1 Коринтяни 3:1-23

3  И така, братя, не можах да ви говоря като на духовни хора,+ но като на плътски, които са бебета+ във връзка с Христос.  Храних ви с мляко, а не с твърда храна,+ защото още не бяхте достатъчно силни. Всъщност и сега не сте достатъчно силни,+  защото още сте плътски хора.+ Понеже след като има завист и разпри сред вас,+ нима не сте плътски и нима не постъпвате като всички останали?+  Щом единият казва „Аз принадлежа на Павел“, а другият „Аз на Аполос“,+ не сте ли и вие като другите хора?  Кой всъщност е Аполос?+ И кой е Павел? Служители,+ които участват в делото, дадено ни от Господаря, и чрез които вие повярвахте.  Аз садях,+ Аполос поливаше,+ но Бог причиняваше растежа,+  така че не който сади или който полива е нещо,+ а Бог, който причинява растежа.+  Този, който сади, и този, който полива, са едно,+ но всеки ще получи наградата си според труда си.+  Понеже ние сме сътрудници на Бога,+ а вие сте Божия нива,+ дом, построен от Бога.+ 10  В съгласие с Божията незаслужена милост,+ която ми беше оказана, аз, като мъдър ръководител на строежа, положих основа,+ но друг строи върху нея. Нека обаче всеки внимава как строи върху нея.+ 11  Защото никой не може да положи друга основа+ освен вече положената, която е Исус Христос.+ 12  И ако някой строи върху тази основа със злато, сребро, скъпоценни камъни, дървесина, сено или слама, 13  работата на всекиго ще се види, защото денят на изпитанието ще покаже каква е тя и това ще се открие чрез огън.+ Да, огънят ще изпита каква е работата на всекиго. 14  Ако построеното върху основата остане,+ този човек ще получи награда.+ 15  Ако то изгори, той ще понесе загуба, но самият той ще бъде спасен.+ Спасението му обаче ще бъде сякаш през огън.+ 16  Нима не знаете, че вие сте Божи храм+ и че Божият дух живее във вас?+ 17  Ако някой унищожи Божия храм, Бог ще унищожи него,+ защото Божият храм е свят+ и този храм+ сте вие.+ 18  Не се заблуждавайте: ако в тази система някой от вас се мисли за мъдър,+ нека стане глупав, за да бъде мъдър.+ 19  Защото мъдростта на този свят е глупост за Бога,+ тъй като е записано: „Той улавя мъдрите в собственото им хитруване.“+ 20  И още: „Йехова знае, че разсъжденията на мъдрите са празни.“+ 21  Затова нека никой не се хвали с хора, защото всичко е ваше+ — 22  дали Павел, или Аполос,+ или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашните неща, или бъдещите неща,+ — всичко е ваше, 23  вие пък принадлежите на Христос,+ а Христос принадлежи на Бога.+

Бележки под линия