1 Коринтяни 15:1-58

15  А сега, братя, отново ви говоря за добрата новина,+ която ви известих,+ която вие получихте и в която стоите.+  И чрез нея, чрез думите, с които ви известих добрата новина, вие получавате спасение,+ но само ако я държите здраво. В противен случай сте станали вярващи напразно.+  Защото сред първите неща, които ви предадох, е и онова, което и аз получих+ — че съгласно Писанието Христос умря за нашите грехове+  и че беше погребан+ и беше възкресен+ на третия ден+ съгласно Писанието,+  и че се появи пред Кифа,+ а после пред дванайсетте.+  След това се появи пред повече от петстотин братя наведнъж, като повечето от тях са живи и до днес,+ а някои са заспали в смъртта.  После се появи и пред Яков,+ после пред всичките апостоли+  и накрая се появи и пред мене,+ сякаш съм някой, роден преждевременно.  Защото аз съм най–незначителният+ от апостолите и не съм достоен да се наричам апостол, понеже преследвах+ сбора на Бога. 10  Но благодарение на незаслужената милост+ на Бога аз съм това, което съм. И неговата незаслужена милост, проявена спрямо мене, не беше напразна,+ но аз се трудих повече от всички тях,+ всъщност не аз, а незаслужената милост на Бога, която е с мене.+ 11  Но няма значение дали аз, или те — това проповядваме и чрез това вие повярвахте.+ 12  И ако проповядваме, че Христос е възкресен от мъртвите,+ как тогава някои от вас казват, че няма възкресение на мъртвите?+ 13  Нали ако няма възкресение на мъртвите, и Христос не е възкресен.+ 14  Но ако Христос не е възкресен, тогава няма съмнение, че проповядването ни е напразно и вярата ни също е напразна.+ 15  И освен това се оказваме лъжливи Божии свидетели,+ защото свидетелстваме+ против Бога — че той е възкресил Христос,+ когото всъщност не е възкресявал, ако мъртвите наистина няма да бъдат възкресени.+ 16  Защото ако мъртвите няма да бъдат възкресени, то и Христос не е бил възкресен. 17  Но щом Христос не е бил възкресен, вашата вяра е безполезна — вие сте още в греховете си.+ 18  И дори онези, които заспаха в смъртта, обединени+ с Христос, са безвъзвратно погубени.+ 19  Ако се надяваме на Христос само в този живот,+ тогава от всички хора ние сме най–достойни за съжаление. 20  Но ето, Христос е възкресен от мъртвите,+ първият плод+ от онези, които са заспали в смъртта.+ 21  Защото както смъртта+ дойде чрез човек, и възкресението+ на мъртвите идва чрез човек. 22  Понеже както чрез Адам всички умират,+ така и чрез Христос всички ще получат живот.+ 23  Но всеки по реда си: Христос, първият плод,+ после онези, които принадлежат на Христос, по време на неговото присъствие*.+ 24  След това, накрая, като унищожи всяко управление, всяка власт и сила, той ще предаде на своя Бог и Баща царството.+ 25  Защото той трябва да царува, докато Бог не положи всички врагове под краката му.+ 26  И последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.+ 27  Защото Бог „подчини всичко под краката му“.+ Но когато се казва, че ‘всичко е подчинено’,+ очевидно това е без онзи, който му е подчинил всичко.+ 28  Но когато всичко му бъде подчинено,+ и сам Синът ще се подчини на онзи,+ който му подчини всичко, така че Бог да бъде всичко за всички.+ 29  Иначе на какво да се надяват онези, които се покръстват, за да бъдат мъртви?+ Ако мъртвите изобщо няма да бъдат възкресени,+ тогава защо тези се покръстват,+ за да бъдат мъртви? 30  И защо ние се излагаме на опасност всеки час?+ 31  Аз ежедневно съм изправен пред смъртта+ и потвърждавам това чрез радостта, с която ликувам+ за вас, братя, чрез нашия Господар Христос Исус. 32  Каква е ползата за мене, ако и аз като други хора съм се борил със зверове в Ефес?+ Ако мъртвите няма да бъдат възкресени, „нека ядем и пием, защото утре ще умрем“.+ 33  Не се заблуждавайте! Общуването с лоши приятели разваля добрите навици.+ 34  Изтрезнейте,+ постъпвайки праведно, и не вършете грях, защото някои от вас не познават Бога.+ Казвам това, за да ви накарам да се засрамите.+ 35  И все пак някой ще каже: „Как ще бъдат възкресени мъртвите? И с какво тяло ще дойдат те?“+ 36  Човече, не можеш ли да мислиш? Онова, което сееш, няма да оживее, ако преди това не умре,+ 37  а що се отнася до това какво сееш, ти не засяваш растението*, което ще порасне, а само едно зърно,+ може би житно или някакво друго, 38  но Бог му дава тяло,+ както сметне за добре,+ и на всяко семе дава собствено тяло. 39  Има различни видове плът: различни са плътта на човека, плътта на добитъка, плътта на птиците и плътта на рибите.+ 40  Има небесни+ тела, има и земни тела,+ но славата+ на небесните тела е от един вид, а славата на земните тела от друг вид. 41  Славата на слънцето+ е от един вид, а на луната+ от друг вид, и на звездите+ от друг вид, дори славата на една звезда се различава от славата на друга звезда. 42  Така е и с възкресението на мъртвите.+ Засява се в тление, възкресява се в нетление.+ 43  Засява се в позор,+ възкресява се в слава.+ Засява се в слабост,+ възкресява се в сила.+ 44  Засява се плътско* тяло,+ възкресява се духовно тяло.+ Щом има плътско тяло, значи има и духовно тяло. 45  Така е и записано: „Първият човек Адам стана жива душа.“+ Последният Адам стана дух,+ който дава живот.+ 46  И все пак не духовното е първо, а плътското, духовното е след това.+ 47  Първият човек е от земята и е направен от пръст,+ а вторият човек е от небето.+ 48  И какъвто е направеният от пръст,+ такива са и другите направени от пръст, също и какъвто е небесният,+ такива са и другите небесни.+ 49  И както носим образа+ на онзи, който е направен от пръст, така ще носим и образа+ на небесния. 50  Но казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство,+ нито тлението може да наследи нетление.+ 51  Ето, казвам ви една свещена тайна: не всички ще заспим в смъртта, но всички ще бъдем променени,+ 52  в един миг, в мигване на око, по време на последната тръба.+ Защото тя ще затръби и мъртвите ще бъдат възкресени нетленни, и ние ще бъдем променени. 53  Защото тленното трябва да облече нетление+ и смъртното+ трябва да облече безсмъртие. 54  Но когато тленното се облече в нетление и смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се изпълнят записаните думи: „Смъртта+ е погълната завинаги.“+ 55  „О, смърт, къде е победата ти? О, смърт, къде е жилото ти?“+ 56  Жилото,+ причиняващо смърт, е грехът, а силата на греха идва от Закона.+ 57  Но да благодарим на Бога, защото ни дава победата чрез нашия Господар Исус Христос!+ 58  Затова, любими мои братя, бъдете твърди,+ непоколебими, винаги много заети в делото на Господаря,+ като знаете, че вашата усилна работа във връзка с Господаря не е напразна.+

Бележки под линия

На гръцки: „парусѝа“. Виж Приложение № 12.
Буквално: „тялото“.
Или: „материално“.