1 Летописи 1:1-54

1  Адам,+Сит,+Енос,+   Кенан,+Маалалеил,+Яред,+   Енох,+Матусал,+Ламех,+   Ной,+Сим,+ Хам+ и Яфет.+  Синовете на Яфет бяха Гомер, Магог,+ Мадай,+ Яван,+ Тувал, Мосох+ и Тирас.+  А синовете на Гомер бяха Аскеназ,+ Рифат+ и Тогарма.+  А синовете на Яван бяха Елиса,+ Тарсис,+ Китим+ и Роданим*.+  Синовете на Хам бяха Хус,+ Мицраим,+ Фут+ и Ханаан.+  А синовете на Хус бяха Сева,+ Хавила, Савта,+ Раама+ и Савтека.+ А синовете на Раама бяха Сава и Дедан.+ 10  А на Хус му се роди Нимрод.+ Той стана първият могъщ човек на земята.+ 11  На Мицраим му се родиха Лудим,+ Анамим, Леавим, Нафтухим,+ 12  Патрусим,+ Каслухим,+ от когото произлязоха филистимците,+ и Кафторим.*+ 13  А на Ханаан му се родиха Сидон,+ неговият първороден син, и Хет.+ 14  И от Ханаан произлязоха йевусейците,+ аморейците,+ гергесейците,+ 15  евейците,+ арукейците, асенейците,+ 16  арвадците,+ цемарейците+ и ематците.+ 17  Синовете на Сим+ бяха Елам,+ Асур,+ Арфаксад,+ Луд,+ Арам,Уз, Хул, Гетер и Маш.+ 18  На Арфаксад му се роди Сала,+ а на Сала му се роди Евер.+ 19  А на Евер му се родиха двама синове. Единият се казваше Фалек*,+ защото в неговите дни земята* беше разделена, а брат му се казваше Йоктан. 20  А на Йоктан му се родиха Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,+ 21  Адорам, Узал, Дикла,+ 22  Овал, Авимаил, Сава,+ 23  Офир,+ Хавила+ и Йовав.+ Всички тези бяха синове на Йоктан. 24  Сим,+Арфаксад,+Сала,+ 25  Евер,+Фалек,+Рагав,+ 26  Серух,+Нахор,+Тара,+ 27  Аврам,+ който е Авраам.+ 28  Синовете на Авраам бяха Исаак+ и Исмаил.+ 29  Ето техните потомци според родовете им: Наваиот,+ първородният син на Исмаил, след него Кидар,+ Адвеил, Мавсам,+ 30  Масма, Дума,+ Маса, Адад,+ Тема, 31  Йетур, Нафис и Кедма.+ Това бяха синовете на Исмаил. 32  Синовете, които роди Хетура,+ наложницата*+ на Авраам, бяха Земран, Йоксан, Мадан,+ Мадиам,+ Есвок+ и Шуах.+ Синовете на Йоксан бяха Сава и Дедан.+ 33  Синовете на Мадиам бяха Гефа,+ Ефер, Ханох, Авида и Елдага.+ Всички тези бяха синове на Хетура. 34  На Авраам му се роди Исаак.+ Синовете на Исаак бяха Исав+ и Израил.+ 35  Синовете на Исав бяха Елифаз, Рагуил,+ Йеус, Йеглом и Корей.+ 36  Синовете на Елифаз бяха Теман,+ Омар, Сефо, Готом, Кенез,+ както и Амалик от Тамна.+ 37  Синовете на Рагуил бяха Нахат, Зара, Сама и Миза.+ 38  Синовете на Сиир+ бяха Лотан, Совал, Севегон, Ана,+ Дисон, Езер и Дисан.+ 39  Синовете на Лотан бяха Хори и Омам*. А сестра на Лотан беше Тамна.+ 40  Синовете на Совал бяха Алван, Манахат, Гевал, Сефо и Онам.+ Синовете на Севегон бяха Аия и Ана.+ 41  Синът* на Ана беше Дисон.+ Синовете на Дисон бяха Амадан, Асван, Итран и Херан.+ 42  Синовете на Езер+ бяха Валаан, Заван и Акан.+ Синовете на Дисан бяха Уз и Аран.+ 43  Ето царете, които царуваха в едомската земя,+ преди да има цар+ над израилтяните: Вела, синът на Веор, а името на неговия град беше Денава.+ 44  И Вела умря и Йовав, синът на Зара+ от Восора,+ започна да царува вместо него. 45  И Йовав умря и Хусам,+ от земята на теманците,+ започна да царува вместо него. 46  И Хусам умря и Адад,+ синът на Вадад, който победи Мадиам+ в моавската земя, започна да царува вместо него и името на неговия град беше Авит.+ 47  И Адад умря и Самла от Масрека+ започна да царува вместо него. 48  И Самла умря и Шаул от Роовот,+ който е при Реката, започна да царува вместо него. 49  И Шаул умря и Ваал–анан, синът на Аховор,+ започна да царува вместо него. 50  И Ваал–анан умря и Адад* започна да царува вместо него. Името на неговия град беше Пау, а името на жена му беше Метавеил и тя беше дъщеря на Метред, дъщерята на Мезаав.+ 51  И Адад умря. И едомските шейхове бяха шейх Тамна, шейх Алва, шейх Йетет,+ 52  шейх Оливема, шейх Ила, шейх Финон,+ 53  шейх Кенез, шейх Теман, шейх Мивсар,+ 54  шейх Магедиил и шейх Ирам.+ Тези бяха едомските шейхове.+

Бележки под линия

В Би 10:4 е Доданим.
Възможно е всяко едно от тези имена да представя племе или народност, произлезли от Мицраим.
Името Фалек означава „разделяне“, „поток“.
Или: „населението на земята“.
Виж Би 22:24, бел. под линия.
В Би 36:22 е Емам.
Буквално: „Синовете“.
В Би 36:39 е Адар.