Притчи 5:1-23

5  Сине мой, обърни внимание на мъдростта ми.+ Вслушай се в моята проницателност,+  за да запазиш мисловни способности.+ И нека устните ти пазят познание.+  Защото от устните на блудницата* капе мед като от пита,+ небцето ѝ е по–гладко от маслиново масло.+  Но онова, което остава след нея, е по–горчиво от пелин,+ остро е като двуостър меч.+  Краката ѝ слизат към смъртта,+ стъпките ѝ водят към гроба*.+  Тя не размишлява за пътя на живота.+ Самата тя не знае къде криволичат пътеките ѝ.+  Затова, синове мои, слушайте ме+ и не се отклонявайте от думите на устата ми.+  Дръж пътя си далече от нея и не се приближавай до вратата на къщата ѝ,+  за да не дадеш достойнството си на другите,+ нито годините си на онова, което ще те погуби,+ 10  за да не се наситят непознати с твоята сила+ и онова, което си придобил с мъка, да не отиде в чужд дом,+ 11  за да не стенеш после,+ когато плътта и тялото ти чезнат.+ 12  И да не бъдеш принуден да кажеш: „Само как мразех поуката*+ и сърцето ми презираше порицанието!+ 13  Не слушах гласа на своите наставници+ и не обърнах ухото си към своите учители.+ 14  Лесно попаднах във всякакво зло+ сред сбора* и множеството.“+ 15  Пий вода от своя кладенец* и водата, която тече от твоя извор.+ 16  Защо изворите ти да се разливат навън+ и водните ти потоци — по градските площади? 17  Нека те бъдат само за тебе, а не за чуждите заедно с тебе.+ 18  Нека бъде благословен твоят извор,+ радвай се с жената на младостта си,+ 19  която е като мила кошута и изящна планинска коза.+ Нека нейните гърди те опияняват по всяко време.+ Винаги се наслаждавай на нейната любов.+ 20  Защо, сине мой, да изпитваш наслада с блудница* или да прегръщаш гърдите на прелюбодейка*?+ 21  Понеже пътищата на човека са пред очите на Йехова+ и той наблюдава всичките му пътеки.+ 22  Неправедният ще бъде застигнат от собствените си прегрешения+ и ще се заплете във въжетата на своя грях.+ 23  Той ще умре, защото не приема поука*+ и в голямата си глупост се отклонява от пътя.+

Бележки под линия

Буквално: „чуждата жена“.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Или: „своята цистерна“.
Буквално: „чужда жена“.
Буквално: „чужденка“.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.