Съдии 3:1-31

3  Ето народите,+ които Йехова остави, за да изпита+ чрез тях всички онези израилтяни, които не бяха преживели нито една от войните в Ханаан,+  като това стана само за да могат онези поколения на Израилевите синове, които преди не бяха воювали, да придобият опит и да бъдат научени как да воюват:  петимата съюзени филистимски владетели,+ всичките ханаанци,+ както и сидонците+ и евейците,+ които живееха в Ливанските планини,+ от планината Ваал–ермон+ чак до пределите на Емат.+  Те останаха като средство, с което да бъдат изпитани+ израилтяните, за да се разбере дали ще спазват заповедите, които Йехова беше дал на бащите им чрез Моисей.+  Така синовете на Израил живееха между ханаанците,+ хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците.+  И започнаха да се женят за техните дъщери+ и да омъжват своите дъщери за техните синове,+ и започнаха да служат на боговете им.+  Синовете на Израил вършеха зло в очите на Йехова, забравиха своя Бог, Йехова,+ и служеха на Вааловците+ и на обредните стълбове*.+  Затова гневът на Йехова пламна против синовете на Израил+ и Бог ги предаде*+ в ръцете на Хусан–рисатаим, царят на Месопотамия.+ И синовете на Израил служиха на Хусан–рисатаим осем години.  Тогава синовете на Израил започнаха да молят Йехова за помощ.+ И Йехова издигна спасител+ за синовете на Израил, за да ги спаси — Готониил,+ синът на Кенез,+ по–малкият брат на Халев.+ 10  Духът+ на Йехова дойде върху него и той стана съдия на Израил. Когато Готониил излезе на бой, Йехова предаде в ръцете му Хусан–рисатаим, царят на Сирия, така че Готониил победи+ Хусан–рисатаим. 11  След това в земята имаше спокойствие четирийсет години. Накрая Готониил, синът на Кенез, умря. 12  И синовете на Израил отново започнаха да вършат зло в очите на Йехова.+ Затова Йехова позволи Еглон, царят на Моав,+ да стане по–силен от Израил,+ тъй като те вършеха зло в очите на Йехова.+ 13  И Еглон събра против тях синовете на Амон+ и на Амалик.+ Те тръгнаха, нападнаха Израил и превзеха града на палмите.+ 14  След това синовете на Израил служиха на Еглон, царят на Моав, осемнайсет години.+ 15  И синовете на Израил започнаха да молят Йехова за помощ.+ Тогава Йехова им издигна спасител, Аод,+ синът на Гера, вениаминец,+ който беше левичар.+ След известно време синовете на Израил изпратиха по него данък на Еглон, царят на Моав. 16  И Аод си направи двуостър меч,+ който беше дълъг един лакът*, и го препаса под дрехата си на десния си хълбок.+ 17  И той представи данъка пред моавския цар Еглон.+ А Еглон беше много дебел човек. 18  След като предаде данъка,+ Аод изпрати хората, които носеха данъка, да си вървят. 19  А самият той се върна от каменоломните*, които бяха в Галгал,+ и каза: „Царю, имам тайно послание за тебе!“ И царят каза: „По–тихо!“ Тогава всички, които стояха край него, излязоха.+ 20   И Аод се приближи до него, докато той седеше сам в своята прохладна стая на покрива, и му каза: „Имам за тебе послание от Бога!“ При тези думи царят стана от престола си. 21  Тогава Аод посегна с лявата си ръка към меча, който беше препасал на десния си хълбок, извади го и го заби в корема му, 22  така че след острието влезе също и дръжката. И тлъстината погълна острието, понеже Аод не извади меча от корема му, и започнаха да излизат изпражнения. 23  И Аод затвори зад себе си вратата на стаята, която беше на покрива, и я заключи, след което излезе през отвора за въздух 24  и си отиде.+ А служителите на царя дойдоха и видяха, че вратата на стаята на покрива е заключена. Затова казаха: „Сигурно ходи по нужда+ в прохладната стая.“ 25  И чакаха толкова дълго, че чак им стана неудобно, но ето, вратата на стаята на покрива не се отваряше. Тогава взеха ключа и отвориха, и ето, техният господар лежеше мъртъв на земята! 26  А докато те се бавеха, Аод избяга, мина покрай каменоломните+ и отиде в Сеира. 27  И като стигна там, в планинската област на Ефрем,+ той наду рога.+ И синовете на Израил слязоха с него от планината, като той ги предвождаше. 28  И им каза: „Вървете след мене,+ защото Йехова предаде моавците, вашите врагове, в ръцете ви!“+ И те тръгнаха след него, завладяха бродовете на Йордан,+ за да не могат моавците да избягат, и не позволиха на никого да премине. 29  И тогава сразиха около десет хиляди моавци,+ всички едри+ и храбри мъже, и нито един от тях не избяга.+ 30  В този ден Моав беше покорен от Израил и в земята имаше спокойствие осемдесет години.+ 31  След него Самегар,+ синът на Анат, спаси Израил, като уби шестстотин филистимци+ с остен за говеда.+

Бележки под линия

Или: „ашерите“.
Буквално: „продаде“.
На еврейски: „го̀мед“. Не се знае на какво точно съответства тази еврейска мярка. Някои изследователи смятат, че става дума за къс лакът с дължина 38 см, измерен от лакътя до кокалчетата на пръстите на ръка, свита в юмрук.
Или: „каменните идоли“.