1 Коринтяни 7:1-40

7  Що се отнася до нещата, за които писахте: добре е за един мъж да не се докосва+ до жена,  но понеже блудството е широко разпространено,+ нека всеки мъж си има съпруга+ и всяка жена си има съпруг.  Нека мъжът отдава дължимото+ на жена си и нека жената постъпва по същия начин с мъжа си.+  Жената не владее своето тяло, владее го мъжът ѝ,+ също така и мъжът не владее своето тяло, владее го жена му.+  Не се лишавайте един другиго от дължимото,+ освен по взаимно съгласие за определено време,+ за да се посветите на молитва, и после пак бъдете заедно, та Сатана да не ви изкушава,+ поради това че не можете да се въздържате.+  Всъщност казвам това като един вид отстъпка,+ а не като заповед.+  Но искам всички хора да са като мене.+ И все пак всеки има свой дар+ от Бога — при един е така, при друг иначе.  А на неженените+ и на вдовиците казвам: добре е за тях да останат така, както съм аз.+  Но ако им липсва самоконтрол,+ нека се оженят, защото е по–добре да се оженят,+ отколкото да се разпалват от страст.+ 10  На женените давам наставления, всъщност не аз, а Господарят:+ жената да не напуска мъжа си,+ 11  но ако стане така, че го напусне, нека си остане неомъжена или нека се помири с мъжа си. Мъжът също да не напуска жена си. 12  А на другите казвам — аз, не Господарят:+ ако някой брат е женен за жена, която не е във вярата, и тя е съгласна да живее с него, нека не я напуска, 13  и нека жената, чийто мъж не е във вярата, но е съгласен да живее с нея, не го напуска. 14  Защото невярващият съпруг е осветен чрез съпругата си и невярващата съпруга е осветена чрез брата. Ако не беше така, децата ви наистина щяха да са нечисти,+ сега обаче са свети.+ 15  Но ако невярващият иска да си тръгне,+ нека си тръгне. В такъв случай братът или сестрата нямат задължения към него, но Бог ви е призовал за мир.+ 16  Защото ти, съпруго, откъде знаеш дали няма да спасиш съпруга си?+ Или ти, съпруже, откъде знаеш дали няма да спасиш съпругата си?+ 17  Предвид това нека всеки живее* така, както Йехова му е дал+ и както Бог го е призовал.+ Това нареждам+ на всички сборове. 18  Дали някой е бил призован обрязан?+ Тогава нека не се връща към необрязаното си състояние. Дали някой е бил призован необрязан?+ Тогава нека не се обрязва.+ 19  Нито обрязването+ е от значение, нито необрязването,+ а само спазването на Божиите заповеди.+ 20  В каквото и състояние да е бил призован всеки от вас,+ нека си остане в него.+ 21  Роб ли беше, когато беше призован? Нека това не те тревожи,+ но ако ти се удаде възможност да бъдеш освободен, ще е по–добре да се възползваш от нея. 22  Защото всеки, който е в единство с Господаря и е бил роб, когато е бил призован, получава свобода и принадлежи на Господаря.+ И също така който е бил свободен+ човек, когато е бил призован, е роб+ на Христос. 23  Вие сте купени скъпо+ — не бъдете повече роби+ на хората. 24  Братя, в каквото и състояние+ да е бил призован всеки от вас, нека си остане в него, като запазва взаимоотношенията си с Бога. 25  Що се отнася до онези, които са неженени*, нямам заповед от Господаря, но изразявам своето мнение+ като човек, който е достоен за доверие,+ понеже Господарят е проявил милост към него.+ 26  Затова, като се имат предвид трудностите, които изпитваме сега, смятам, че е добре човек да остане в това състояние, в което е.+ 27  Обвързан ли си с жена?+ Недей да търсиш освобождаване.+ Свободен ли си от жена? Недей да търсиш жена. 28  Но дори да се ожениш, не вършиш грях.+ И ако онзи, който е неженен*, се ожени, не върши грях. Но онези, които постъпят така, ще изпитват затруднения, свързани с плътта.+ А пък аз искам да ви предпазя. 29  Освен това ви казвам, братя, че остава само още малко време.+ Така че женените нека бъдат като такива, които не са женени,+ 30  и плачещите нека бъдат като такива, които не плачат, и радващите се — като такива, които не се радват, и купуващите — като такива, които не притежават нищо, 31  и използващите света+ — като такива, които не го използват докрай, защото сцената на този свят се променя.+ 32  А не искам да се безпокоите за нищо.+ Нежененият мъж е загрижен за нещата на Господаря, за това как да бъде угоден на Господаря. 33  Жененият обаче е загрижен+ за нещата от света, за това как да угоди на жена си,+ 34  така че е разделен между двете. И още, както неомъжената жена, така и девицата е загрижена за нещата на Господаря,+ за това да бъде свята и в тялото, и в духа си. Омъжената обаче е загрижена за нещата от света, за това как да угоди на мъжа си.+ 35  Казвам ви това за ваша лична полза, не за да ви сложа юзда, но за да ви подтикна да постъпвате благоприлично+ и да сте готови постоянно да служите на Господаря без отвличане на вниманието.+ 36  Но ако някой смята, че поведението му не е подобаващо за състоянието му на неженен*,+ ако разцветът на младостта му е преминал и за него ще е най–добре да се ожени, нека постъпи както иска — той не върши грях. Такива хора нека се женят.+ 37  Ако обаче някой е непоколебим в сърцето си и не изпитва такава необходимост, но владее волята си и е решил в сърцето си да остане неженен, ще постъпи добре.+ 38  Тогава и този, който се жени, постъпва добре,+ но този, който не се жени, постъпва по–добре.+ 39  Жената е обвързана през цялото време, докато мъжът ѝ е жив.+ Ако обаче мъжът ѝ заспи в смъртта, тя е свободна да се омъжи за когото поиска, но само ако той е в единство с Господаря.+ 40  Моето мнение обаче е, че тя ще бъде по–щастлива, ако остане така, както е.+ А мисля, че и аз имам Божия дух.+

Бележки под линия

Буквално: „ходи“.
Или: „девствени“.
Или: „девствен“.
Или: „за девствеността му“.