1 Летописи 15:1-29

15  Давид си построи къщи+ в Давидовия град, после подготви място+ за ковчега на истинския Бог и разпъна шатър за него.  Тогава каза: „Никой освен левитите не бива да носи ковчега на истинския Бог, защото тях избра Йехова да носят ковчега на Йехова+ и да му служат+ до безпределни времена.“  И Давид събра целия Израил в Йерусалим,+ за да пренесе ковчега+ на Йехова на мястото, което беше подготвил.  И Давид събра синовете на Аарон+ и левитите.  От синовете на Каат — предводителят Уриил+ и неговите братя, сто и двайсет души.  От синовете на Мерарий+ — предводителят Асаия+ и неговите братя, двеста и двайсет души.  От синовете на Гирсом+ — предводителят Йоил+ и неговите братя, сто и трийсет души.  От синовете на Елисафан+ — предводителят Семаия+ и неговите братя, двеста души.  От синовете на Хеврон — предводителят Елиил и неговите братя, осемдесет души. 10  От синовете на Озиил+ — предводителят Аминадав и неговите братя, сто и дванайсет души. 11  Освен това Давид повика свещениците Садок+ и Авиатар+ и левитите Уриил,+ Асаия,+ Йоил,+ Семаия,+ Елиил+ и Аминадав, 12  като им каза: „Вие сте главите+ на левитските родове. Осветете се,+ вие и вашите братя, и пренесете ковчега на Йехова, Богът на Израил, на мястото, което подготвих за него. 13  Понеже първия път не направихте това,+ Йехова, нашият Бог, ни нанесе поражение,+ защото не го потърсихме, както трябваше да го потърсим.“+ 14  Тогава свещениците и левитите се осветиха,+ за да пренесат ковчега на Йехова, Богът на Израил. 15  И синовете на Леви понесоха+ ковчега на истинския Бог на раменете си, на прътовете,+ както беше заповядал Моисей според словото на Йехова. 16  И Давид каза на предводителите на левитите да поставят своите братя, певците,+ да свирят силно с музикални инструменти,+ с лири,+ арфи+ и чинели,+ за да се чува глас на веселие. 17  И левитите поставиха Еман,+ синът на Йоил, и от неговите братя — Асаф,+ синът на Варахия, а от синовете на Мерарий, техните братя — Етан,+ синът на Кушая, 18  и с тях техните братя от втората група:+ Захария,+ Вен, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнея и вратарите Овид–едом+ и Еиил. 19  И поставиха певците Еман,+ Асаф+ и Етан да свирят силно на медни чинели,+ 20  Захария, Азиил,+ Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия да свирят на струнни инструменти, настроени по аламот*,+ 21  Мататия,+ Елифалей, Микнея, Овид–едом, Еиил и Азазия с арфи,+ настроени по шеминит*,+ да ръководят пеенето, 22  Хенания,+ ръководещ левитите, които носеха ковчега, да дава напътствия за носенето, защото разбираше от това,+ 23  Варахия и Елкана да бъдат вратари+ при ковчега, 24  свещениците Севания, Йосафат, Натанаил, Амасай, Захария, Ванаия и Елиезер да надуват силно тръби+ пред ковчега на истинския Бог, и Овид–едом и Ехия да бъдат вратари при ковчега. 25  И Давид+ заедно със старейшините на Израил+ и предводителите+ на хиляда души тръгнаха с голямо веселие,+ за да пренесат ковчега на договора на Йехова от къщата на Овид–едом.+ 26  И истинският Бог помогна+ на левитите, които носеха ковчега на договора на Йехова, след което те принесоха в жертва седем млади бика и седем овена.+ 27  Давид беше облечен с горна дреха без ръкави, изработена от фина тъкан, както и всички левити, носещи ковчега, и певците, и Хенания,+ който ръководеше пренасянето, извършвано от певците.+ А Давид носеше и ленен ефод.+ 28  И всички израилтяни пренасяха ковчега на договора на Йехова с радостни викове+ и със звуци от рог,+ тръби+ и чинели,+ като свиреха силно на лири и на арфи.+ 29  И когато ковчегът на договора+ на Йехова влизаше в Давидовия град, Михала,+ дъщерята на Саул, погледна през прозореца и видя как цар Давид скача и се весели.+ И тя го презря+ в сърцето си.

Бележки под линия

„Аламо̀т“ е еврейски музикален термин, чието точно значение не е известно. Буквално: „девойки“. Вероятно става дума за женски сопран или мъжки фалцет.
„Шеминѝт“ е еврейски термин, който вероятно се отнася за по–ниска октава.