1 Летописи 12:1-40

12  Ето онези, които дойдоха при Давид в Сиклаг,+ докато той още не можеше да се придвижва свободно заради Саул,+ синът на Кис — силни мъже,+ които му помагаха в битка.  Те бяха въоръжени с лък и умееха и с дясната, и с лявата+ ръка да мятат камъни+ и да пускат стрели,+ и бяха от братята на Саул, от Вениаминовото племе.  Тези мъже бяха предводителят Ахиезер и Йоас, синове на Шема от Гавая,+ Йезиил и Фелет, синове на Азмавет,+ Вераха, Йеху от Анатот,+  гаваонецът+ Исмаия, силен мъж измежду трийсетте+ и предводител на трийсетте, Йеремия, Яазаил, Йоанан, гедерянинът+ Йозавад,  Елузай, Йеримот, Веалия, Семария, аруфецът Сефатия,  Елкана, Есия, Азареил, Йоезер, Ясовеам — кореевци,+  и Йоила и Зевадия, синове на Йероам от Гедор.  И някои от племето на Гад преминаха на страната на Давид, когато той беше в недостъпно място в пустинята.+ Те бяха храбри и силни мъже, воини, готови за война, винаги въоръжени с голям щит и копие.+ Лицата им бяха като лица на лъвове+ и те бяха бързи като газелите по планините.+  Езер беше главният, Авдия — вторият, Елиав — третият, 10  Мисмана — четвъртият, Йеремия — петият, 11  Атай — шестият, Елиил — седмият, 12  Йоанан — осмият, Елзавад — деветият, 13  Йеремия — десетият, Махванай — единайсетият. 14  Тези бяха от синовете на Гад,+ военачалници. Най–малкият от тях беше равен на сто души, а най–големият — на хиляда.+ 15  Това са онези, които преминаха през Йордан+ в първия месец, когато реката заливаше бреговете си,+ и после прогониха всички жители от долините на изток и на запад. 16  И някои от синовете на Вениамин и на Юда дойдоха при Давид в недостъпното място.+ 17  И Давид излезе пред тях и им каза: „Ако сте дошли при мене с мир,+ за да ми помогнете, сърцето ми ще се обедини с вас.+ Но ако сте дошли, за да ме предадете на противниците ми, макар че не съм извършил никакво зло с ръцете си,+ то Богът+ на прадедите ни нека види това и нека отсъди.“+ 18  Тогава Божият дух+ обгърна Амасай, предводителят на трийсетте, и той каза:„Твои сме, Давиде, с тебе сме,+ сине Йесеев.Мир, мир нека имаш, мир нека има и онзи, който ти помага,защото твоят Бог ти помага!“+И Давид ги прие и ги постави сред военачалниците.+ 19  И някои от племето на Манасия преминаха към Давид, когато той отиде с филистимците+ да воюва срещу Саул. Но той не помогна на филистимците, тъй като техните съюзени владетели+ се посъветваха помежду си и го отпратиха, казвайки: „Да не би да премине към своя господар Саул, защото тогава ще платим с главите си.“+ 20  Когато се върна в Сиклаг,+ от племето на Манасия към него преминаха Аднах, Йозавад, Едиил, Михаил, Йозавад, Елиу и Силатай, предводители+ на хиляда души от Манасия. 21  Те помогнаха на Давид в битката срещу разбойническата дружина,+ понеже всички бяха силни и храбри мъже.+ И после станаха военачалници. 22  И ден след ден идваха хора+ при Давид, за да му помагат, докато неговата войска не стана толкова голяма,+ колкото Божията войска.+ 23  Ето броя на мъжете, въоръжени за война, които дойдоха при Давид в Хеврон,+ за да му предадат царството+ на Саул, според заповедта на Йехова.+ 24  Синовете на Юда, които носеха голям щит и копие, бяха шест хиляди и осемстотин, въоръжени за война. 25  От синовете на Симеон — седем хиляди и сто силни и храбри воини. 26  От синовете на Леви — четири хиляди и шестстотин души. 27  Йодай беше водач+ на синовете на Аарон+ и с него бяха три хиляди и седемстотин души. 28  След това беше Садок,+ силен и храбър младеж, и с него двайсет и двама предводители от неговия род. 29  От синовете на Вениамин,+ братята на Саул+ — три хиляди души. Дотогава по–голямата част от тях пазеха вярно дома на Саул. 30  От синовете на Ефрем — двайсет хиляди и осемстотин силни и храбри мъже,+ прочути в дома на своите прадеди. 31  От половината от племето на Манасия+ — осемнайсет хиляди души, които бяха определени по име да дойдат и да поставят Давид за цар. 32  От синовете на Исахар,+ които умееха да различават времената,+ за да знаят как трябва да постъпва Израил+ — двеста предводители, а всичките им братя се подчиняваха на заповедите им. 33  От Завулон+ — петдесет хиляди души, подготвени за война, наредени в бойни редици и въоръжени с всякакво оръжие. И те се събраха при Давид с неразделено сърце*. 34  От Нефталим+ — хиляда предводители и с тях трийсет и седем хиляди души, носещи големи щитове и копия. 35  От племето на Дан — двайсет и осем хиляди и шестстотин души, наредени в бойни редици. 36  От Асир+ — четирийсет хиляди души, подготвени за война и наредени в бойни редици. 37  А от онези от другата страна на Йордан,+ от рувимците, от гадците и от половината от племето на Манасия — сто и двайсет хиляди, въоръжени с всякакво военно оръжие. 38  Всички тези воини, стоящи заедно в бойни редици, дойдоха с неразделено сърце+ в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израил. И всички останали израилтяни бяха единодушни да направят Давид цар.+ 39  И те останаха там с Давид три дни, и ядоха и пиха,+ понеже братята им бяха приготвили всичко за тях. 40  И също онези, които живееха близо до тях, чак до земите на Исахар,+ Завулон+ и Нефталим,+ донасяха храна, натоварена върху магарета,+ камили, мулета и говеда — печива от брашно,+ пити смокини,+ пити стафиди,+ вино,+ маслиново масло,+ говеда+ и овце,+ и то в големи количества, защото хората в Израил се радваха.+

Бележки под линия

Или: „не с двойно сърце“. Буквално: „не със сърце и сърце“.