Притчи 4:1-27

4  О, синове, слушайте бащината поука*+ и внимавайте, за да придобиете разбиране*,+  защото ще ви дам добри наставления.+ Не оставяйте моя закон.+  Понеже и аз бях добър син на баща си,+ нежен и едничък на майка си.+  Той ме наставляваше+ и ми казваше: „Нека сърцето+ ти се държи здраво за думите ми,+ спазвай заповедите ми и живей дълго.+  Придобивай мъдрост,+ придобивай разбиране*.+ Не забравяй думите на устата ми и не се отклонявай от тях.+  Не изоставяй мъдростта и тя ще те пази. Обичай я и ще те закриля.  Мъдростта е най–важното.+ Придобивай мъдрост и освен всичко друго, което придобиваш, придобивай разбиране*.+  Цени я високо и тя ще те възвеличи.+ Ще те прослави, когато я прегърнеш.+  Тя ще сложи на главата ти венец на очарование+ и ще те дари с корона на красота.“+ 10  Слушай, сине мой, и приеми думите ми.+ Така годините на живота ти ще се умножат.+ 11  Ще те наставлявам в пътя на мъдростта,+ ще те водя по пътеките на честността.+ 12  Когато ходиш, крачките ти няма да бъдат възпрени,+ и ако бягаш, няма да се спънеш.+ 13  Дръж здраво поуката*,+ не я оставяй.+ Пази я, защото тя е животът ти.+ 14  Не стъпвай на пътеката на неправедните+ и не ходи по пътя на злите.+ 15  Отбягвай го,+ не минавай по него,+ отклони се от него и го подмини.+ 16  Защото те не заспиват, докато не извършат зло,+ сън не ги хваща, ако не спънат някого.+ 17  Защото ядат хляба на злото+ и пият виното на насилието.+ 18  Пътеката на праведните е като сияйна светлина, която става все по–ярка и по–ярка, докато не настъпи пладне.+ 19  А пътят на злите е като мрак,+ те не знаят в какво се препъват.+ 20  Сине мой, внимавай в словата ми.+ Обърни ухото си към думите ми.+ 21  Не ги губи от погледа си.+ Пази ги в дълбините на сърцето си.+ 22  Защото те са живот за онези, които ги намират,+ и здраве за цялото им тяло.+ 23  Повече от всичко друго, което трябва да се пази, пази сърцето си,+ защото от него са изворите на живота.+ 24  Премахни от себе си лъжливата реч+ и отдалечи от себе си коварните устни.+ 25  Нека очите ти гледат право напред+ и лъчистият ти поглед бъде насочен право пред тебе.+ 26  Изравни пътеката за краката си+ и нека пътищата ти бъдат утвърдени.+ 27  Не се отклонявай нито надясно, нито наляво.+ Отдръпни крака си от злото.+

Бележки под линия

Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.