Съдии 2:1-23

2  Тогава ангелът на Йехова+ отиде от Галгал+ в Бохим+ и каза: „Аз ви изведох от Египет и ви доведох в земята, която обещах на прадедите ви чрез клетва.+ И казах още: ‘Никога няма да разваля своя договор с вас.+  Вие обаче не сключвайте договор с жителите на тази земя!+ И трябва да разрушите техните жертвеници!’+ Но вие не послушахте гласа ми.+ Защо постъпихте така?+  Затова сега казвам: ‘Няма да ги изгоня пред вас, но те ще станат примка за вас+ и техните богове ще станат примамка за вас.’“+  И когато ангелът на Йехова каза тези думи на всичките синове на Израил, хората заплакаха с глас.+  Затова нарекоха онова място Бохим*. После принесоха там жертви на Йехова.  Когато Исус Навиев освободи хората да си вървят, синовете на Израил тръгнаха всеки към своето наследство, за да завладеят земята.+  И народът продължи да служи на Йехова през всичките дни на Исус и през всичките дни на онези, които служеха като старейшини и след смъртта на Исус и които бяха видели всичките велики дела, извършени от Йехова за Израил.+  А служителят на Йехова Исус, синът на Нави, умря на сто и десет години.+  И го погребаха в пределите на неговото наследство в Тамнат–арес*,+ в планинската област на Ефрем, на север от планината Гаас.+ 10  И също цялото онова поколение отиде при бащите си.+ След него дойде друго поколение, което не познаваше Йехова, нито делата, които той беше извършил за Израил.+ 11  И синовете на Израил започнаха да вършат зло в очите на Йехова+ и да служат на Вааловци.+ 12  Така те изоставиха Йехова, Богът на бащите им, който ги изведе от Египет,+ последваха други богове измежду боговете на народите, които бяха около тях,+ и започнаха да им се покланят, като с това оскърбяваха Йехова.+ 13  Така те изоставиха Йехова и започнаха да служат на Ваал и на изображенията на Астарта*.+ 14  Тогава гневът на Йехова пламна против синовете на Израил+ и Бог ги предаде в ръцете на грабители, които ги ограбваха,+ предаде* ги в ръцете на враговете им, които бяха около тях,+ и те вече не можеха да устояват пред враговете си.+ 15  Накъдето и да тръгнеха, ръката на Йехова беше против тях и ги сполитаха беди,+ точно както Йехова беше казал и точно както Йехова се беше заклел пред тях.+ И положението им стана много тежко.+ 16  Затова Йехова издигаше съдии+ и те ги спасяваха от ръцете на онези, които ги ограбваха.+ 17  Но те не слушаха и съдиите си, а служеха на други богове*+ и им се покланяха.+ Бързо се отклониха от пътя, по който ходеха прадедите им, които спазваха заповедите на Йехова,+ и не постъпваха като тях. 18  И когато Йехова издигаше съдии,+ които да ги водят, Йехова беше с всеки съдия и спасяваше израилтяните от враговете им през всичките дни на съдията. Защото Йехова изпитваше съжаление,+ като чуваше как стенат заради онези, които ги потискаха+ и ги измъчваха. 19  Но когато съдията умреше, те отново се връщаха в предишните си пътища и постъпваха още по–лошо от бащите си, като вървяха след други богове, служеха им и им се покланяха.+ Те не изоставяха делата си и продължаваха да постъпват упорито.+ 20  Накрая гневът на Йехова пламна+ против израилтяните и Бог каза: „Тъй като хората на този народ нарушават договора,+ който сключих с прадедите им, и не слушат гласа ми,+ 21  то и аз няма да изгоня пред тях нито един народ от онези, които останаха след смъртта на Исус Навиев,+ 22  за да изпитвам+ чрез тях израилтяните — дали ще се придържат към пътя на Йехова, като ходят по него, както правеха бащите им, или няма да се придържат към него.“ 23  Така Йехова остави тези народи, като не ги изгони веднага+ и не ги предаде в ръцете на Исус Навиев.

Бележки под линия

Името Бохим означава „онези, които плачат“.
В ИсН 19:50 и 24:30 е Тамнат–сарах.
Или: „Ашторет“.
Буквално: „продаде“.
Буквално: „вършеха блудство с други богове“. Виж Приложение № 11.