Тит 2:1-15

2  Ти обаче говори онова, което подхожда на здравото+ учение.  Нека възрастните мъже+ бъдат умерени в навиците си, сериозни,+ здравомислещи, здрави във вярата,+ в любовта, в издръжливостта.+  Подобно и възрастните жени+ нека имат благопристойно поведение, да не са клеветници,+ нито да бъдат поробени от много вино, а да поучават каквото е добро,  за да напомнят на младите жени да обичат съпрузите си,+ да обичат децата си,+  да бъдат здравомислещи, целомъдрени,+ да работят в домовете си, да са добри, да се покоряват+ на съпрузите си, за да не се говори лошо за словото на Бога.+  Също така подканяй по–младите мъже да бъдат здравомислещи,+  като във всичко показваш, че си пример за добри дела.+ Твоето поучаване+ нека се отличава с чистота,+ сериозност,  благотворна реч, която не може да бъде упрекната в нищо,+ така че противниците да бъдат засрамени и да не могат да кажат нищо лошо за нас.+  Нека робите+ се подчиняват във всичко на господарите си+ и да им служат добре, като не им възразяват,+ 10  не ги крадат,+ а проявяват пълна вярност,+ така че да украсяват във всичко учението на Бога, нашият Спасител.+ 11  Защото Божията незаслужена милост,+ която донася спасение+ на всякакви хора,+ е изявена+ 12  и ни учи да отхвърлим безбожното поведение+ и светските желания+ и да живеем със здравомислие, праведност и преданост към Бога+ сред настоящата система*,+ 13  докато чакаме осъществяването на радостната надежда+ и славното+ явяване на великия Бог и на нашия Спасител, Христос Исус, 14  който даде себе си+ за нас, за да може да ни избави+ от всяко беззаконие и да очисти+ за себе си народ, който да е негово специално притежание,+ пламенен за добри дела.+ 15  Продължавай да говориш тези неща, подканяй и порицавай с пълна власт.+ Нека никой не те презира.+

Бележки под линия

Виж Мт 12:32, бел. под линия.