ще кажеш на моя служител Давид: ‘Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Аз те взех от пасището, където вървеше след стадото,+ за да станеш водач+ на моя народ Израил.  И ще бъда с тебе, където и да отидеш,+ и ще премахна пред тебе всичките ти врагове.+ И ще ти създам име+ като името на великите хора на земята.+  Ще определя място на своя народ Израил и ще го установя*+ да живее на мястото си, и никой повече няма да го безпокои. И синовете на неправедността+ няма да го угнетяват вече, както правеха по–рано,+ 10  в дните, когато поставях съдии+ над своя народ Израил. И аз ще смиря всичките ти врагове.+ И ти казвам, че аз, Йехова, ще изградя за тебе дом*.+ 11  И когато свършат твоите дни и отидеш при прадедите си,+ ще издигна след тебе твоя потомък, един от твоите синове,+ и ще утвърдя царската му власт.+ 12  Именно той ще построи дом за мене,+ а аз ще утвърдя престола му до безпределни времена.+ 13  Аз ще му бъда баща,+ а той ще ми бъде син.+ И няма да оттегля от него своята милост*,+ както я оттеглих от онзи, който беше преди тебе.+ 14  И ще го поставя над своя дом+ и своето царство+ до безпределни времена и престолът му+ ще остане до безпределни времена.“’“ 15  И Натан предаде на Давид всички тези думи и цялото това видение.+ 16  Тогава цар Давид дойде, седна пред Йехова+ и каза: „О, Йехова Боже, кой съм аз+ и кой е моят дом,+ че ти направи толкова много за мене?+ 17  И дори това да е нещо малко в твоите очи,+ Боже,+ ти още казваш и какво ще стане с дома на служителя ти в далечното бъдеще!+ И ти, Йехова Боже, погледна на мене като на високопоставен човек.+ 18  Какво още може да ти каже Давид за честта, която оказваш на своя служител,+ щом като добре познаваш служителя си?+ 19  О, Йехова, заради своя служител и съгласно своето сърце+ ти си извършил всички тези велики дела и всичките си ги разкрил.+ 20  Йехова, никой не е като тебе+ и няма Бог освен тебе+ — всичко, което сме слушали с ушите си, потвърждава това. 21  Кой друг народ на земята е като твоя народ Израил,+ който истинският Бог откупи, за да бъде негов народ?+ И ти създаде за себе си име, като извърши велики и вдъхващи страх дела+ — изгони другите народи+ пред своя народ, който откупи от Египет. 22  И определи народът ти Израил да бъде твой народ+ до безпределни времена, а ти, Йехова, стана негов Бог.+  23  И сега, Йехова, нека се изпълни обещанието, което даде на своя служител и на дома му за безпределни времена, и направи това, което каза. 24  И нека името ти+ бъде достойно за доверие и нека бъде възвеличавано+ до безпределни времена, за да казват: ‘Йехова, Богът на небесните войнства,+ Богът на Израил,+ наистина е Бог на Израил!’+ И нека домът на твоя служител Давид винаги стои пред тебе.+ 25  Защото ти, Боже мой, разкри на своя служител, че искаш да изградиш дом за него.+ Затова служителят ти се обръща с молитва към тебе. 26  О, Йехова, ти си истинският Бог+ и ти обеща да направиш тези добри неща за служителя си.+ 27  Моля те, благослови дома на служителя си, за да остане пред тебе до безпределни времена.+ Защото ти, Йехова, си го благословил и той ще бъде благословен до безпределни времена.“+

Бележки под линия

Буквално: „засадя“.
Думата „дом“, използвана тук, се отнася за царската династия.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.