Съдии 15:1-20

15  След време, в дните на жетвата на пшеницата, Самсон отиде да посети жена си, като ѝ носеше яре.+ И каза: „Ще вляза при жена си в нейната стая.“+ Но баща ѝ не му позволи да влезе,  а му каза: „Помислих си, че я мразиш,+ и затова я дадох на един от сватбарите, които те придружаваха.+ Нима нейната по–малка сестра не е по–добра от нея? Моля те, вземи я вместо другата!“  Но Самсон каза: „Сега вече няма да имам вина спрямо филистимците, в случай че им нанеса вреда.“+  И Самсон отиде, хвана триста лисици,+ взе факли и като завърза лисиците две по две за опашките им, пъхна по един факел между опашките, точно по средата.  После запали факлите и пусна лисиците във филистимските ниви с неожънато жито. Така той запали всичко — от снопите до неожънатото жито, а също и лозята и маслиновите градини.+  И филистимците започнаха да разпитват: „Кой направи това?“ Тогава им отговориха: „Самсон, зетят на тамнатеца, който взе неговата жена и я даде на един от сватбарите, които го придружаваха.“+ Тогава филистимците отидоха и изгориха и нея, и баща ѝ.+  На свой ред Самсон им каза: „Щом постъпвате така, не ми остава нищо друго, освен да ви отмъстя,+ и след това ще се оттегля.“  И той им нанесе голямо поражение, като ги убиваше един след друг. После отиде и заживя в пещерата под скалата Етам.+  След време филистимците+ дойдоха, разположиха се на стан в Юда+ и обикаляха край Лехи.+ 10  И синовете на Юда ги попитаха: „Защо дойдохте срещу нас?“ А те отговориха: „Дойдохме, за да вържем Самсон и да постъпим с него така, както той постъпи с нас.“ 11  Тогава три хиляди мъже от Юда отидоха при пещерата под скалата Етам+ и попитаха Самсон: „Не знаеш ли, че филистимците владеят над нас?+ Защо ни причини това?“ А той им отговори: „Както те постъпиха с мене, така и аз постъпих с тях.“+ 12  Но те му казаха: „Дойдохме да те вържем и да те предадем в ръцете на филистимците.“ А Самсон им отговори: „Закълнете се пред мене, че вие няма да вдигнете ръка срещу мене!“ 13  И те му казаха: „Не, само ще те вържем и ще те предадем в ръцете им. Бъди сигурен, че няма да те убием!“ И те го вързаха с две нови въжета+ и го изведоха от пещерата. 14  И ето, той стигна до Лехи и като го видяха, филистимците започнаха да викат радостно.+ Тогава духът на Йехова+ започна да действа върху него и въжетата, които бяха на ръцете му, станаха като ленени конци, прегорени с огън,+ така че въжетата паднаха от ръцете му. 15  И той намери една прясна магарешка челюст, протегна ръка, взе я и уби с нея хиляда мъже.+ 16  И Самсон каза: „С магарешка челюст убих един куп, два купа! С магарешка челюст убих хиляда мъже!“+ 17  Когато каза това, той хвърли челюстта и нарече това място Рамат–лехи*.+ 18  После Самсон ожадня много и призова Йехова с думите: „Ти даде това голямо спасение в ръцете на своя служител.+ Нима сега трябва да умра от жажда и да падна в ръцете на необрязаните?“+ 19  И Бог отвори една кухина*, която се намираше в Лехи, и от нея потече вода.+ Когато Самсон се напи с вода, силата*+ му се върна и той се съвзе.+ Затова той нарече това място Ен–акоре* и то е в Лехи и до днес. 20  И Самсон беше съдия на Израил двайсет години в дните на филистимците.+

Бележки под линия

Името Рамат–лехи означава „възвишение на челюстта“.
Става дума за вдлъбнатина в земната повърхност с форма на хаван.
Буквално: „духът“.
Името Ен–акоре означава „извор на онзи, който призовава“.