Съдии 4:1-24

4  След смъртта на Аод синовете на Израил отново започнаха да вършат зло в очите на Йехова.+  Затова Йехова ги предаде*+ в ръцете на ханаанския цар Явин, който царуваше в Асор.+ Военачалник на неговата войска беше Сисара,+ който живееше в Аросет–агоим*.+  И синовете на Израил започнаха да викат към Йехова за помощ,+ защото Явин имаше деветстотин бойни колесници с железни остриета+ и вече двайсет години потискаше жестоко синовете на Израил.+  По това време пророчицата+ Девора, жената на Лафидот, съдеше Израил.  Тя живееше под палмата на Девора между Рама+ и Ветил,+ в планинската област на Ефрем. И синовете на Израил отиваха при нея за съд.  И ето, тя прати хора да извикат Варак,+ синът на Авиноам, от Кедес–нефталим,+ и му каза: „Йехова, Богът на Израил, заповяда: ‘Отиди и разположи хората си на планината Тавор+ и вземи със себе си десет хиляди мъже от синовете на Нефталим+ и от синовете на Завулон,+  а аз ще доведа при тебе+ в речната долина* Кисон+ Сисара,+ военачалникът на войската на Явин,+ с неговите бойни колесници и с множеството му воини, и ще го предам в твоите ръце!’“+  Тогава Варак ѝ каза: „Ако дойдеш с мене, ще отида, но ако не дойдеш с мене, няма да отида!“  Тя отговори: „Ще дойда с тебе! Но славата на пътя, по който вървиш, няма да бъде за тебе, защото Йехова ще предаде Сисара в ръцете на жена.“+ И Девора стана и отиде с Варак в Кедес.+ 10  Варак свика Завулон+ и Нефталим в Кедес и десет хиляди мъже тръгнаха след него.+ С него тръгна и Девора. 11  А кенеецът Хевер+ се отдели от кенейците,+ синовете на Ховав, тъстът на Моисей,+ и разпъна шатъра си близо до голямото дърво в Саананим, при Кедес. 12  После съобщиха на Сисара, че Варак, синът на Авиноам,+ се е качил на планината Тавор.+ 13  Сисара веднага събра всичките си бойни колесници, деветстотин бойни колесници с железни остриета,+ и всички хора, които бяха с него, и ги поведе от Аросет–агоим към речната долина Кисон.+ 14  Тогава Девора каза на Варак: „Приготви се, защото това е денят, в който Йехова ще предаде Сисара в твоите ръце! Нима пред тебе не върви Йехова?“+ И Варак се спусна от планината Тавор заедно с десет хиляди души, които го следваха. 15  И Йехова вся смут+ сред Сисара, всичките му бойни колесници и цялата му войска и ги погуби с острието на меча на Варак. А Сисара скочи от колесницата си и побягна пеш. 16  И Варак преследваше+ бойните колесници+ и войската чак до Аросет–агоим, така че цялата войска на Сисара падна под острието на меча. Никой не оцеля.+ 17  А Сисара+ побягна пеш към шатъра на Яил,+ жената на кенееца Хевер,+ защото имаше мир между Явин, царят на Асор,+ и дома на кенееца Хевер. 18  Тогава Яил излезе навън, за да посрещне Сисара, и му каза: „Ела тук, господарю, ела тук при мене! Не се страхувай!“ Затова той влезе в шатъра при нея. После тя го покри с една завивка. 19  А той ѝ каза: „Моля те, дай ми да пия малко вода, защото съм жаден!“ И тя отвори един мях+ с мляко, даде му да пие+ и след това го покри отново. 20  Той ѝ каза още: „Застани пред входа на шатъра и ако дойде някой и те попита ‘Има ли някого тук?’, му кажи ‘Няма никого!’“ 21  И Яил, жената на Хевер, взе едно от колчетата на шатъра, а също и чук в ръката си. И когато Сисара заспа дълбоко от умора, тя се прокрадна до него и прониза с колчето слепоочията му,+ така че колчето се заби в земята. И той умря.+ 22  И ето, дойде Варак, който преследваше Сисара. А Яил излезе навън да го посрещне и му каза: „Ела да ти покажа мъжа, когото търсиш!“ И той влезе при нея, и ето, Сисара лежеше мъртъв с колчето в слепоочията си. 23  Така в този ден Бог покори+ ханаанския цар Явин пред синовете на Израил. 24  И синовете на Израил придобиваха все повече надмощие над ханаанския цар Явин,+ докато накрая не го погубиха.+

Бележки под линия

Буквално: „продаде“.
Или: „Аросет, принадлежащ на другите народи“.
На еврейски: „на̀хал“. Виж Приложение № 15.