Притчи 28:1-28

28  Злите бягат дори когато никой не ги гони,+ а праведните са уверени като млад лъв.+  Поради престъпленията в земята князете ѝ се сменят често,+ но с помощта на прозорлив човек, който знае какво е правилно, князът ще остане дълго време.+  Бедният човек, който мами+ нищите, е като дъжд, който отнася всичко и не оставя храна.  Онези, които изоставят закона, възхваляват неправедния,+ а онези, които спазват закона, им се гневят.+  Хората, които са склонни към зло, не разбират справедливостта, а онези, които търсят Йехова, разбират всичко.+  Бедният, който живее* неопетнено*, е по–добър от онзи, който е покварен в пътищата си, въпреки че е богат.+  Разумният* син спазва закона,+ а онзи, който се сприятелява с чревоугодници, унижава баща си.+  Който увеличава богатството си, като дава назаем заради лихва+ и печалба, го събира за онзи, който проявява благоволение към бедните.+  Ако някой отвръща ухото си, за да не слуша закона,+ дори неговата молитва е отвратителна.+ 10  Онзи, който насочва честните по лош път,+ сам ще падне в ямата си,+ а безгрешните* ще наследят добро.+ 11  Богатият е мъдър в собствените си очи,+ а бедният, който е прозорлив, ще разбере истината за него.+ 12  Хубаво е, когато праведните се радват,+ а когато злите се издигат, човек променя външния си вид.+ 13  Който прикрива престъпленията си, няма да има успех,+ а който ги признава и оставя, ще намери милост.+ 14  Щастлив е човекът, който винаги изпитва страхопочитание,+ а онзи, който упорства в сърцето си, ще изпадне в беда.+ 15  Неправеден владетел над беден народ е като ръмжащ лъв и нападаща мечка.+ 16  Водачът, който не притежава истинска проницателност, често си служи с измама,+ а онзи, който мрази нечестната печалба,+ ще продължи дните си. 17  Човекът, който носи товара на кръвна вина за някоя душа, ще бяга до гроб+ — нека никой не го задържа. 18  Който живее* безгрешно*, ще бъде спасен,+ а който е покварен в пътищата си, ще падне внезапно.+ 19  Който обработва земята си, ще се насити с хляб,+ а който преследва безполезни неща, ще се насити с бедност.+ 20  Верният човек получава много благословии,+ а онзи, който бърза да забогатее, няма да остане невинен.+ 21  Не е добре да проявяваш пристрастие+ и не е добре човек да извърши престъпление за къшей хляб. 22  Човек със завистливо око гони богатство,+ но не знае, че ще го постигне оскъдица. 23  Който порицава човек,+ после ще намери повече благоволение, отколкото онзи, който ласкае с езика си. 24  Който краде от баща си и майка си+ и казва „Не е престъпление!“,+ се е съюзил с човек, който донася гибел. 25  Който е високомерен в душата си, предизвиква раздори,+ а който разчита на Йехова, ще благоуспее.+ 26  Който се уповава на сърцето си, е безразсъден,+ а който постъпва мъдро, ще се избави.+ 27  Който дава на бедния, няма да живее в оскъдица,+ а който си затваря очите, ще бъде обсипан с проклятия.+ 28  Когато злите се издигат, човек се крие,+ а когато загиват, праведните се умножават.+

Бележки под линия

Буквално: „ходи“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „ходи“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.